For at alt dette kan lade sig gøre, er vi nødt til at have nogle medlemmer.

Pris for medlemskab:

Husstand 50 kr.
Enkelte personer / pensionister 25 kr.

Et medlemskab skal fornys årligt i august / september.

 

Man er selvfølgelig også velkommen til at give et økonomiskbidrag på konto-nr. 9797 0000950270
Tegning af medlemsskab kan ske ved henvendelse til stotteforeningen@eckersberg-friskole.dk , eller via indbetaling på konto nr 9797 0000950270. (husk at påføre navn, adresse og telefon nr. samt evt. mail-adresse)