Kære forældre

Så forandrer verden sig igen. Som I nok alle har hørt, bliver vi nu også påvirket af restriktionerne. Det betyder at 5.-9. klasse hjemsendes og overgår til nødundervisning. Det vi ved lige nu, er at det gælder fra kl. 16.00 i morgen onsdag. 
I morgen vil vi sende en mere omfattende besked ud til jer, med de planer og svar vi kan give lige nu, ud fra det vi ved.
Så lige nu vil vi GLÆDE OS TIL at alle kan komme i skole i morgen  og at alle kan deltage i julegåtur, kakao og juleafslutning – I kan jo huske jeres barn på NISSEHUEN eller lignende festlig juleudklæding i morgen.

Hilsen Silke og Marianne.