Eckersberg Børneunivers holder Åben Skole

Aaben skole 2016 hos Eckersberg BorneuniversOplev et børneunivers til Åben Skole, der får børnene til at trives og blomstre!

Igen i år deltager Eckersberg Børneunivers i det landsdækkende Åben Skole arrangement den 3. november 2016 fra kl. 15 – 19.

Se alle oplysninger i kalenderen.

Vi ser frem til at se dig!   ;-)

Bestyrelsen

Stillingsopslag medhjælper i Børnehuset

I Børnehuset, som er en afdeling i Eckersberg Børneunivers, er vi ca. 35 børn og 5 fastansatte medarbejdere. I fællesskabet bidrager alle til, at det er rart sted for både børn og voksne. Vi er en lille enhed, hvor alle kender hinanden på kryds og tværs af grupperne. Vores dejlige omgivelser med skov og strand ved døren betyder, og børnene nyder det at opleve verden i naturlige og trygge omgivelser.

Børns trivsel er en hjørnesten i vores børneunivers, og derfor lærer og forstår vores børn, hvad det betyder at være en del af et fællesskab, som hele tiden udvikler sig.

Vi søger en medhjælper på fuld tid. Du skal kunne lide små børn, være troværdig, have humor, være villig til at kunne løbe hurtigt og samtidig kunne tage det roligt. Der skal være balance mellem ”at give og tage” for at føle sig påskønnet og værdsat.

Har du yderligere spørgsmål, så er du velkommen til at besøge os eller ringe.
Tjek også gerne mere hér på vores hjemmeside.

Samtaler vil finde sted i uge 41.

Ansøgninger indsendes senest d. 25.09.2015 som brev eller mail, til

Eckersberg Børneunivers
Att.: Skoleleder Gunnar Steen

Eckersbergvej 1
Blans
6400 Sønderborg

Mail: skoleleder@eckersberg-friskole.dk

Telefon:
Skolen  7446 1389
Børnehuset  7446 1620

Opslag i printvenlig pdf-format – klik hér.

Børnehavens generalforsamling

Kære forældre

Endnu en gang tak for den store opbakning til generalforsamlingen i børnehaven. Det er altid rart når der bakkes op omkring de arrangementer, der finder sted. Som resultat af generalforsamlingen har vi konstitueret os som følger:

  • Formand Hans Jacob (far til Mie og Ditte) jobsen@mail.dk
  • Referent Henrik (far til Isabella) hcj1977@gmail.com
  • Repræsentant i Skolebestyrelsen Solveig (mor til Caroline) slthaysen@hotmail.com
  • 1. suppleant Rasmus (far til Zine)
  • 2. suppleant Helene (mor til Mathilde og Laura)

Bestyrelsen har som nævnt på generalforsamlingen karakter af et forældreråd, og vores primære opgave er at sørge for eller bistå Lene og resten af personalet i børnehaven ved arrangementer i løbet af året. Derudover drøfter vi de ting der fylder i vores hverdag i børnehaven (så som lukkedage og lignende) på bestyrelsesmøderne.

På generalforsamlingen blev vi opfordret til større åbenhed omkring det arbejde vi laver i bestyrelsen, og det vil vi meget gerne imødekomme.

Derfor kan vi her fortælle, at vi trækker i arbejdstøjet den 18. maj, hvor vi holder vores første bestyrelsesmøde efter konstitueringen.

Hvis du har emner du ønsker taget op på et bestyrelsesmøde så send en mail eller tal med en af os, så vil vi drøfte det på førstkommende møde (der afholdes 4­5 bestyrelsesmøder i børnehaven årligt).

Der er naturligvis emner, vi ikke som sådan kan hjælpe med i børnehavens bestyrelse, men husk at vi også har én (og forhåbentlig snart to) repræsentanter i skolebestyrelsen, så hvis du føler at emnet bør tages op der, så tag en snak med Solveig! Der er møde i skolebestyrelsen 1 gang månedligt.

Skulle der være utilfredshed eller spørgsmål til dagligdagen generelt, så tal med Lene om sagen, og hvis du ikke føler at det er en mulighed, så står Gunner Steen (leder af børneuniverset) eller Skolestyrelsesformanden gerne til rådighed.

Venlig hilsen

Børnehavebestyrelsen

Nyt fra børnehaven

Inden sommerferien har vi aktivitetslørdage den 30. maj 2015 samt den 13. juni 2015. Derudover skal hele børnehaven på lejr på Solhjem fra den 24. – 26- juni 2015. Der afholdes OL på lejren og allerede nu kan vi afsløre, at der vil være overrækkelse af medaljer fredag den 26. juni 2015, hvor alle forældre inviteres på kaffe og kage.

Redaktionen

Nyhedsbrev fra Børnehuset

Jeg har nu været i Børnehuset i næsten to måneder, og jeg er faldet rigtig godt til. Hvis der er nogle af jer, der er forundret eller har spørgsmål, så kom endelig til mig, så vi kan drøfte det.

Legepladsen
Bestyrelsen har været ude på vores legeplads og løst vores vandproblem, så vi kan komme ud at lege, uden at stå i vand til anklerne ;-)

Der vil komme nogle aktivitetslørdage henover det tidlige forår, hvor vi vil få nedgravet en rist, så vi får løst problemet helt.

Som I nok har set, får vi lavet vores rør, så der vil blive noget støv, og vi vil rykke lidt rundt. Lige nu kan vi kun bruge toiletterne ved garderoben, og ind i mellem, har vi kun koldt vand.

Projektuger og fokusområde

Uge 5 og 6 arbejder vi med Projekt: “Glød og Flamme” i hele Børnehuset. “Glød og Flamme” er en kampagne, der er udarbejdet af Børneulykkesfonden og Københavns Brandvæsen. I kan læse meget mere i den folder, som vi har delt ud til alle, inden vi startede projektet.

De to grupper vil arbejde forskelligt, men vi har alle besøg af en brandbil den 29.1. og vi holder brandøvelse i hele huset. SÆT kryds i kalenderen den 6.2.2015 – der holder vi forældrekaffe og alle børn får uddelt diplomer. Se OPSLAG på TAVLEN.

I den kommende periode vil vi i personalegruppen have fokus på: “Sprog og sund kost”.

Datoer

I år holder vi Børnehusets fastelavnsfest tirsdag den 17.2.2015, hvor vi inviterer Dagplejen og Skovbørnehaven. Vi slår katten af tønden på skolen i gymnastiksalen og spiser fastelavnsboller og hygger os i Børnehuset bagefter.

Børnehuset har åbent i dagene op til påske. Den 30., 31. marts samt den 1.april.

Børnehuset har LUKKET fredag efter Kr. Himmelfartsdag den 15.5.

Huskere

HUSK: Skiftetøj og varmt tøj. Vi modtager meget gerne tøj, så vi har lidt i Børnehuset, som vi kan skifte med.

VIGTIGT: HUSK altid at sige farvel til et personale, så vi ved, hvem der er gået hjem.

På personalets vegne

Lene

Stillingsopslag souschef børnehave

Vi søger en souschef med pædagogisk ansvar for vores børnehave.

Da Eckersberg Børneunivers i Blans er ved at udvikle en ny og spændende ledelsesstruktur, søger vi en velfunderet souschef, der brænder for at varetage den daglige praktiske og pædagogiske ledelse i vores børnehave ”Børnehuset”.

Er det dig?

Som souschef skal du stå for den daglige tilrettelæggelse af arbejdet samt koordinering af ressourcer i børnehaven.

Samtidig skal du indgå i vores nye ledelsesteam i tæt samarbejde og dialog med vores leder af børneuniverset, samt vores pædagogisk ansvarlige souschef for skolen.

Dine kvalifikationer

Du er pædagogisk uddannet og fagligt velfunderet i forhold til aldersgruppen 2-6 år og.
Du kan lide dagligt samvær med børn, da du vil indgå i normeringen.
Du kan med pædagogisk ledelse understøtte udviklingen af den pædagogiske praksis og sikre, at Eckersberg Børneunivers fortsat vil være attraktiv for forældre, børn og ansatte.
Du trives med et bredt samarbejde mellem forældrebestyrelse og forældre.
Du benytter anerkendende kommunikation som en naturlig del af din praksis og møder børn og voksne i øjenhøjde. Konfliktkulturen i vores univers er en grundpille i vores hverdag, som du vil møde og indoptage.
Du sikrer gennem din kommunikation og væremåde, at Børneuniversets værdigrundlag og samværsregler udleves både blandt børn og voksne.

Vi tilbyder

Et yderst engageret team af kolleger, der giver plads til faglig og personlig udvikling, samt et godt grin.
Samvær med 36 dejlige børn og deres forældre.
En arbejdsplads i fantastiske omgivelser nær skov og strand, som benyttes flittigt i dagligdagen.
En fuldtidsstilling med løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst efter principper om ”Ny Løn”.

Vil du høre mere om vores børneunivers og stillingen, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Søren Hansen på tlf. 5077 1034 eller konstitueret leder Gunnar Steen på tlf. 2237 2236

Ansøgningsfristen er den 01.11.2014 på mail skoleleder@eckersberg-friskole.dk eller per brev mærket: Souschef til børnehuset.

Eckersberg Børneunivers består af en børnehave for børn i alderen 2,5-5 år, en skole 0-9. kl. og SFO for skolens børn. Der er pt. 36 børn i børnehaven og 140 børn i skolen. Ca. halvdelen af børnene kommer fra Blans og den nærmeste omegn. Der er et tæt samarbejde mellem afdelingerne om at sikre en god overgang mellem børnehave og skole. I skolen kører vi med aldersintegreret undervisning med 4 grupperinger i stedet for ren klasseinddeling af børnene. Eckersberg Børneunivers er en naturlig del af det lokale liv og f.eks. har en gruppe af byens borgere skabt et fantastisk sports- og legeområde i tilknytning til universet. Ligeledes anvendes skolen også til lokale aktiviteter, der ikke direkte har med undervisningen at gøre. Se endnu mere om børneuniverset og vores hverdag på vores hjemmeside www.eckersberg-friskole.dk

Stillingsopslag: Vi søger souschef med pædagogisk ansvar til børnehave og SFO

Vi har travlt og søger derfor en dygtig og fleksibel souschef, der brænder for at varetage den daglige praktiske og pædagogiske ledelse i vores børnehave ”Børnehuset” samt universets SFO. Afdelinger, der begge er tilknyttet Eckersberg Børneunivers.

Dine opgaver

Da Eckersberg Børneunivers er ved at udvikle en ny og spændende ledelsesstruktur, indgår du naturligt i vores nye ledelsesteam, i tæt samarbejde og dialog med vores leder af børneuniverset samt vores pædagogisk ansvarlige souschef for skolen. Derfor er det en forudsætning, at du brænder for og har erfaring med at arbejde med ledelse på alle niveauer.
Som souschef står du for den daglige tilrettelæggelse af arbejdet samt koordinering af ressourcer i børnehaven og SFO’en. Du vil med netop din ledelsesstil sikre, at Eckersberg Børneunivers, fortsat er attraktiv for såvel forældre, børn og ansatte.

Du forstår at inspirere og understøtte personalet og trives med et bredt samarbejde mellem forældrebestyrelse og forældre. Fagligt er du yderst velfunderet i forhold til aldersgruppen 2-6 år og pædagogisk uddannet. Du er et menneske, der kan lide dagligt samvær med børn, da du vil indgå i normeringen.
Derudover ser du det som en udfordring, at kunne aktivere de lidt større skolebørn i SFO tiden.
Du benytter anerkendende kommunikation, som en naturlig del af dit væsen og møder såvel børn som voksne i øjenhøjde. Konflikthåndtering er en selvfølge.
Du vil med din pædagogiske ledelse lægge linien for samarbejdet i SFO’ens og børnehavens personalegruppe og derigennem understøtte udviklingen af personalet. Du sikrer gennem kommunikation og væremåde, at Børneuniversets værdigrundlag og samværsregler udleves blandt børn og voksne i såvel børnehave som SFO’en.

Vi tilbyder

Som souschef vil du blive del af et yderst engageret team af kolleger, hvor der er plads til såvel faglig som personlig udvikling, samt et godt grin. Børnehuset ligger i fantastiske omgivelser nær ved skov og strand, som benyttes flittigt i dagligdagen, da vi værdsætter udelivet højt.
Stillingen er en fuldtidsstilling, med løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst efter principper om ”Ny Løn”. Børneuniverset ligger i Blans i Sønderborg Kommune.
Vil du høre mere om vores børneunivers og stillingen, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Søren Hansen på tlf. 50771034 eller konstitueret leder Gunnar Steen på tlf. 22372236

Ansøgningsfristen er den 01.08.2014 på mail skoleleder@eckersberg-friskole.dk eller per brev mærket: Souschef til børnehuset til Eckersberg Børneunivers – Eckersbergvej 1 – Blans – 6400 Sønderborg

Eckersberg Børneunivers består af en børnehave for børn i alderen 2,5-5 år, en skole 0-9. kl. og SFO for skolens børn. Der er pt. 36 børn i børnehaven og 140 børn i skolen. Ca. halvdelen af børnene kommer fra Blans og den nærmeste omegn. Der er et tæt samarbejde mellem afdelingerne om at sikre en god overgang mellem børnehave og skole. I skolen kører vi med aldersintegreret undervisning med 4 grupperinger i stedet for ren klasseinddeling af børnene. Eckersberg Børneunivers er en naturlig del af det lokale liv og f.eks. har en gruppe af byens borgere skabt et fantastisk sports- og legeområde i tilknytning til universet. Ligeledes anvendes skolen også til lokale aktiviteter, der ikke direkte har med undervisningen at gøre. Se endnu mere om børneuniverset og vores hverdag her på vores hjemmeside.