07.30

Fællessang
Rundstykker
Præsentation af bestyrelsen
Præsentation af vore nye skoleleder Anja
Præsentation af alle grupper inklusive vores gamle elever
Præsentation af ansatte

9.00

Pause / forældrene rydder skolegården eller aula for borde og stole.

9.15

Grundfag

11.45

Fællessamling

12. 00 Fri / SFO