Bestyrelsen har den overordnede ledelse og er ansvarlig over for undervisningsministeren og skolens medlemskreds. Den er ansvarlig for skolens økonomi og drift, samt at disse er i overensstemmelse med vedtægter, lovgivning og andre retsregler. (§ 14)

Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens lærere og øvrige personale efter indstilling fra skolens ledelse (§ 14 stk. 6). Dvs. bestyrelsens overordnede ansvar for ledelsen giver bestyrelsen ret til at træffe de endelige beslutninger (“…som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om. “; §14 stk. 5)

Bestyrelsens opgaver:

 • Bestyrelsen skal sikre, at habilitetsregler overholdes internt og i lærergruppen.
 • Bestyrelsen skal sikre egen, tilsynsførendes og ansattes overholdelse af tavshedspligten.
 • Bestyrelsen skal sikre sig, at forældrekredsen vælger tilsynsførende, samt at nedfælde retningslinier for eget tilsyn.
 • Bestyrelsen har det fulde ansvar for skolens økonomi og træffer beslutning om sikre kontrolrutiner omkring bogføring, formueforvaltning og revision.
 • Bestyrelsen skal sikre sig, at skolen overholder gældende tilskudsbetingelser.
 • Bestyrelsen har det fulde ansvar i forhold til budgetlægning, overholdelse af budget/beslutninger om budgetregulering, samt bevillingsansvar.
 • Bestyrelsen har ansvaret for skolens bygninger, samt vedligeholdelse og forsikring af disse.
 • Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene.
 • Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens fastansatte personale.
 • Bestyrelsen har initiativpligt ved ansættelse og afskedigelse af skoleleder, som ansættes af skolekredsen på en generalforsamling.
 • Bestyrelsen fastlægger skolelederens arbejds- og ansvarsområder (bortset fra de lovgivne)

Hvis der er noget du gerne vil kontakte bestyrelsen om, så er det altid velkomment – og gør det hellere straks i stedet for at vente til en passende lejlighed! Mail til en af os (se nedenfor) eller til hele bestyrelsen på bestyrelse@eckbu.dk.. Vær opmærksom på at vil vi være nødt til at behandle nogle spørgsmål på et bestyrelsesmøde – andre vil du kunne få besvaret med det samme. 


Rasmus Christensen

Formand

(Yderligere poster: IT-udvalg)

Jeg hedder Rasmus Christensen. Jeg er gift med Jannie, og sammen bor vi i Blans med vores to piger – Xenia fra 2007, som går på skolen og Zine fra 2012, som skifter fra børnehaven til skolen i august 2018.

Til dagligt arbejder jeg med softwareudvikling, og jeg vil forsøge at anvende mine IT-kompetencer til at højne Eckersbergs kvaliteter på IT-området.

Jeg mener at Eckersberg Børneunivers’ største potentiale ligger i et solidt forældreengagement. Dette vil jeg gerne være med til at styrke gennem bestyrelsesarbejdet. Desuden vil jeg arbejde for at forbedre samspillet mellem børnehave, skole og SFO.


Mads Petersen

Næstformand

(Yderligere poster: PR-udvalg)

Jeg hedder Mads Christian Petersen. Jeg er gift med Nanna og vi bor i Blans med vores 4 børn, Aleksander og Mathias, som går på skolen, sammen har vi også 2 piger, Sia og Sofie, som går i hhv. Børnehave og dagpleje.

I mit daglige virke, er jeg underviser ved BC Syd, hvor jeg underviser i afsætning og ledelse.

Jeg har en Erhvervspædagogisk diplom samt har en akademiuddannelse i ledelse , med disse kan jeg både bidrag til forretningen samt har pædagogisk indsigt.

Jeg er født og opvokset i Blans. Det har stor betydning for mig, at jeg kan bidrage til vores lokal samfund, hvilket jeg vil gøre ved at hele tiden, vil være med til at udvikle  børneuniverset i en positiv og innovativ retning. Min vision er at børneuniverset altid vil være det bedste valg for vores børn, både børnehavebørn og skolebørn.


Lars Althof

Kasserer

(Yderligere poster: IT-udvalg)

Jeg hedder Lars Althof og er gift med Daniela. Vi er forældre til Lukas, Ruben og Xander. De startede alle tre på skolen i 2012 i henholdvis 1., 2. og 4. klasse. Vi har fra starten været glade for skolens rummelighed og fokus på at lære sociale færdigheder. Ruben går dog i dag på Kløver-Skolen på grund af hans behov for hjælp.

Vi har boet i Blans siden 2010, hvor vi kom hjem fra USA efter 6 år derovre på grund af mit arbejde. Jeg arbejder for Danfoss i Nordborg, hvor jeg leder en udviklingsafdeling.

Jeg er med i skolens bestyrelse fordi jeg synes det er vigtigt at være en del af skolen og være med til at støtte op om værdierne, når mine børn går der. Især er det vigtigt for mig at skolen fortsætter med at møde børnene, hvor de alle får mest muligt ud af tiden i skolen.

Min fritid bruger jeg sammen med familien, om vi er sammen om arbejdet omkring huset eller ude at opleve ting.

: 


Karen Malte Alexandersen

Medlem af bestyrelsen

 
 
 
 

Maibrit Provstgaard

Medlem af bestyrelsen

Jeg hedder Maibrit, og jeg er gift med Bo. Sammen har vi Oliver i 4. Kl, Frida i 0. Kl og Simon i børnehaven.

Jeg er valgt ind som forældrerepræsentant for børnehaven.

Jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde med mange spændende projekter mm. og værne om de værdier vores univers står for. : 


Martina Siemer

Medlem af bestyrelsen

 

 

 


Martin Hanquist Madsen

Medlem af bestyrelsen

 

 

 


Joon Heidal

Medlem af bestyrelsen