Ældstegruppen = 8. klasse + 9. klasse

Ældstegruppelaget består af 8. og 9. klasse. Vi bor i hvert sit lokale oppe over lillegrupperne, men arbejder tæt sammen.

Ugentligt har vi ca. 45 minutters fællesarbejde tre dage om ugen. Fællesarbejdet er f.eks. dansk litteratur, historie, samfundsfag og ting der blander sig i vores hverdag.

Ud over det daglige fællesarbejde har vi også en ældstegruppetur til København i december. Her besøger vi steder der passer fagligt ind i vores pensum. Københavnsturen er også en social ting, hvor vi ryster sammen og udvikler fællesskabet.
I fællesarbejdet skal vi i første halvår arbejde med: Lyrik, fantastisk fortælling, kortfilm, dansk grammatik, guldalder/romantik og det danske demokrati.

Til januar laver vi Projektopgave. For 9. klasse er det prøve, og for 8. klasse er det træning. Sidste Projektopgave havde overskriften “Brændpunkter” .

Fra Februar arbejde vi hver for sig i klasserne. 8. klasse laver deres skoleår færdig og 9. klasse gør klar til eksamen.

I år skal vi dog lave Avisprojektet “Kaos i Familien” i uge 9.

Fagligt læner vi os op ad Fælles Mål og dem står vi helt sikkert mål med. I år, sommeren 2013, havde 9. klasse beskikket censur i mundtlig dansk og vores snit blev 9,3

 

Matematik: Geogebra film og links

Link til små matematikfilm, især geogebra og Excel:

http://www.youtube.com/watch?v=huCkTam_GIQ

Geogebra på emu.dk:

http://www.emu.dk/gsk/fag/mat/fagtema/geometri/geogebra.html

Projektopgaven

Ministeriets præsentation i kort form:

http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Folkeskolen/Fakta-om-folkeskolen/Projektopgaver

EMU’s præsentation:

http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/index.html

 

Til 8. og 9. klasse og andre nysgerrige sjæle.

Sexfordig.dk

sexlinien.dk/uge6

Præventionsguide.dk

Sexsygdomme.dk

Alkohol:

Goda.dk
God alkoholkultur