Erhvervspraktik for elever i Eckersberg Børneunivers

Elever i Eckersberg Børneunivers har en årlig praktikuge fra 6.-9. skoleår. Lige nu falder praktikugen i uge 41 – dette kan dog ændres fremadrettet efter aftale med UU.
Forældrene hjælper børnene med at lave praktikaftaler og udfylde praktiksedlen, som afleveres til gruppelæreren.

Formålet med erhvervspraktikken

Praktikken skal være med til at give:

 • indsigt i en arbejdsplads og dens daglige liv og vilkår
 • forståelse for andre menneskers arbejdsliv
 • praktisk erfaring med at løse arbejdsopgaver knyttet til et fag
 • en mening/forståelse og sammenhæng med det, som de undervises i, i skolen
 • kendskab til de mange forskellige uddannelses- og erhvervsmuligheder, som der findes på et mangfoldigt arbejdsmarked
 • motivation til forsat uddannelse

Praktiksteder:

Man kan selv vælge praktiksted i samarbejde med sine forældre.
Nedenstående liste giver et overblik over, hvor forskellige elever har været i praktik fra 6-8. årgang. Listen startes oktober 2019 op opdateres løbende:

Årgang (klassetrin) Virksomheden navn
6 Skovgård Dyrepension

Din maler og byggepartner

Anne B., Dekoratør og blomsterbinder

Sønderjyllands Danseakademi

Elgiganten, 3 elever

Dybbøl Børnehus

Dagpleje – Gittes og Niki’s

Plantorama, 2 elever

Nybøl Børnehus, 2 elever

DP Ventilation

Kohberg Frysehus

Pet World

Boligforeningen B42

 

7 Zeni Arkitekter

Thoisen Murerfirma

Nellemann Bilimport A/S

Gammelmark Strandcamping

Sønderborg og omegns kattelaug

Det sønderjyske Køkken

Kernehuset Augustenborg

LE Sport consulting

Naturbørnehaven Petersdal

Rønhaveslagteren

Lorens Peter Lorenzen, smågrisefarmer

Petworld (2. elev)

Louis Nielsen

Horze I Stubbæk

 

8 Flying Tiger

Bowl n’Fun, 2 elever

Arnold Busck

Nyborg Kommune

Humlehøjskolen

BR Sønderborg

Stenhøjen børnehave

Kvickly, 2 elever

Børnehuset Eckersberg

Kerteminde Byskole

Min Købmand

Jacobsen Blomster

Q8 Autoservice

 

 

Åbent Børneunivers

Torsdag d. 7. november 2019 kl. 15-18

Her har du mulighed for at lære vores børnehave og friskole nærmere at kende, hvor vi give jer alle et indblik i vores hverdag.

I børnehaven vil I kunne være med i nogle af hverdagens forskellige aktiviteter.

I skolen, hvor vi har elever fra 0. til 9. årgang, vil I kunne se, hvordan vi starter med morgensamling klokken 15.00, ligesom I kan følge fagfaglige og kreative
undervisningstimer indtil klokken 18.00.

På skolen vil I blive mødt af nuværende elever, som vil viser jer rundt i hele Børneuniverset. I vil også kunne få en snak med skolens bestyrelsesmedlemmer,
lærere, pædagogisk personale og skolelederen.

Se mere på aabenskole.dk

Vi glæder os til at se jer.

 

Kom til 24 timers løb hos Eckersberg Børneunivers

Årets 24-timers løb skydes i gang tirsdag d. 28.maj 2019 kl. 12.00 og slutter onsdag d. 29. maj kl. 12.00. Så kom og vær med til et døgn med mange aktive børn og unge fra Børneuniverset, forældre, tidligere elever og borgere i Blans og omegn.
Der er både plads til at heppe på de mange løbere – eller hvorfor ikke selv løbe et par aktive runder?

Hvilket formål har løbet?

 • Vi skal have det sjovt sammen i hele Børneuniverset og i byen, og derfor skal vi i fællesskab klare
  udfordringen med at holde depechen løbende i 24 timer.
 • Løbet er et sponsorløb, som har det formål at tjene penge til nye læringsaktiviteter ude og inde i
  Børneuniverset.

Hvor og hvordan?
På sportspladsen i Blans.
Alle løbere sørger for at finde en eller flere sponsorer, som skrives på sponsorkortet, som afleveres til Susanne på kontoret ved tilmeldingen (hurtigst muligt).
Børneuniversets børn og unge, forældre samt alle interesserede løbere fordeles på 12-14 løbehold, som hver skal dække én til to timer ind på forskellige tider af døgnet. De enkelte hold skal sørge for, at der konstant er en løber på banen, så depechen hele tiden er i bevægelse.

Er du ikke til løb, kan du støtte op om løbet ved at møde op og heppe på løberne.
Skolens elever og musiklærer vil sørge for lidt skøn musik til ørerne, og Støtteforeningen for Eckersberg Børneunivers sørger for lidt at spise og drikke under løbet.

Tilmelding
Kunne du tænke dig at løbe med eller være sponsor til løbet, så er du velkommen til at kontakte Susanne på kontoret på tlf. 74461389. Du er også velkommen til at kigge forbi kontoret.

Vi glæder os til at se jer alle.

På vegne af Eckersberg Børneunivers
Anja Clausen

Informationsmøde

Skal dit barn begynde i skole?

Så kom til informations- og indskrivningsmøde på  Eckersberg Børneunivers i Blans Onsdag d. 16. januar 2019 kl. 19.00 – ca. 21.00

Vi glæder os til at se alle kommende børns forældre, samt forældre der endnu ikke har valgt skole til deres barn, men som er interesserede i at høre, hvordan vi laver skole.

Eckersberg Friskole, som startede i 1995, har 142 elever fra 0. – 9. klasse.

Vi er kendetegnet ved, at vi har fokus på trivsel, samvær, høj faglighed, kreativitet og musik.

Kom og se skolen og hør noget om:

 • Skoleparathed og førskoleprogrammet
 • Vores måde at lave skole på herunder Børns ret, samværskulturen og SFO
 • Gensidige forventinger til samarbejdet
 • Hvad det vil sige at være friskole-forældre

Referat ordinær generalforsamling, 13. marts 2018 Eckersberg Børneunivers

1: Valg af dirigent
Birthe Mathiasen er valgt. Hun konkluderer, at indkaldelsen til generalforsamlingen er sket rettidigt.

2: Beretninger
Bestyrelsesformand Søren Hansen, skoleleder Anja Clausen samt tilsynsførende for 2017 John Solkær Pedersen aflægger hver deres beretning. Disse beretninger kan læses på skolens hjemmesiden.

Efter beretningerne stilles der spørgsmål, og kommenteres på beretningerne.

– Når man nedlægger en stilling i børnehaven, får man så problemer med åbningstiderne?
Søren Hansen svarer, at det ikke får nogen betydning.

– Hvem er opsagt i børnehaven?
Anja Clausen svarer, at det er vi ikke berettiget til at sige; vedkommende skal selv melde det ud.

– Hvorfor skæres svømning væk?
Søren Hansen svarer at det er pga. økonomien i det; det koster ca. 100.000 for et år.

– Hvad forhindrer os i at bygge et skur, så børnehaven kan få deres elcyckler?
Preben informerer om at der ikke er problemer med tilladelse til at bygge et skur, eftersom det ikke vil ligge i skel.
Birthe konkluderer, at bestyrelsen sørger for at informere om status på cyklerne.

3: Det reviderede regnskab 2017 og budget for 2018 til orientering
Lars Althof starter med at præsentere det reviderede regnskab for 2017.
Børnehaven har haft et underskud på 119.000 kr, hvilket primært skyldes sygdom og heraf følgende brug af vikarer samt udgift til retssag med tidligere medarbejder. Lars konkluderer at det skal gøres bedre i indeværende år.

Samlet for universet betyder det et overskud på 5.000 kr. Dog er der stadig en åben post, hvor kommunen vil betale en refusion på 36.000 kr. Resultatet er dog stadig ikke tilfredsstillende.

Vedrørende balancen fortæller Lars, at aktiverne er opskrevet med værdien af førstesalen, som blev taget i brug sidste år. Egenkapitalen er steget med overskuddet på 5.000 kr.

Omkring nøgletallene beretter Lars, at overskudsgraden er 0,0%. Soliditetsgraden er dog god, men svagt faldende i overensstemmelse med revisorens anbefalinger.

I forhold til antallet af elever så har vi haft en god belægning de senere år. Budgettet for 2018 er 145, men skoleåret starter på 139.

Omkring revisorens kommentarer vedrørende at ”det [er] bedre at låne end at opbruge likviditeten”, så pointerer Lars, at det er umuligt for os at optage yderligere realkreditlån; alt skal optages som banklån.

Slutteligt præsenterer Lars budgettet for 2018, hvori der budgetteres med et overskud for universet på 694.000 kr.

Herefter stilles der spørgsmål til og kommenteres på budgettet.

– Skal noget af det budgetterede overskud bruges på renovering af SFO’en?
Lars svarer, at SFO’en står højt på listen.

– Det lyder som om alt er negativt i børnehaven.
Lars kommenterer, at hans udtalelser kun er i forhold til økonomien.

– Det ser ud til at lokaleleje for børnehaven på 24.000 kr. figurerer to steder som en udgift.
Lars svarer, at dette er en udgift for børnehaven, men en indtægt for skolen, og at den figurerer under ”andre indtægter” i resultatet for hele universet.

– Hvorfor er budgettet ikke rettet op i forhold til antallet af årselever?
Lars svarer, at vi netop har fået informationen. Søren tilføjer, at vi løbende følger op på budgettet når vi får nye informationer.

– Har I budgetteret med optag af nye lån i 2018?
Lars svarer nej. Søren præciserer, at den kassekredit vi har i banken skal bruges til drift og ikke til eksempelvis større renoveringer eller lignende.

– Er der stadig planlagt med at få lavet en overdækket terrasse i børnehaven i år?
Lars svarer, at den er på budgettet for 2018.

– Er statstilskuddet steget i 2018?
Lars svarer, at koblingsprocenten er steget 1 %-point til 76%.

– Hvorfor er lejr så meget billigere i regnskabet i 2017 end i 2016?
Lars svarer, at det skyldes to ting: dels at vi fik fat i meget billige flybilletter til Kina-turen, og dels at fælleslejren er billigere sammenlagt end de individuelle lejre.

– I balancen figurerer der 1.401.000 kr. som for meget modtaget statstilskud.
Lars kommenterer, at det en fejl i tabellen i præsentationen.

– Hvorfor er udgiftsposten med rengøringsartikler så høj?
Susanne forklarer, hvilke artikler posten dækker over.

4: Indkomne forslag

 1. Anette Hartmann Andersen: Skal der indføres gårdvagt på Eckersberg Friskole

Anette indleder med at bede forsamlingen om at genoverveje at indføre gårdvagt med følgende begrundelser:
– Der sker mange konflikter i frikvartererne
– Mange børn kommer ud for ting de har brug for støtte til at få løst
– Lærerne bruger meget tid på konflikthåndtering.

Søren Hansen anmoder om at vi begrænser den samlede debat-tid til 15-20 minutter.

Anja Clausen indleder herefter debatten med, som repræsentant for personalet, at præcisere at de ikke ønsker gårdvagt. Argumenterne herfor er
– Børnene skal lære at tackle konflikter og finde en løsning på dem
– Det åbne lærerværelse gør at børnene kan gå til en voksen de er trygge ved
– For de konflikter, som børnene ikke kan løse selv kommer lærerne med det samme
– Vi er opmærksomme på at vi har børn, som har det svært i det frie rum

Herefter fremfører Jesper Ingerslev sit synspunkt. Jesper mener, at vi bør overveje hvad vi lægger i begrebet ”gårdvagt”. Samtidig skal vi sikre, at vi lytter til de forældre, der har et problem med den måde vi gør det på i øjeblikket på Eckersberg. Jesper nævner bl.a. Tryg-Fondens legepatrulje som en kilde til inspiration. Jesper mener at vi, uanset udfaldet af en evt. afstemning, bør forsøge at støtte de børn der tydeligvis har et problem med den nuværende model.

Anette præciserer nu nogle af hendes argumenter:
– Det er ikke meningen, at gårdvagten skal løse konflikterne.
– Skolepsykologen mener, at det er et problem, at børnene er selv.
– Hvis det er rigtigt, at det er 8. år i træk at dette emne har været oppe på generalforsamlingen, så bør der gøres noget ved det.
– Vi har børn, der ikke af sig selv kommer til de voksne ved en konflikt – derfor bliver de overset.

Herefter indledes en livlig debat, hvor både forældre og lærere bidrager med argumenter for og imod.

Da der efter ca. 20 minutters debat skrides til afstemning beslutter Anette at trække forslaget tilbage, og i stedet pålægge den nye bestyrelse at arbejde med problemstillingen.

5: Valg til bestyrelsen

Følgende opstillede vælges til bestyrelsen:
– Mads Petersen (skolen)
– Rasmus Christensen (skolen)
– Karen Alexandersen (blandet)
– Maibrit Provstgaard (børnehaven)
– Tina Bang Wolf (1. suppleant, skolen)
– Anette Hartmann Andersen (2. suppleant, skolen)
– Martina Christensen (1. suppleant, børnehaven)
– Dan Hartmann (2. suppleant, børnehaven)

Alle vælges uden afstemning.

6: Valg af tilsynsførende

Trine Fangel præsenterer sig selv som tilsynsførende på Midtals Friskole samt som lærer på Kløver-Skolen i Sønderborg.

Herefter vælges Trine som ny tilsynsførende på Eckersberg.

7: Forældrearbejde

 1. Evaluering af arbejdslørdagene i efteråret
 2. Skal vi fortsætte med små rengøringshold, eller gøre rent flere gange og evt. kræve at børnene kommer med og hjælper

Søren præsenterer punkterne under ét og ridser kort status op på hvordan det er gået med arbejdslørdagene samt med de mindre hold på rengøring. Herefter beder han om input fra forældrene til det fremadrettede arbejde.
Følgende udsagn ytres herefter:
– Det fungerer fint med små grupper
– Jeg er tovholder – jeg vil hellere have et større hold; hyggen gik tabt pga. stress for at nå rengøringen
– I forhold til arbejdslørdagene: planlægning gør en stor forskel, og det er vigtigt med engagerede tovholdere.
– Man er nødt til at komme begge forældre til rengøringslørdag
– Rengøringslørdag er overkommeligt, og arbejdslørdage fungerede fint
– Fint at de større børn kommer med, men vi mangler en tovholder på mit hold. Hvem udpeger en tovholder?
– Tovholderindsatsen på mit hold er dårlig. Det er vigtigt at alle er der på samme tid lørdag 9-13. Hvad er i øvrigt konsekvensen, hvis man udebliver?
– Man er nødt til at komme i samlet trop.
– Vi var to par fredag og to par lørdag, og det fungerede fint. Det er bestyrelsens opgave at sætte en tovholder på hvor der mangler.
– Kim er en fantastisk tovholder, og det fungerer perfekt.
– Vi har ikke bedt om at blive tovholdere, men stod på som tovholdere på den seneste plan.
– Dejlig med kun én rengøringslørdag. Bestyrelsen skal finde ud af hvad der skal ske på arbejdslørdagene.
– Større hold er bedre, hvor der er mere plads til hygge. Mht. Arbejdslørdagene, så dukker jeg ikke op, hvis der ikke er nogle opgaver som jeg kan finde ud af.
– Arbejdslørdagene er gode, for man lærer de andre forældre at kende.
– Hvem er egentlig forældre; jeg må ikke stemme til generalforsamlingen, men jeg må godt lave forældrearbejde og bliver skrevet på rengøringsplanen. Hertil svarer Søren, at kun forældre med forældremyndigheden kan stemme.
– Hvad hvis man vitterligt ikke kan komme til rengøringslørdag og det ikke kan lade sig gøre at bytte? Søren svarer, at man naturligvis altid kan finde en løsning.
– Det er en dårlig vej at skulle uddele bøder for manglende fremmøde. Det er ærgerligt med en opfattelse af at det er en sur pligt.
– Skolen har ingen hjemmel til at uddele bøder, så det er ikke en mulighed.
– Ros til bestyrelsen for at dato med arbejdslørdagene kom inden sommerferien.
– Det skal overvejes at lægge de to arbejdslørdage med tre ugers mellemrum.

8. Evt

Gitte Marcussen spørger, om der er nogen der ved noget om at der er to datoer at vælge imellem til konfirmation. Hertil svares, at det kan man se på kirkens hjemmeside.

Herefter spørger Gitte Marcussen hvorvidt lærerne har været på førstehjælpskursus. Tommy svarer at det var planlagt med et kursus i efteråret, men at det er blevet udskudt. Gitte replicerer, at man kan få en speciel hjertestarter, der også er velegnet til børn, og at man sikkert kan søge støtteforeningen om støtte til en sådan.

Birthe Mathiasen takker for forsamlingens store debatlyst og engagement og afslutter generalforsamlingen kl. 22.10.

Tilsynsrapport for skoleåret 2017 – 2018

Eckersberg Børneunivers

I dette skoleår har jeg besøgt skolen 6-7 gange af kortere eller længere varighed.
Jeg har overværet forskellige arrangementer så som Åbent Hus og den årlige musicalforestilling.
Endvidere har jeg overværet undervisningen på alle skolens lag bortset fra 9. kl.
Jeg har gennemgået eksamensbeviserne fra 9. årgangs afgangseksamen i sommeren 2017.

Gennem alle mine besøg har jeg oplevet glade og trygge børn i et godt og tillidsfuldt forhold til de voksne.
Jeg har ligeledes erfaret at lærerne på skolen behandler børnene venligt og med respekt for den enkelte.

På lærerværelset hersker der en god stemning blandt lærerne og jeg har følt mig godt modtaget og accepteret, selv om jeg har haft tilsynsforpligtelser.

En ting der gang på gang vækker min forundring er den måde, hvorpå børnene tackler ”kriser” hinanden imellem. De udvikler værktøjer som de gradvis undervises i op gennem årene, og som helt klart bevirker, at de får en stor grad af respekt for hinanden og for fællesskabet. Derfor ser vi ikke megen mobning på skolen, som ikke bliver angrebet i starten.

Eleverne oplever i høj grad at være taget med på råd som aktive deltagere i deres dagligdag i skolen. Det giver dem basale værdier og færdigheder til at kunne blive ansvarlige demokratiske borgere i det danske samfund.

Skolens elever er efter min mening et meget retvisende udsnit af befolkningen. Der er børn fra alle samfundslag, nogle med store boglige færdigheder og andre, der har en del hjælp behov. Edb programmer bruges flittigt og rutinemæssigt af de elever, der kan profitere af disse.
Den høje grad af individuelle hensyn til standpunkter samt undervisning i små hold, bevirker også at eleverne hele tiden får passende udfordringer.

Eckersberg Børneunivers er en fremragende børneskole, hvor der udbydes rigtig god undervisning i trygge rammer.
Skolen scorer ligeledes højt på undervisningseffekt, altså evnen til at løfte børnene til gode resultater, hvilket senest blev bedømt efter sidste afgangseksamen, hvor skolen var med i den absolutte top blandt alle kommunens skoler

I november opførte musik og dramahold musicalen Midt om Natten.
Det var en flot opsætning både hvad angår drama og musik
Teknikken var god og udvikles år for år.
Det var en nydelse at høre de musikalske elever spille.
Skuespillerne indlevede sig i rollerne og var lette at forstå.

Jeg har i år overværet lektioner i grundfag, naturfag, engelsk, biologi, tysk, musik fordelt på alle lag, lige bortset fra 9. årgang.

Jeg har observeret mange gode undervisningslektioner, hvor der var et fint samspil mellem underviser og elever. Der har været en fin vekselvirkning mellem nyt stof og små varierede elevaktiviteter for at tilegne sig stoffet.

Det er mit indtryk, at undervisningsmidlerne er up to date, i de tilfælde hvor de benyttes som bøger/hæfter. Mange undervisningslektioner er forberedt derhjemme med specielt henblik på at bruge pc og whiteboard. Der bruges ofte edb baserede licenser i stedet for bøger.

Der arbejdes en del i smågrupper i løbet af lektionerne, hvilket eleverne er gode til og det virker fremmende og opsamlende på indlæringen. Disciplinen er indøvet og foregår naturlig.

Der er varierede udfordringer for elever, der har det svært på den ene eller anden måde.
Men det synes, at mange er gode til at kompensere ved hjælp af målrettede programmer via computer.
Jeg så det specielt under en retstavningsøvelse.

Ud fra, hvad jeg har set og oplevet, er det er min klare overbevisning, at undervisningen på Eckersberg Børneunivers klart tåler sammenligning med den undervisning, der tilbydes i Folkeskolen.
Dette underbygges også af, at søgningen til skolen er stor, og at deri dette skoleår er det største antal elever 146 elever) i skolens ca. 20 årige historie

Skolens hjemmeside er up to date, god og informativ. Det er let at informere sig for udefrakommende.
Der er ligeledes mange billeder fra begivenheder i løbet af skoleåret.

Kommunikationen mellem forældre og skole foregår via intranet og mail.

Mit overordnede indtryk er, at der på Eckersberg Børneunivers er god harmoni mellem elever, forældre og det omgivende samfund.

Blans, marts 2018
John Solkær
Certif. tilsynsfører

Bestyrelsens beretning, 2017/2018

Året 2017 begyndte med at nu tidligere skoleleder Gunnar sagde op, så vi skulle finde en ny skoleleder. Der blev bruget meget tid på at diskutere hvordan stillingen skulle være, og lave stillingsopslag. Valget faldt på Anja, som har en god ledelseserfaring og kommer fra en folkeskole i nærheden. Det betyder blandt andet at der kommer andre input end vi kender, og nye forslag til hvordan vi kan forbedre os når vi får nye udefra.

Vi fik også ændret vedtægterne så børnehaveforældrene nu er en del af skolekredsen. Det betyder at de deltager i generalforsamlingen på lige fod med skoleforældre, og kan vælges direkte til bestyrelsen.

Da forældreengagement manglede et boost er der i 2017 indført to arbejdslørdage for alle forældre. Det er obligatorisk at deltage i mindst en af dem. Det betyder at alle kommer i gang med forældre arbejde og får mødt de andre forældre.

På bygnings siden har vi fået færdiggjort 1 salen, hvor mellemgruppen holder til, og har dermed fået to fine og tidssvarende lokaler. Desuden er der et mindre kontor, så det gamle kontor kunne frigives til undervisning. Det har betydet at der nu er et lokale til billedkunst mv, så det ikke skal foregå i et klasselokale.

Vi fik også langt om længe igangsat indkøb og installation af træpille fyr. Fyret er taget i brug i vinterferien 2018, og forventer at give en besparelse på varmeudgiften på ca. 70.000 kroner om året.

Børnehaven har i 2017 været hårdt ramt af sygdom og udskiftning i personalet. Det har betydet store ekstraudgifter til vikarer. Dertil kommer at vi har lavet et forlig med tidligere leder i børnehaven ud fra dommerens indstilling, da vi ikke have tilstrækkelig dokumentation til at kunne tilbageholde løn og feriepenge. Det har så medført at vi har opdateret vores procedurer for registrering af ferie afholdelse, og dokumentation af samtaler i forbindelse med sygdom.

I børnehaven er vi desuden udfordret af de små årgange. Der er ikke et fald i børnetallet, men heller ingen stigning i Nydam skoledistriktet hvor vi får hovedparten af vores børn fra. Derfor har vi også i forbindelse med budgetlægningen besluttet at nedlægge en stilling i børnehaven da der ikke er børn nok.

I skolen har vi ikke samme udfordring med de lave fødselstal. I lillegruppen har vi enkelte ledige pladser da børnene hovedsageligt kommer fra vores egen børnehave og dermed ikke er fyldt op. Men

i de øvrige grupper fylder vi klasserne op da der kommer mange børn udefra efter 2 klase fordi de ikke trives i den skole de er startet i. Vi følger fødselstallene, så vi kan agere i god tid når der sker ændringer.

Budgetlægning for 2018 var præget af usikkerhed i lang tid da finansloven lod vente på sig, og vi først fik de endelige satser lige inden jul. Heldigvis blev tilskuddet ikke mindre, og vi har et budget der hænger sammen og hvis der ikke sker store uforudsete ting giver et fornuftigt overskud. Vi har dog i forbindelse med budgetlægningen besluttet ikke at tilbyde svømning til børnene. Det er efterhånden blevet meget dyrt med leje af bus og svømmehal og de ekstra lærer resourcer at vi mener pengene kan bruges bedre på andre måder. Da svømning på årsbasis koster omkring 100.000 for en årgang svarer det til 6.000 pr elev der undervises.

Vi købte de første klassesæt af bærbare PC’ere i 2016. Det har været en succes og højnet brugen af IT i undervisningen, så i 2017 har vi købt yderligere 25 bærbare til elevbrug. Vi køber brugte PC’ere for at holde udgifterne nede. På den måde får vi professionelle PC’ere der bedre kan tåle elevernes brug, og som fint kan leve op til behovet.

På trods af de udfordringer vi har haft i 2017 med lederskifte og sygemeldinger mv. kommer vi ud med et overskud. Det er dog ikke et tilfredsstillende resultat, fordi vi med så lille overskud ikke har penge til investeringer og udvikling af Eckersberg Børneunivers. Derfor har vi øget fokus på at holde budget, og vi har iværksat PR aktiviter målrettet at få flere børn i børnehaven så vi sikrer ”fødekæden”.

Den bedste PR er dog stadig den gode historie fortalt af elever og forældre med tilknytning til Eckersberg. Så vi skal alle huske at fortælle de gode historier hver gang muligheden er der.

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle forældre arbejdstimerne der er lagt i løbet af året. Det giver bedre mulighed for at forbedre Eckersberg så den er attraktiv og så vi har mulighed for flere aktiviteter. Der skal være en særlig tak til de forældre der har lagt rigtig mange timer for at få fyrrummet til pillefyret færdigt.

Der skal også lyde en stor tak til alle ansatte for den indsats der gøres hver dag for at vores børn trives. Undervisning i skolen og børnepasning med læring for øje i børnhaven og SFO’en er den vare vi sælger, så uden dem kunne Eckersberg ikke eksistere.

Også en tak til Pedeller og administration som sørger for de mange praktiske ting fungerer i hverdagen, og vores huse og omgivelser ser pæne og ordentlige ud.

Sidst men ikke mindst skal der lyde stor tak til støtteforeningen og deres sponsorer af premier.

Skolelederens beretning for skoleåret 2017/18

For kun godt et halvt år siden, havde jeg min første arbejdsdag her i Børneuniverset. En meget rolig opstart, for der var hverken lærere eller børn på skolen. Heldigvis var der en dejlig og livlig atmosfære i Børnehuset.

Der skal ikke herske tvivl om, at det er et dejligt sted at være. Det kræver lidt at finde ud af, hvordan vi plejer at gøre, ligesom der er mange traditioner på stedet, som både fremmer samarbejdet mellem skole, børnehave og hjem og det sociale mellem børnene. Der er ikke noget, der er vigtigere for jeres børn og os medarbejdere end jeres aktive involvering i jeres barns hverdag.

SFO

I SFOen har jeg aftalt med Lone, at der fremadrettet skal laves en månedsplan, så vi sikrer, at der er forskellige aktiviteter til børnene – så der både laves kreative ting, men også mere fysiske aktiviteter for de børn, der har brug for dette. Når Malene kommer tilbage fra barsel, følger vi sammen op på dette.

Samtidig kan vi godt bruge meget mere forældrehjælp i SFOen i hverdagen. Vi har lige nu kun et par ekstra hænder én gang om ugen. Flere af jer sidder sikkert med mange gode ideer, I kan måske noget helt specielt, som kan være med til at inspirere og give en helt anderledes oplevelse for børnene. Så meld jer endelig på banen.

Børnehuset

Personligt kan jeg kun sige, at det er skønt at komme over i børnehaven og se de små glade, trygge og tillidsfulde børn, som gerne vil fortælle om alt det, der lige falder dem ind. Det er netop den tillidsfuldhed, der er så vigtig, at de får med sig i bagagen. Det er også skønt at se, at personalet er så engagerede i deres arbejde med børnene – ingen tvivl om, at de nyder det.

I starten af marts måned, skal personalet have pædagogiske dage, hvor de kan tale pædagogisk udvikling af børnehaven, der skal laves årshjul med emner, pædagogiske lærerplaner m.m. Ud over at personalet får tid til at fordybe sig i det pædagogiske arbejde og højne det faglige pædagogiske niveau, er det også vigtigt, at de får tid til at knytte sociale fællesskaber med hinanden. Der skal ikke herske tvivl om, at en del af personalet har været meget igennem på personalefronten de seneste år. Derfor er det også dejligt, at vi har fået mere ro på.

I Børnehuset har vi arbejdet med arbejdsmiljøet og hvordan, man tager imod nye kollegaer, så vi kan sikre, at nye medarbejdere falder godt til. For glade voksne, der har det godt, smitter også af på børnene.

Desværre er vores børnetal tydeligt påvirket af det faldende børnetal i kommunen. Derfor har vi brug for, at vi får iværksat forskellige aktiviteter, så vi kan få mere fokus på vores børnehave. Dette er der en arbejdsgruppe i gang med.

Skolen

Det er ikke kun i Børnehuset, vi kan mærke det faldende børnetal. Vi kan allerede nu se, at det kommende indskrivningstal til 0. klasse er lavt – vi har kun 9 børn indskrevet lige nu, otte fra børnehaven og en udefra. Vi har tillige ledige pladser i lillegruppen og nuværende 4. klasse. Så selvom det ser godt ud lige nu, hvor vi skriver 147 elever, ser statistikken ikke så lovende ud på skolen.

Åben skole den 2. november var desværre ikke godt besøgt. Modsat 2016 havde vi denne gang skrevet ud, hvilke årgang vi havde pladser på, så vi ikke skulle opleve de skuffelser, der havde været i 2016, hvor flere var mødt op – bare for at få beskeden om, at der desværre ikke var plads. Jeg får stadig mange henvendelser, hvor jeg må skuffe forældrene med, at vi ikke har pladser til deres børn, når det drejer sig om 5- 8. årgang.

Svømning er et dejligt tilbud for 2. årgang, men også et tilbud, som økonomisk er en dyr belastning for skolen. Vi betaler dyr leje af svømmehallen og en livredder, der skal to lærere med, ligesom der er købt buskørsel til returrejsen. Er den ene af lærerne fraværende, er vi nødsaget til at aflyse undervisningen. Lige nu kigger vi på, at udgiften er høj til 11 børn. Det betyder desuden en ekstra belastning af de værksteder, der ligger på samme tidspunkt, for de skal have flere børn på holdene. Så måske skal der kigges på, om det er noget, vi skal fortsætte med fremadrettet. Vi har jo i forvejen mange andre praktisk-musiske fag som gør, at vi lever op til lovkravene.

Undervisningen: Som jeg lovede jer den dag, hvor I ansatte mig, vil jeg have fokus på, at vi har et læringsmiljø, hvor alle børn lærer mest muligt ud fra deres kompetencer. Derfor har jeg været med i undervisningen, hvor jeg i første omgang har haft øjnene på læseundervisningen. Kan vi gøre noget anderledes for at optimere den? Kan vi tænke anderledes i den daglige undervisning, når vi nu har en del børn, der er testet ordblinde eller med fonologiske udfordringer? Dette er et punkt, som vi arbejder med på lærerdagene i starten af april.

Ud over dette har vi også haft de fleste af lærerne på kursus for ordblinde, ligesom Marianne er i gang med en uddannelse i logopædi. Her er der fokus på udtale, sproglige vanskeligheder m.m.

På lærerdagene kommer vi også rundt om punkter som: ”Hvordan vi kan udvikle undervisningen vha. teamsamarbejde både på lagene men også i fagteams? ” ”Hvordan kan vi bruge hinandens forskellige kompetencer og erfaringer? ” Her evaluerer vi også undervisningen i året, der er gået.

Vi bruger lige nu en del timer på støtteundervisning og meget intensive læsekursuser for de børn, der er testet ordblinde. Jeg ved godt, at der er rigtig mange, der venter på et læsekursus. Sanne og Camilla arbejder på højtryk, men vi må også sige, at vi har vægtet, at holdene er små i år, ligesom det er vigtigt, at børnene også matcher hinanden på et hold, hvis de skal have størst mulig udbytte af det. Vi evaluerer undervisningen og hvordan, det kan gøres fremadrettet.

Vi har startet året med en stak bærbare computere, så det nu er meget lettere at bruge it i undervisningen. De bliver flittig brugt, så det har uden tvivl været en mangelvare. Og vi kan sagtens bruge flere.

Torsdag den 15. marts rejser 9. klasse til Kina sammen med Tommy, en masse forældre og undertegnede. Og nej, jeg er ikke med på turen for at se, om vi skal blive ved med at tage til Kina. Én af pigerne i 8. klasse

spurgte, om jeg ville nedlægge turen, det havde hun hørt. Jeg skal med for at se, hvad turen indeholder af faglig, social og pædagogisk læring – og det er uden tvivl en gevinst for vores børn at opleve en så anderledes kultur end vores egen.

Børnenes trivselsvurdering (UVM) har været sat på standby fra det offentlige af hensyn til, at indsamlingen og anvendelsen af data skulle belyses nærmere. Man var i tvivl om anonymiteten i den. Nu er det besluttet, at trivselsmålingen sættes i gang igen i perioden fra den 20. marts til den 31. maj 2018.

Generelt

Når I har læst i mine forældrebreve, at jeg ikke er nået så meget rundt i undervisningen som ønsket, så er det med baggrund i, at der ved min ansættelse lå rigtig mange administrative ting, som der skulle styr på.

Blandt andet revidering af politikker/retningslinjer/strategier, den fysiske og psykiske APV skulle laves, lovgivningen skulle læses – og der er kommet en del ændringer, ligesom vi har den store post omkring Persondataforordningen m.m. Fra mine netværksmøder med de andre skoleledere i området, kan jeg også høre, at den administrative byrde bliver tungere og tungere. Der forventes flere ting af friskolerne end tidligere, og modsat det offentlige system, som jeg kom fra, har vi ikke en forvaltning til at hjælpe med mange af de administrative opgaver – det må vi selv.

Persondataforordningen kommer til at fylde rigtig meget i de kommende måneder. Susanne og jeg skal ind og beskrive alle arbejdsgange på kontoret, som indebærer personfølsomme oplysninger. Vi skal sikre, at alle vores it-udbydere o.lign. overholder loven, og bestyrelsen skal ind og kigge i deres systemer og beskrive arbejdsgangen. Vi skal hele tiden sikre at slette informationer, når der ikke længere er behov for dem.

Den nye psykolog, Anne-Sofie, startede i januar måned. Det betød endelig, at vi kunne få gang i mange af de sager, som vi havde liggende. Jeg er med til alle møderne med vores psykolog og laver notater/ referater, så vi får systematiseret tingene mere, end det har været tidligere. Jeg synes, at det er rart, at vi har fået en psykolog, som nu er her for hele Børneuniverset. Det giver en kontinuitet i sagerne, ligesom det er rart for alle parter, at hun følger barnet hele vejen.

Børneuniverset

At gå fra en børnehave og skole til ét univers, sker ikke fra den ene dag til den anden. Ting tager tid. Men der skal ikke være tvivl om, at det er den vej, vi skal arbejde. Der skal endnu mere samarbejde til mellem børnehave, skole og sfo. Det er et af målene for det kommende års arbejde.

I januar måned havde vi kursuslørdag for hele personalet, hvor vi arbejdede med vores Konfliktkultur. For det er vigtigt, at vi arbejder samme vej – selvfølgelig på forskellig plan, alt efter om man er 3 år eller 15 år.

Sønderborg Kommune arbejder lige nu på tidlig skolestart fra marts 2019 eller alternativt rullende skolestart. Dette vil uden tvivl også komme til at påvirke os, og det vil også betyde et helt andet samarbejde på tværs af personalegrupperne i Universet.

Tak for samarbejdet til jer forældre og personale i året der er gået. Jeg glæder mig til samarbejdet de næste mange år.

Anja K. Clausen