En af vores medarbejdere går på barsel til jul, derfor søger vi en barselsvikar fra 1. januar 2018.

Vi søger en lærer, der kan varetage støtteundervisning, kreative værkstedsfag, tysk 3. klasse, Idræt 0-3. klasse, fortælling og almindelige grundfag i 0. – 1. klasse.

Eckersberg Børneunivers i Blans rummer både skole, sfo og børnehave. Friskolen, som er startet i 1995, er en velfungerende aldersintegreret skole med cirka 150 elever fra 0.- 9. årgang.

Vores målsætning er, at eleverne lærer at vælge og planlægge deres eget arbejde, ligesom de lærer at træffe beslutninger og føle ansvar for egne og fælles beslutninger.

Vi vægter faglige, kreative og praktiske tilgange til undervisningen, ligesom mange sociale aktiviteter på tværs af årgangene.

Tolerance, tillid, tryghed, samarbejdsevne og livsmod er nøgleord i skolelivet.

Vi forventer at:

  • Du er uddannet lærer og brænder for at undervise
  • Er tydelig, struktureret og god til klasserumsledelse
  • Du kan både arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med andre
  • Er positiv og humoristisk
  • God til forældresamarbejde

Vi kan tilbyde:

  • Gode og hjælpsomme kollegaer, som gerne vil hjælpe dig godt i gang
  • En flok glade børn
  • En skole med engagerede forældre
  • En arbejdsplads, hvor du selv bestemmer, hvor og hvornår du vil forberede dig

 

Barselvikariatet er en fuldtidsstilling. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Læs mere om børneuniverset og vores hverdag på hér hjemmesiden www.eckersberg-friskole.dk eller find os på Facebook.

Du er også velkommen til at kontakte skoleleder Anja Clausen tlf. 9244 8062 eller til souschef Tommy V. Pedersen 2960 3066 for nærmere oplysninger.


Send din ansøgning pr. mail til anjac@eckbu.dk senest 12. november 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 47.

Vi ser frem til at høre fra dig!