I år er alle værksteder er opdelt i kvartaler.

Linieværkstedet bliver i år tirsdag og torsdag, men kun af et kvartals varighed. Dog kan en lærer tilbyde at samme linieværksted varer i to på hinanden følgende kvartaler. Du kan se i værkstedsbeskrivelsen hvis det kører over 2 kvartaler.

Værksteder for 3. kvartal skoleåret 2015 som varer fra nytår til påskeferien, kan du se her: Værkstedsbeskrivelse