Året 2017 begyndte med at nu tidligere skoleleder Gunnar sagde op, så vi skulle finde en ny skoleleder. Der blev bruget meget tid på at diskutere hvordan stillingen skulle være, og lave stillingsopslag. Valget faldt på Anja, som har en god ledelseserfaring og kommer fra en folkeskole i nærheden. Det betyder blandt andet at der kommer andre input end vi kender, og nye forslag til hvordan vi kan forbedre os når vi får nye udefra.

Vi fik også ændret vedtægterne så børnehaveforældrene nu er en del af skolekredsen. Det betyder at de deltager i generalforsamlingen på lige fod med skoleforældre, og kan vælges direkte til bestyrelsen.

Da forældreengagement manglede et boost er der i 2017 indført to arbejdslørdage for alle forældre. Det er obligatorisk at deltage i mindst en af dem. Det betyder at alle kommer i gang med forældre arbejde og får mødt de andre forældre.

På bygnings siden har vi fået færdiggjort 1 salen, hvor mellemgruppen holder til, og har dermed fået to fine og tidssvarende lokaler. Desuden er der et mindre kontor, så det gamle kontor kunne frigives til undervisning. Det har betydet at der nu er et lokale til billedkunst mv, så det ikke skal foregå i et klasselokale.

Vi fik også langt om længe igangsat indkøb og installation af træpille fyr. Fyret er taget i brug i vinterferien 2018, og forventer at give en besparelse på varmeudgiften på ca. 70.000 kroner om året.

Børnehaven har i 2017 været hårdt ramt af sygdom og udskiftning i personalet. Det har betydet store ekstraudgifter til vikarer. Dertil kommer at vi har lavet et forlig med tidligere leder i børnehaven ud fra dommerens indstilling, da vi ikke have tilstrækkelig dokumentation til at kunne tilbageholde løn og feriepenge. Det har så medført at vi har opdateret vores procedurer for registrering af ferie afholdelse, og dokumentation af samtaler i forbindelse med sygdom.

I børnehaven er vi desuden udfordret af de små årgange. Der er ikke et fald i børnetallet, men heller ingen stigning i Nydam skoledistriktet hvor vi får hovedparten af vores børn fra. Derfor har vi også i forbindelse med budgetlægningen besluttet at nedlægge en stilling i børnehaven da der ikke er børn nok.

I skolen har vi ikke samme udfordring med de lave fødselstal. I lillegruppen har vi enkelte ledige pladser da børnene hovedsageligt kommer fra vores egen børnehave og dermed ikke er fyldt op. Men

i de øvrige grupper fylder vi klasserne op da der kommer mange børn udefra efter 2 klase fordi de ikke trives i den skole de er startet i. Vi følger fødselstallene, så vi kan agere i god tid når der sker ændringer.

Budgetlægning for 2018 var præget af usikkerhed i lang tid da finansloven lod vente på sig, og vi først fik de endelige satser lige inden jul. Heldigvis blev tilskuddet ikke mindre, og vi har et budget der hænger sammen og hvis der ikke sker store uforudsete ting giver et fornuftigt overskud. Vi har dog i forbindelse med budgetlægningen besluttet ikke at tilbyde svømning til børnene. Det er efterhånden blevet meget dyrt med leje af bus og svømmehal og de ekstra lærer resourcer at vi mener pengene kan bruges bedre på andre måder. Da svømning på årsbasis koster omkring 100.000 for en årgang svarer det til 6.000 pr elev der undervises.

Vi købte de første klassesæt af bærbare PC’ere i 2016. Det har været en succes og højnet brugen af IT i undervisningen, så i 2017 har vi købt yderligere 25 bærbare til elevbrug. Vi køber brugte PC’ere for at holde udgifterne nede. På den måde får vi professionelle PC’ere der bedre kan tåle elevernes brug, og som fint kan leve op til behovet.

På trods af de udfordringer vi har haft i 2017 med lederskifte og sygemeldinger mv. kommer vi ud med et overskud. Det er dog ikke et tilfredsstillende resultat, fordi vi med så lille overskud ikke har penge til investeringer og udvikling af Eckersberg Børneunivers. Derfor har vi øget fokus på at holde budget, og vi har iværksat PR aktiviter målrettet at få flere børn i børnehaven så vi sikrer ”fødekæden”.

Den bedste PR er dog stadig den gode historie fortalt af elever og forældre med tilknytning til Eckersberg. Så vi skal alle huske at fortælle de gode historier hver gang muligheden er der.

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle forældre arbejdstimerne der er lagt i løbet af året. Det giver bedre mulighed for at forbedre Eckersberg så den er attraktiv og så vi har mulighed for flere aktiviteter. Der skal være en særlig tak til de forældre der har lagt rigtig mange timer for at få fyrrummet til pillefyret færdigt.

Der skal også lyde en stor tak til alle ansatte for den indsats der gøres hver dag for at vores børn trives. Undervisning i skolen og børnepasning med læring for øje i børnhaven og SFO’en er den vare vi sælger, så uden dem kunne Eckersberg ikke eksistere.

Også en tak til Pedeller og administration som sørger for de mange praktiske ting fungerer i hverdagen, og vores huse og omgivelser ser pæne og ordentlige ud.

Sidst men ikke mindst skal der lyde stor tak til støtteforeningen og deres sponsorer af premier.