Støtteforeningens formandsberetning, februar 2016

Vi har i år holdt 9 arrangementer, hvor især sommerlotto, julelotto, halloweenfest og julemarked er de arrangementer, der har krævet ekstra arbejde. I den forbindelse har vi i år 2015 i langt højere grad end tidligere benyttet os af frivillige forældre, der ikke har siddet i støtteforeningen. Det har bl.a. været en succes for os at åbne op for, at de frivillige forældre har deltaget både i planlægning, indkøb og afholdelse af julemarked. Ligeledes er organiseringen af frivillige bagere blevet uddelegeret til tovholder for kagebagere Stina Frydendahl, det har været en meget fin hjælp og aflastning for støtteforeningens bestyrelse

Støtteforeningens formål er at støtte det arbejde, der bliver udført på skolen, og siden skolen har udviklet sig fra at være friskole til at være et børneunivers, hvor også børnehaven er en væsentlig del, ændrede vi i 2015 vedtægterne for støtteforeningen, så vi har haft mulighed for at støtte børnehaven på lige for med skolen. Vi har i efteråret støttet børnehaven med indkøb af t-shirts til OL. Vi stræber efter, at der også i støtteforeningens bestyrelse er repræsenteret forældre med børn i børnehaven.

Støtteforeningen primært tjener pengene til skolen igennem lottoarrangementerne. Her kommer i gennemsnit omkring 70 mennesker og mange af dem tilhører den ældre generation i området. Vi synes derfor, at vores arbejde også knytter skolen tættere til lokalsamfundet ved skabe en kontaktflade til den del af befolkningen som ikke har børn i børnehave eller skole.

Vi har i forårssæsonen sagt ja til at deltage i planlægningen af universets 24-timers-løb. Derudover har vi et planlagt foredrag med Mette Larsen om strikning.

Støtteforeningen har en meget velfungerende bestyrelse, og vi oplever, at det er nemt at besætte bestyrelsesposter samt at få hjælp fra forældre til vores arrangementer.

Mette Carlsen
Formand