Værdigrundlaget!

Vi vil et skoleliv, hvor barnet lærer og udvikler sig under trygge vilkår, skabt af forældrene, lærere og børnene selv.

Vi vil et forpligtende samvær, som giver barnet livsglæde, livsmod og en tro på sig selv, der bevirker, at barnet tør møde andre i tillid.

Vi vil et skoleliv, hvor social kompetence, tolerance og samarbejdsvilje udvikles.

Vi vil et skoleliv, hvor der er balance mellem de praktiske, kreative, musiske, motoriske og teoretiske aktiviteter, 
således at barnet får muligheden for at udvikle et bredt spekter af evner og kompetencer.

Vi vil et skoleliv, hvor sang, historie og fortælling med rod i vor kulturarv er vigtige elementer.

Vi vil, at barnet øves i at træffe bevidste valg og føle ansvar for egne og fælles beslutninger, samt opøves i at vælge og planlægge sit eget arbejde.

Vi vil, at barnet oplever sammenhæng mellem skole, hjem og fritid.

Vi vil en skole, der forandrer og udvikler sig ud fra de erfaringer, børn, forældre og lærere får i fællesskab.

 

”BØRNS RET PÅ ECKERSBERG FRISKOLE”

Skrevet med børnenes egne ord

 1. Mine forældre deltager i mit skoleliv.
 2. Mine forældre og personalet sørger for, at jeg har det godt.
 3. Jeg lærer at få og tage ansvar.
 4. Jeg bliver mødt venligt.
 5. Jeg får anerkendelse og ros for det jeg er og kan.
 6. Jeg arbejder med det, som jeg kan finde ud af.
 7. Jeg har ret til at lære nyt.
 8. Jeg har ret til at lære med bøger, instrumenter, kroppen og pensel.
 9. Jeg har ret til at være mig selv uden mobning.
 10. Jeg har ret til at være sammen med piger og drenge, mange og få, store og små, hvide – gule – sorte og blå.

 

 • Antimobbestrategi for Eckersberg Børneunivers
  Du kan læse den fungerende antimobbestrategi ved at klikke her.
 • Vedtægter for Eckersberg Børneunivers
  Du kan læse de gældende vedtægter ved at klikke her.
 • Forretningsorden for Eckersberg Børneunivers 
  Du kan læse de gældende forretningsorden ved at klikke her.
 • Retningslinjer for behandling af klager over ansatte
  Du kan læse de gældende regler ved at klikke her.
 • Retningslinjer for brug af egne mobiltelefoner
  Du kan læse de gældende regler ved at klikke her.