Nyhedsbrev december

😊 Kære forældre 😊 

 

Vi har nu fået ansat en ny lærer. Vi glæder os til at byde Lars Frederiksen velkommen her i universet. Han starter på mandag, og skal være en del af mellemgruppeteamet. Vi glæder os til samarbejdet med ham, og vi håber, han bliver glad for at være her hos os. VELKOMMEN TIL LARS. 

Julie er i dag startet efter sin barselsorlov. Det er dejligt igen at have hende tilbage i universet. 

I forbindelse med ansættelsen, samt at Julie igen er tilbage, og der er ændringer i Silke og Mariannes skemaer, sker der nogle rokader på lagene og ændringer af enkelte timer. Det bliver rigtig godt. 

I kan herunder se, hvad det betyder for de enkelte lag.  

Ændringerne træder i kraft fra mandag d. 7. december. Den næste uge giver derfor Lars mulighed for at komme lige så stille ind på skolen og være med som ”føl” i mellemgruppen.  

I næste uge sender vi nye elevskemaer ud som så er gældende fra d. 7. december. 

 

Lillegruppen 

Vi har mulighed for igen at oprette tre lillegrupper – hvilket er superdejligt 😊 

Gruppelærerne bliver Anja, Laura og Marianne. Derudover er der ingen ændringer i skemaet. Lillegruppen sender en besked ud til forældrene om, hvordan børnene bliver fordelt. 

 

Mellemgruppen 

Gruppelærerne bliver Lars, Tommy og Rikke. Lars overtager 5. kl. engelsk og tysk. 

 

Storgruppen 

Gruppelærerne bliver Anne og Anna. Anna overtager Mettes gruppe, og hun kender allerede børnene godt og kender til storgruppens hverdag, hvor hun har haft en del støttetimer og også har nogle fagtimer.  

På fredag stopper Mette som vikar her hos os. Vi takker for samarbejdet, og ønsker hende alt god fremover. 

 

Ældstegruppen 

Silke og Gitte fortsætter uændret som gruppelærere. Lars overtager 8.kl. tysk. 

 

De andre vigtige voksne 

Julie overtager støtterollen efter Anna og skal have 6. kl. engelsk og fortælling. 

Sus, Britta og Sanne fortsætter som de plejer. 

 

Lejr 

Vi har valgt at flytte vores laglejr til efter sommerferien, da vi på nuværende tidspunkt ikke ved, hvordan det bliver til foråret, om der stadigvæk er restriktioner, der betyder, at vi ikke må tage på lejr med børn. Vi håber dog, at vi kan gennemføre vores laglejr ture efter sommerferien. 

Kirke 

I år kan vi desværre ikke komme i kirke, ligesom vi har været de forgangne år. Derfor er Laura og Britta ved at planlægge, hvordan vi kan fremføre krybbespillet her på skolen, og evt. optage det så forældre og bedsteforældre kan se det. Det er selvfølgelig ærgerligt, men vi vil forsøge at gøre det så godt som muligt for børnene.  

Vi har haft indskrivning af to nye børn – én pige i lillegruppen og én pige i storgruppen. VELKOMMEN til pigerne og deres familier 😊 Vi håber, I bliver glade for at være her på Eckersberg. 

Ændring skema 

Siden sommerferien har børnenes skemaer været ændret til, at de skal møde kl. 8.00 om morgenen. 

 

Vi håber, I alle får en god og hyggelig december 😊 

 

Venlig hilsen 

Tine, Silke og Marianne. 

Restriktioner

Kære forældre

Så forandrer verden sig igen. Som I nok alle har hørt, bliver vi nu også påvirket af restriktionerne. Det betyder at 5.-9. klasse hjemsendes og overgår til nødundervisning. Det vi ved lige nu, er at det gælder fra kl. 16.00 i morgen onsdag. 
I morgen vil vi sende en mere omfattende besked ud til jer, med de planer og svar vi kan give lige nu, ud fra det vi ved.
Så lige nu vil vi GLÆDE OS TIL at alle kan komme i skole i morgen  og at alle kan deltage i julegåtur, kakao og juleafslutning – I kan jo huske jeres barn på NISSEHUEN eller lignende festlig juleudklæding i morgen.

Hilsen Silke og Marianne.

Opstart i det nye år

Kære forældre 

Iflg. retningslinjerne har skolerne mulighed for en glidende overgang til fremmødeundervisning fra den 4. januar og så frem til den 10. januar. Vi har derfor lavet en opstartsplan for den første uge. Desuden har vi valgt, at de to kommende uger vil være emneuger. Vi vil selvfølgelig tilrettelægge undervisningen på tværs af fagene.

Bag planen ligger et ønske om at passe på børnene, forældre og personale. Samtidig ønsker vi, at der er tid til god planlægning for lærerne, så fagligheden er i højsæde og vi undgår for megen nødplanlægning. Med den følgende plan holder vi skolen i gang, taget ansvar og giver den faglige undervisning de bedst mulige forhold.

I får rammerne for ugerne her, og senere får I information om det faglige indhold af ugerne fra lærerne.

Vi vil her præsentere vores opstartsplan efter nytår for jer .

 

Fra og med d. 4. januar

Lillegruppen starter fysisk på skolen til lagundervisning/nødundervisning.

Mødetiderne er 8.00-13.00 mandag til torsdag og kl. 8.00-12.15 fredag.

Herefter er der mulighed for SFO.

Mellemgruppen, storgruppen og ældstegruppen modtager fjernundervisning/nødundervisning hjemmefra.

            

Fra og med d. 6. januar

Mellemgruppen starter fysisk på skolen til lagundervisning/nødundervisning.  

Mødetiderne er 8.00-13.00 mandag til torsdag og kl. 8.00-12.15 fredag.  

Herefter er der mulighed for SFO, og der bliver “nød-lektiecafe” for de større elever, der ikke kan komme hjem, fra kl. 13.00-14.00 (busbørn).

Storgruppen og ældstegruppen modtager fortsat fjernundervisning/nødundervisning hjemmefra.

 

EMNEUGER: Fra og med d. 11. januar til og med d. 22. januar (uge 2 og 3)

Storgruppen og ældstegruppen starter fysisk på skolen.

Alle har emneuge med deres eget lag. Indholdet meldes ud af lærerne.

Mødetiderne er 8.00-13.00 mandag til torsdag og kl. 8.00-12.15 fredag.

Herefter er der mulighed for SFO og der bliver “nød-lektiecafe” for de større elever, der ikke kan komme hjem, fra kl. 13.00-14.00 (busbørn).

 

Fra og med d. 25. januar

Opstart for alle lag efter almindeligt skoleskema, medmindre andet meldes ud.

 

Forældre på skolen

Vi vil gerne bede om, at børnene kun bliver afleveret og afhentet udenfor både til skolen og SFO. Vi oplever nemlig at flere og flere forældre går ind på skolen, mens der er børn til stede.

Når I skal gøre rent eller udføre andre forældreopgaver udenfor “åbningstid”, er det selvfølgelig ok at gå ind, og vi beder jer da spritte hænder, når I ankommer.

Skal I til møde på skolen, skal I ligeledes spritte hænder ved ankomsten og bære mundbind.

Vi ville gerne byde jer alle velkommen på skolen i dagligdagen, men lige nu er det vigtigt, at begrænse antallet af personer på skolen samtidig. Tak for jeres forståelse.

 

En eventuel forlængelse af restriktionerne og lukning af SFO

Lige nu starter vi op d. 4. januar, men skulle tidsrammen blive ændret, skubbes forløbet, og så vil vi selvfølgelig informere jer herom. I vil også blive informeret om, hvordan nødundervisningen hjemmefra vil komme til at foregå. Vi kan ligeledes ikke udelukke, at der kan komme andre ændringer i vores planlægning.

Ved en forlængelse hvor hele skolen skal nødundervises hjemmefra er SFO’en ligeledes lukket, ligesom den også er i dagene før jul.

 

Det var egentlig ikke denne måde, vi havde ønsket at sende en hilsen til jer, og da slet ikke ønske jer en god jul. Alligevel er vi glade for, at vi er kommet helt frem til jul, uden at vi fra universets side har været nødsaget til at sende klasser eller hele universet hjem pga. coronasmitte. Det kan vi alligevel være stolte af, at vi alle i fællesskab har formået 😊

 

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, er I velkommen til at skrive til os.

 

Vi ønsker jer alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. Pas godt på hinanden.

 

Julehilsner

Tine, Silke og Marianne