Bestyrelsen har den overordnede ledelse og er ansvarlig over for undervisningsministeren og skolens medlemskreds. Den er ansvarlig for skolens økonomi og drift, samt at disse er i overensstemmelse med vedtægter, lovgivning og andre retsregler. (§ 14)

Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens lærere og øvrige personale efter indstilling fra skolens ledelse (§ 14 stk. 6). Dvs. bestyrelsens overordnede ansvar for ledelsen giver bestyrelsen ret til at træffe de endelige beslutninger (“…som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om. “; §14 stk. 5)

Bestyrelsens opgaver:

 • Bestyrelsen skal sikre, at habilitetsregler overholdes internt og i lærergruppen.
 • Bestyrelsen skal sikre egen, tilsynsførendes og ansattes overholdelse af tavshedspligten.
 • Bestyrelsen skal sikre sig, at forældrekredsen vælger tilsynsførende, samt at nedfælde retningslinier for eget tilsyn.
 • Bestyrelsen har det fulde ansvar for skolens økonomi og træffer beslutning om sikre kontrolrutiner omkring bogføring, formueforvaltning og revision.
 • Bestyrelsen skal sikre sig, at skolen overholder gældende tilskudsbetingelser.
 • Bestyrelsen har det fulde ansvar i forhold til budgetlægning, overholdelse af budget/beslutninger om budgetregulering, samt bevillingsansvar.
 • Bestyrelsen har ansvaret for skolens bygninger, samt vedligeholdelse og forsikring af disse.
 • Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene.
 • Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens fastansatte personale.
 • Bestyrelsen har initiativpligt ved ansættelse og afskedigelse af skoleleder, som ansættes af skolekredsen på en generalforsamling.
 • Bestyrelsen fastlægger skolelederens arbejds- og ansvarsområder (bortset fra de lovgivne)

Hvis der er noget du gerne vil kontakte bestyrelsen om, så er det altid velkomment – og gør det hellere straks i stedet for at vente til en passende lejlighed! Mail til en af os (se nedenfor) eller til hele bestyrelsen på bestyrelse@eckbu.dk.. Vær opmærksom på at vil vi være nødt til at behandle nogle spørgsmål på et bestyrelsesmøde – andre vil du kunne få besvaret med det samme.