Forældre til skoleelever i Eckersberg Børneunivers har på en ekstraordinær generalforsamling besluttet, at også forældre til børn i friskolens børnehave skal have indflydelse.

Børnehaveforældrene har ikke tidligere haft mulighed for at stemme og eller selv stille op til valg af bestyrelse ved børneuniversets generalforsamling. Forskelsbehandlingen skyldes, at Eckersberg Børneunivers opstod som en friskole for 21 år siden. Først senere overtog friskolen den kommunale børnehave på nabogrunden.

– På grund af friskoleloven har det været kompliceret at ændre vedtægter, så alle forældre er sikret lige indflydelse. Vi er glade for, at det endelig er lykkedes, siger Søren Hansen, som tirsdag aften blev genvalgt som formand for bestyrelsen på en ordinær generalforsamling umiddelbart efter den ekstraordinære.

Eckersberg Børneunivers har det største antal børn nogensinde, nemlig 148 elever og 38 børnehavebørn. De fleste årgange er fyldt op, og børneuniverset måtte sidste sommer renovere og udvide sin førstesal for at få bedre plads til eleverne i mellemgruppen. 

– Vi har tidligere set med bekymring på de lave fødselstal og dermed små årgange, men indtil videre ser det ikke ud til at give os problemer, tværtimod. Vi havde ved skolestart 2016 fyldt 0. klasse helt op. Igen i år vil 0. klasse være fyldt fra start, forklarer Søren Hansen.

Brug for ny leder

At Eckersberg Børneunivers er populær, kan også ses på interessen for at søge den ledige stilling som stedets leder. Nuværende leder, Gunnar Steen, har i god tid meddelt bestyrelsen, at han stopper ved det nye skoleårs begyndelse. Bestyrelsen er derfor ved at finde hans afløser.

Foruden Søren Hansen har forældrene genvalgt den hidtidige kasserer Lars Althof, samt Carsten Schultz og Rasmus Christensen. Nyvalgt i bestyrelsen blev Anne-Mette Iwersen og Tina Hjertmann.

Bestyrelsen består desuden af Martin Rahbek og Jesper Ingerslev, som ikke var på valg.

Brug for flere oplysninger?

Ring gerne til Søren Hansen, formand for Eckersberg Børneunivers, på tlf. 5077 1034.

Printvenlig version