For kun godt et halvt år siden, havde jeg min første arbejdsdag her i Børneuniverset. En meget rolig opstart, for der var hverken lærere eller børn på skolen. Heldigvis var der en dejlig og livlig atmosfære i Børnehuset.

Der skal ikke herske tvivl om, at det er et dejligt sted at være. Det kræver lidt at finde ud af, hvordan vi plejer at gøre, ligesom der er mange traditioner på stedet, som både fremmer samarbejdet mellem skole, børnehave og hjem og det sociale mellem børnene. Der er ikke noget, der er vigtigere for jeres børn og os medarbejdere end jeres aktive involvering i jeres barns hverdag.

SFO

I SFOen har jeg aftalt med Lone, at der fremadrettet skal laves en månedsplan, så vi sikrer, at der er forskellige aktiviteter til børnene – så der både laves kreative ting, men også mere fysiske aktiviteter for de børn, der har brug for dette. Når Malene kommer tilbage fra barsel, følger vi sammen op på dette.

Samtidig kan vi godt bruge meget mere forældrehjælp i SFOen i hverdagen. Vi har lige nu kun et par ekstra hænder én gang om ugen. Flere af jer sidder sikkert med mange gode ideer, I kan måske noget helt specielt, som kan være med til at inspirere og give en helt anderledes oplevelse for børnene. Så meld jer endelig på banen.

Børnehuset

Personligt kan jeg kun sige, at det er skønt at komme over i børnehaven og se de små glade, trygge og tillidsfulde børn, som gerne vil fortælle om alt det, der lige falder dem ind. Det er netop den tillidsfuldhed, der er så vigtig, at de får med sig i bagagen. Det er også skønt at se, at personalet er så engagerede i deres arbejde med børnene – ingen tvivl om, at de nyder det.

I starten af marts måned, skal personalet have pædagogiske dage, hvor de kan tale pædagogisk udvikling af børnehaven, der skal laves årshjul med emner, pædagogiske lærerplaner m.m. Ud over at personalet får tid til at fordybe sig i det pædagogiske arbejde og højne det faglige pædagogiske niveau, er det også vigtigt, at de får tid til at knytte sociale fællesskaber med hinanden. Der skal ikke herske tvivl om, at en del af personalet har været meget igennem på personalefronten de seneste år. Derfor er det også dejligt, at vi har fået mere ro på.

I Børnehuset har vi arbejdet med arbejdsmiljøet og hvordan, man tager imod nye kollegaer, så vi kan sikre, at nye medarbejdere falder godt til. For glade voksne, der har det godt, smitter også af på børnene.

Desværre er vores børnetal tydeligt påvirket af det faldende børnetal i kommunen. Derfor har vi brug for, at vi får iværksat forskellige aktiviteter, så vi kan få mere fokus på vores børnehave. Dette er der en arbejdsgruppe i gang med.

Skolen

Det er ikke kun i Børnehuset, vi kan mærke det faldende børnetal. Vi kan allerede nu se, at det kommende indskrivningstal til 0. klasse er lavt – vi har kun 9 børn indskrevet lige nu, otte fra børnehaven og en udefra. Vi har tillige ledige pladser i lillegruppen og nuværende 4. klasse. Så selvom det ser godt ud lige nu, hvor vi skriver 147 elever, ser statistikken ikke så lovende ud på skolen.

Åben skole den 2. november var desværre ikke godt besøgt. Modsat 2016 havde vi denne gang skrevet ud, hvilke årgang vi havde pladser på, så vi ikke skulle opleve de skuffelser, der havde været i 2016, hvor flere var mødt op – bare for at få beskeden om, at der desværre ikke var plads. Jeg får stadig mange henvendelser, hvor jeg må skuffe forældrene med, at vi ikke har pladser til deres børn, når det drejer sig om 5- 8. årgang.

Svømning er et dejligt tilbud for 2. årgang, men også et tilbud, som økonomisk er en dyr belastning for skolen. Vi betaler dyr leje af svømmehallen og en livredder, der skal to lærere med, ligesom der er købt buskørsel til returrejsen. Er den ene af lærerne fraværende, er vi nødsaget til at aflyse undervisningen. Lige nu kigger vi på, at udgiften er høj til 11 børn. Det betyder desuden en ekstra belastning af de værksteder, der ligger på samme tidspunkt, for de skal have flere børn på holdene. Så måske skal der kigges på, om det er noget, vi skal fortsætte med fremadrettet. Vi har jo i forvejen mange andre praktisk-musiske fag som gør, at vi lever op til lovkravene.

Undervisningen: Som jeg lovede jer den dag, hvor I ansatte mig, vil jeg have fokus på, at vi har et læringsmiljø, hvor alle børn lærer mest muligt ud fra deres kompetencer. Derfor har jeg været med i undervisningen, hvor jeg i første omgang har haft øjnene på læseundervisningen. Kan vi gøre noget anderledes for at optimere den? Kan vi tænke anderledes i den daglige undervisning, når vi nu har en del børn, der er testet ordblinde eller med fonologiske udfordringer? Dette er et punkt, som vi arbejder med på lærerdagene i starten af april.

Ud over dette har vi også haft de fleste af lærerne på kursus for ordblinde, ligesom Marianne er i gang med en uddannelse i logopædi. Her er der fokus på udtale, sproglige vanskeligheder m.m.

På lærerdagene kommer vi også rundt om punkter som: ”Hvordan vi kan udvikle undervisningen vha. teamsamarbejde både på lagene men også i fagteams? ” ”Hvordan kan vi bruge hinandens forskellige kompetencer og erfaringer? ” Her evaluerer vi også undervisningen i året, der er gået.

Vi bruger lige nu en del timer på støtteundervisning og meget intensive læsekursuser for de børn, der er testet ordblinde. Jeg ved godt, at der er rigtig mange, der venter på et læsekursus. Sanne og Camilla arbejder på højtryk, men vi må også sige, at vi har vægtet, at holdene er små i år, ligesom det er vigtigt, at børnene også matcher hinanden på et hold, hvis de skal have størst mulig udbytte af det. Vi evaluerer undervisningen og hvordan, det kan gøres fremadrettet.

Vi har startet året med en stak bærbare computere, så det nu er meget lettere at bruge it i undervisningen. De bliver flittig brugt, så det har uden tvivl været en mangelvare. Og vi kan sagtens bruge flere.

Torsdag den 15. marts rejser 9. klasse til Kina sammen med Tommy, en masse forældre og undertegnede. Og nej, jeg er ikke med på turen for at se, om vi skal blive ved med at tage til Kina. Én af pigerne i 8. klasse

spurgte, om jeg ville nedlægge turen, det havde hun hørt. Jeg skal med for at se, hvad turen indeholder af faglig, social og pædagogisk læring – og det er uden tvivl en gevinst for vores børn at opleve en så anderledes kultur end vores egen.

Børnenes trivselsvurdering (UVM) har været sat på standby fra det offentlige af hensyn til, at indsamlingen og anvendelsen af data skulle belyses nærmere. Man var i tvivl om anonymiteten i den. Nu er det besluttet, at trivselsmålingen sættes i gang igen i perioden fra den 20. marts til den 31. maj 2018.

Generelt

Når I har læst i mine forældrebreve, at jeg ikke er nået så meget rundt i undervisningen som ønsket, så er det med baggrund i, at der ved min ansættelse lå rigtig mange administrative ting, som der skulle styr på.

Blandt andet revidering af politikker/retningslinjer/strategier, den fysiske og psykiske APV skulle laves, lovgivningen skulle læses – og der er kommet en del ændringer, ligesom vi har den store post omkring Persondataforordningen m.m. Fra mine netværksmøder med de andre skoleledere i området, kan jeg også høre, at den administrative byrde bliver tungere og tungere. Der forventes flere ting af friskolerne end tidligere, og modsat det offentlige system, som jeg kom fra, har vi ikke en forvaltning til at hjælpe med mange af de administrative opgaver – det må vi selv.

Persondataforordningen kommer til at fylde rigtig meget i de kommende måneder. Susanne og jeg skal ind og beskrive alle arbejdsgange på kontoret, som indebærer personfølsomme oplysninger. Vi skal sikre, at alle vores it-udbydere o.lign. overholder loven, og bestyrelsen skal ind og kigge i deres systemer og beskrive arbejdsgangen. Vi skal hele tiden sikre at slette informationer, når der ikke længere er behov for dem.

Den nye psykolog, Anne-Sofie, startede i januar måned. Det betød endelig, at vi kunne få gang i mange af de sager, som vi havde liggende. Jeg er med til alle møderne med vores psykolog og laver notater/ referater, så vi får systematiseret tingene mere, end det har været tidligere. Jeg synes, at det er rart, at vi har fået en psykolog, som nu er her for hele Børneuniverset. Det giver en kontinuitet i sagerne, ligesom det er rart for alle parter, at hun følger barnet hele vejen.

Børneuniverset

At gå fra en børnehave og skole til ét univers, sker ikke fra den ene dag til den anden. Ting tager tid. Men der skal ikke være tvivl om, at det er den vej, vi skal arbejde. Der skal endnu mere samarbejde til mellem børnehave, skole og sfo. Det er et af målene for det kommende års arbejde.

I januar måned havde vi kursuslørdag for hele personalet, hvor vi arbejdede med vores Konfliktkultur. For det er vigtigt, at vi arbejder samme vej – selvfølgelig på forskellig plan, alt efter om man er 3 år eller 15 år.

Sønderborg Kommune arbejder lige nu på tidlig skolestart fra marts 2019 eller alternativt rullende skolestart. Dette vil uden tvivl også komme til at påvirke os, og det vil også betyde et helt andet samarbejde på tværs af personalegrupperne i Universet.

Tak for samarbejdet til jer forældre og personale i året der er gået. Jeg glæder mig til samarbejdet de næste mange år.

Anja K. Clausen