Vi søger en uddannet lærer pr. 1. august 2018, der kan varetage undervisningen i fysik/kemi, naturfag, kreative valgfag og grundfag/støtteundervisning.

Hos os består grundfag af dansk og matematik, hvor eleverne selvstændigt skifter mellem de forskellige fag i timen. Støttetimerne foregår med en gruppe af elever, som har brug for faglig støtte i hovedsageligt dansk og matematik.

I de kreative valgfag byder du ind med de forskellige ting, som du har interesse for. Det kan være alt fra idræt, ude i naturen, sløjd, smedning, madlavning, spil, klippe-klistre osv. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

Eckersberg Børneunivers i Blans rummer både skole, sfo og børnehave. Friskolen, som er startet i 1995, er en velfungerende aldersintegreret skole med cirka 150 elever fra 0.- 9. årgang.

Vi vægter faglige, kreative og praktiske tilgange til undervisningen, ligesom mange sociale aktiviteter på tværs af årgangene. Årlig lejrskole er en del af vores tilbud til eleverne.

Tolerance, tillid, tryghed, samarbejdsevne og livsmod er nøgleord i skolelivet.

Vi forventer, at du:

  • Er uddannet lærer og brænder for at undervise
  • Har lyst til at udvikle og opkvalificere vores fysik/kemi-lokale
  • Er tydelig, struktureret og god til klasserumsledelse
  • Kan arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med andre
  • Er positiv og humoristisk
  • Er god til forældresamarbejde

Vi kan tilbyde:

  • Gode og hjælpsomme kollegaer, som gerne vil hjælpe dig godt i gang
  • En flok glade børn og en skole med engagerede forældre
  • En arbejdsplads, hvor du selv bestemmer, hvor og hvornår du vil forberede dig
  • Lærerdage, hvor vi fordyber os i undervisning og pædagogik

Skriv hvilke fag du kan byde ind med, og hvilke årgange/lag, du kunne tænke dig at undervise.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Læs mere om børneuniverset og vores hverdag på hjemmesiden eller find os på Facebook.

Du er også velkommen til at kontakte skoleleder Anja Clausen tlf. 92 44 80 62 for nærmere oplysninger.

Send din ansøgning pr. mail til anjac@eckbu.dk senest 16. maj 2018. Samtaler forventes afholdt i uge 22.