Vi har som forældre valgt at stå sammen for at skabe et stærkt børneunivers for vores børn. Det betyder blandt andet, at alle forældre leverer gratis arbejde til børneuniverset. Forældrearbejdet er med til at styrke sammenholdet og sikre at vores univers er præcis, som vi har allermest lyst til. Det er til glæde først og fremmest for børnene. Lærere og ansatte oplever at forældrearbejdet får hverdagen til at fungere. Når rammerne er på plads kan ressourcerne bruges på det vigtigste. Nemlig vores børn. Endelig glæder forældrearbejdet vores kasserer, for det er umuligt at drive universet som vi ønsker, hvis skolen skal købe sig til alle opgaverne.

Vi har gjort det sjovt for dig!

Forældrearbejdet udføres i arbejdsgrupper, og vi har sammensat en spændende række af muligheder. Du kan frit vælge alt efter interesse, evner og tidspunkt. Forældre til børn i vores skole bidrager hver især med ca. 20 timers arbejde årligt. Halvdelen leveres på 2 årlige obligatoriske rengøringslørdage. Resten af arbejdet udføres i arbejdsgrupperne. Det er sjovt, hyggeligt og lærerigt, at lave noget sammen med forældre til dit barns venner. Du vil opleve, at det er dejlige mennesker med sunde interesser og holdninger til vore børneunivers. Og du møder forældre ligesom dig fra f.eks. Gråsten, Sønderborg, Åbenrå og Blans.

Du vælger frit en arbejdsgruppe eller to Events

Nogle vil helst deltage i en arbejdsgruppe som henover året løser en opgave. Andre foretrækker at yde en koncentreret indsats et par gange i forbindelse med en datofastsat Event. Kontakt bestyrelsen, hvis du har behov for at levere arbejdet på en anden måde. Vi finder altid en løsning sammen.

Hvad kan man lave?

Prøv at bladre igennem beskrivelserne herunder, og find det som netop passer til dig. Først kommer arbejdsgrupperne, så lørdagsrengøring og til sidst alle Events.
Du vil sikkert blive overrasket over hvor forskelligt det kan gøres. Og hvor meget 200 forældre kan løfte i fællesskab når vi hver især bidrager lidt.

Arbejdsgrupper:

Aftenpedel (Arbejdsgruppe)

Aftenpedelgruppen er for dem der bor i nærheden, og kan være et kvarter på skolen om aftenen.
Opgaven er at kontrollere at alle vinduer i skole/SFO/Børnehave er lukkede, lyset slukket og dørene låst kl. 22. Vi har et univers som er meget åben for aktiviteter efter skoletid, og der kommer mange mennesker i løbet af et døgn. Aftenpedellernes logbog viser at kontrol er nødvendig, for at vi kan være sikre på at alarmen er sat til om natten.
Aftenpedelgruppen ledes af en tovholder, og opgaven koordineres med bestyrelsens ansvarlige for forældrearbejde. Din rolle som aftenpedel er at gennemgå skole/SFO/børnehave lokalerne når du har vagt.

Julemarked (Arbejdsgruppe)

Denne gruppe planlægger julemarkedet, køber ind, stiller op, deltager og rydder op i samarbejde med støtteforeningen.
Støtteforeningen er tovholder og vil sørge for, at du bliver kontaktet og får information om møder, opgaver mm. Din rolle som medlem er at deltage aktivt i forberedelserne og selve julemarkedet. Det er typisk sidst i november markedet bliver afholdt.

Avisgruppe (Arbejdsgruppe)

Avisgruppen er for dig der kan opsnuse en god historie, og kan lide at arbejde sammen med andre om et fælles mål. Hver udgave af avisen er resultatet af bidrag fra børn, forældre, ansatte og bestyrelse. Vores avis hedder Eckeskallen, og holder forældrene opdateret med hvad der sker i Eckersberg Børneunivers. Der bringes ofte eksempler på børnenes arbejde og fælles oplevelser. Avisgruppen har en kontaktperson og opgaverne fordeles i gruppen. Avisgruppen holder ca. 7-8 redaktionsmøder årligt, på en hverdagsaften. Din rolle i Avisgruppen er at lave/finde de rigtige indlæg til Eckeskallen og lave en spændende avis.

Bygningsgruppen (Arbejdsgruppe)

Bygningsgruppen har plads til alle, både håndværkere, gør det selv folk, og dem som har ti tommelfingre. Hvis du har mulighed for at bruge en lørdag på Eckersberg Børneunivers, og har lyst til fælleskab med forældrene til dit barns venner, er Bygningsgruppen det rigtige valg for dig.  På arbejdslørdagene lærer du de andre forældre at kende og sammenholdet styrkes. Tager du børnene med, kan de være små hjælpere som bliver bedre til at passe på skolen, eller de kan lege med vennerne.
Bygningsgruppen ledes af en tovholder, og opgaverne koordineres med skolens pedeller og bestyrelsens bygningsansvarlige. Din rolle som deltager i Bygningsgruppen er at vedligeholde bygninger og udenoms-arealerne i hele Eckersberg Børneunivers. Det kan f.eks. være udskiftning af en pære, male, klippe hæk, reparere tag, efterisolere, renovere et lokale eller IT netværk. Arbejdslørdagene afholdes fra kl. 9 til 16, og Eckersberg Børneunivers byder naturligvis på frokost til alle kl. 12.  Der afholdes en række arbejdslørdage i løbet af året, og vi forventer kun at du deltager aktivt i to af dem.

IT-gruppen (Arbejdsgruppe)

Vi har på skolen forskelligt IT udstyr som løbende skal vedligeholdes og udskiftes. Dette er gruppen for dig som kender til trådløse netværk, computere, projektorer, LAN netværk, servere, printere, Skole intra, EDB brugsen, Microsoft pakkerne osv. I gruppen er der også brug for hjælp til at være ”tester”, for vi vil gerne 4 gange i løbet af året kontrollere at samtlige computere på skolen fungerer og er opdaterede. Så hvis du blot kan tænde en computer, har IT-gruppen brug for dig.
IT-gruppen ledes af en tovholder, og opgaverne koordineres med bestyrelsens ansvarlige for forældrearbejde.

SFO Passer (Arbejdsgruppe)

SFO passer er en oplagt mulighed, hvis du en gang imellem kan bruge eftermiddagen på Eckersberg Børneunivers, og har lyst til at være sammen med vores dejlige børn.  Det pædagogiske ansvar varetages af SFO’ens faste personale. Din rolle som SFO passer er at være den ekstra hånd, som sætter krydderi på børnenes eftermiddag. Der er nemlig brug for ekstra hænder, hvis det skal være sjove og forskellige aktiviteter i f.eks. gymnastiksal, køkken, værksteder og bålstedet. Eller en god snak i sofaen. Vi forventer, at du er der for alle børnene med nærvær, konfliktløsning eller hjælp på anden vis.
SFO passer gruppens vagtplaner koordineres af tovholderen og aktiviteterne aftales med SFO lederen. Åbningstiden er mandag-torsdag kl. 14:10 – 16:30 og fredag kl. 12:15 – 16:00.

Støtteforening (Arbejdsgruppe)

Støtteforeningen er åben for alle som ønsker at støtte Eckersberg Børneunivers. Det er ikke et krav at man har børn på skolen, så her møder du også engagerede mennesker som ikke tilhører skolekredsen. Støtteforeningen afholder forskellige arrangementer i løbet af året, og præsterer et pænt overskud. Børneuniverset søger hvert år støtteforeningen om gaver, og igennem årene er det f.eks. blevet til nye stole, computere og telte til vores lejr.
Støtteforeningen er tovholder og vil sørge for, at du bliver kontaktet og får information om møder, opgaver mm.

Bestyrelse Støtteforening (Arbejdsgruppe)

Du har måske mere lyst til at lægge dine kræfter i støtteforeningens bestyrelse, og er velkommen til at høre mere om det spændende arbejde hos de eksisterende medlemmer.  Bestyrelsesmedlemmer vælges på den årlige generalforsamling blandt støtteforeningens medlemmer.

Vinduespudsergruppen (Arbejdsgruppe)

Vinduespudsergruppen er for dem som ikke har vandskræk, og kan lide at se et resultat med det samme. Gruppen tilbyder stor fleksibilitet mht. hvornår arbejdet skal udføres. Det kan være en hverdagsaften, en eftermiddag, en weekend eller samtidigt med en arbejdslørdag (og gratis frokost). Blot tidspunktet passer dig og de andre forældre, så i kan få nogle hyggelige timer sammen uden stress. Vores forventning er at børnene altid kan se ud af vinduerne, og Eckersberg børneunivers fremtræder præsentabelt.
Vinduespudsergruppen ledes af en tovholder, og opgaven koordineres med bestyrelsens ansvarlige for forældrearbejde. Din rolle som deltager i Vinduespudsergruppen, er at pudse vinduer i hele Eckersberg Børneunivers.

WEB gruppen (Arbejdsgruppe)

WEB gruppen er for dig der har forstand på hjemmesider, og gerne vil have mulighed for at løse nogle af opgaverne hjemmefra. Det første sted en interesseret familie søger yderligere information om vores unikke børnehave og skole, er på www.eckersberg-friskole.dk. Det er vigtigt at hjemmesiden altid er levende og spændende, for at vi løbende kan tiltrække nye elever og holde universet i gang.
WEB gruppen ledes af en tovholder, og opgaverne koordineres med bestyrelsens ansvarlige for forældrearbejde. Din rolle i WEB gruppen er at vedligeholde hjemmesiden, og sikre at indholdet giver værdi.

Grøn legeplads (Arbejdsgruppe)

Det grønne område ved skolen med boldbane, svævebane og gynger er skabt af Blans i Bevægelse, og vedligeholdes i dag af Blans & Omegns Landsbylaug. http://blans.infoland.dk/bestyrelsen/
Da vores børn bruger området hver eneste skoledag, synes vi det er rimeligt at give en hånd med.
Grøn legeplads gruppen ledes af en tovholder, og opgaverne koordineres med bestyrelsens ansvarlige for forældrearbejde sammen med Landsbylauget. Din rolle i gruppen er at møde op 2 formiddage med hakke og rive, og fjerne ukrudt sammen med nogle dejlige mennesker.

Fundraising (Arbejdsgruppe)

Vi hører jævnligt om fonde som mangler ansøgninger, og har svært ved at komme af med deres penge til relevante projekter. Deltagelse i Fundraising arbejdsgruppen kræver en særlig karakter. Du har tålmodighed til at arbejde lidt mere langsigtet, er god til at beskrive ideer, og giver ikke op blot fordi det ikke lykkes første gang. Men her er også muligheden for virkelig at gøre en forskel for Eckersberg Børneunivers, fordi nogle af vores drømmeprojekter ikke kan løftes uden betydelig tilskud udefra.
Fundraising gruppen ledes af en tovholder, og opgaverne koordineres med bestyrelsens ansvarlige for forældrearbejde. Din rolle i Fundrasing gruppen er at finde relevante fonde og lave målrettede ansøgninger om støtte.

Bestyrelse Børneunivers (Arbejdsgruppe)

Du har måske mere lyst til at lægge dine kræfter i Børneuniversets bestyrelse, og er velkommen til at høre mere om det spændende arbejde hos de eksisterende medlemmer.  Bestyrelsesmedlemmer vælges på den årlige generalforsamling, og vælges blandt forældre til børn på skolen.

Rengøringslørdage (Obligatorisk)

Det ville være dejligt, hvis der var opfundet en App som kunne gøre rent. Det et ikke er sket endnu, så vi skal bruge mennesker til at holde Skole og SFO rengjort. På Eckersberg Børneunivers, har vi valgt at rengøringen deles imellem børn og forældre. Børnene fejer klasselokalerne hver dag, og som belønning får de en tur til Kina i 9. klasse. Forældrene rengør klasseværelser og fællesrum hver 14. dag. Vi har valgt at denne aktivitet er obligatorisk for alle forældre på skolen, da vi mener, det styrker sammenholdet. Hvis du tager dine børn med til rengøringen, oplever de, at du passer skolen ligesom dit eget hjem. Det er medvirkende til at børnene behandler vores skole pænt, og der ikke ses graffiti som på mange andre skoler.
Forældrerengøringen er organiseret i hold som ledes af en tovholder og koordineres med bestyrelsesmedlemmet der er ansvarlig for forældrerengøring. Din rolle som forælder på skolen er at gøre rent sammen med dit hold når det er jeres tur. Forældrerengøringen foregår på 2 lørdage fra kl. 9 til 13, og Eckersberg Børneunivers byder selvfølgelig på kaffe og et rundstykke.

Kulturnat (Eventgruppe)

Eckersberg Børneunivers deltager i Kultur- & Idrætsnat i Sønderborg http://kulturnat.info/ med en bod på Havnefronten. Kulturnatten er en fredag sidst i August måned. Formålet er at synliggøre Eckersberg Børneunivers og udbrede kendskabet til vores særlige måde at lave skole og børnehave på. I 2015 valgte vi temaet Lejr, fordi det er unikt at HELE skolen, HVERT år er på lejr.
Kulturnat Eventgruppen ledes af en tovholder, og opgaverne koordineres med bestyrelsens ansvarlige for forældrearbejde. Din rolle i Eventen er at være med til forberedelserne, stille boden op, stå i boden og fortælle om vores skole, og pakke boden ned igen. Og ikke mindst nyde den fantastiske stemning der er på Kulturnatten. Det er bare en god oplevelse.

Lejr (Eventgruppe)

I lige år er der en Lillegruppelejr, en Mellemgruppelejr og en Storegruppelejr. Hvert år er 8. klasse i Berlin og 9. klasse i Kina. I ulige år er Eventgruppen åben for alle, når hele skolen er samlet på Troldhøj til fælleslejr. Her har du mulighed for at opleve fælleslejren på nærmeste hånd, og se hvordan fællesskabet og respekt for hinanden vokser. Fælleslejren styres af lærerne, men der er altid brug for ekstra hænder til alt det praktiske. På sidste fælleslejr blev der f.eks. spist 2800 rugbrødsmadder og 70kg. gulerødder.
Lejr Eventgruppen ledes af Skolelederen, som kontakter dig for at aftale nærmere. Din rolle er at møde op i lejren i aftalt tidsrum, og hjælpe til med at få tingene til at fungere. Du skal ikke tænke det er en ferie sammen med dit barn, for vi forventer at du er der for alle. I øvrigt har dit barn dårligt tid til dig, for der er fuld fart på sammen med vennerne. Fælleslejren er fantastisk.

Åben skole (Eventgruppe)

Den første torsdag i november holder landets grundskoler åbent hus. http://aabenskole.dk/
Første gang der blev holdt Åben skole i Danmark var i 2013. Ambitionen er at det skal blive lige så kendt som Efterskolernes dag. Ikke to skoler er ens. Heller ikke to elever, to forældre, lærere eller klasser er ens. Formålet med dagen er at vise mangfoldigheden i grundskolen. Eckersberg børneunivers har i løbet af 20 år udviklet en perlerække af unikke måder at gøre tingene på, som vi gerne vil fortælle om. Hos os er alle på lejr hvert år, vi har engelsk fra 0., læsehold, børns ret, lektiehjælp, bevægelse, værksteder, musik, hest/føl ordning osv. Alt sammen på vores måde.
Åben skole Eventgruppen ledes af en tovholder, og opgaverne koordineres med bestyrelsens ansvarlige for forældrearbejde sammen med skolelederen. Din rolle i Eventgruppen er at deltage i forberedelserne, og være hjælper på selve dagen.

Lærerdage (Eventgruppe)

På Eckersberg Børneunivers vil vi en skole der forandrer og udvikler sig ud fra de erfaringer børn, forældre og lærere får i fællesskab. (§2 stk. 3). Derfor har vi valgt at give personalet et frirum til sammen at evaluere igangværende skoleår, idéudvikle og planlægge det kommende skoleår. Dette vigtige arbejde foregår på lærerdagene, hvor personalet er samlet i 2-3 døgn på arbejdslejr i et sommerhus eller kursuscenter. Det er en investering i det kommende skoleår, og er et fyrtårn for samarbejdet i bedste friskole ånd. Lærerdage Eventgruppen sørger for at skolen fungerer imens lærerne er væk.
Lærerdage Eventgruppen ledes af skolelederen. Din rolle i Eventgruppen er at møde op på skolen de aftalte dage, og gennemføre planlagte aktiviteter med eleverne. Du er meget velkommen til at foreslå noget du har lyst til at lave sammen med børnene.

Halloween (Eventgruppe)

Støtteforeningens Halloweenfest er den sidste fredag i oktober.
Der er brug for ekstra hænder denne dag, for at skabe den rigtige og lidt uhyggelige Halloween stemning.
Støtteforeningen er tovholder og vil sørge for, at du bliver kontaktet og får information om møder, opgaver m.m. Din rolle som medlem er at deltage aktivt i forberedelserne og selve Halloweenfesten.

Kagebager (Eventgruppe)

En ganske særlig event-aktivitet er kagebagning. Hvis du kan lide at bage kager kan du levere forældrearbejdet i form af Kager. Kagerne vil blive brugt i forbindelse med arrangementer på skolen. Det kan f.eks. være til Lotto spil, Åbent hus eller et julearrangement. Hvis du gerne vil bage 3-4 kager i løbet af året kan du tilmelde dig én gang.  Hvis du gerne vil bage 6-8 kager i løbet af året kan du tilmelde dig to gange. Råvarer indkøbt i Danmark refunderes hos skolens sekretær ved aflevering af tilhørende kassebon.
Kagebager Eventgruppen ledes af en tovholder, og opgaverne koordineres med bestyrelsens ansvarlige for forældrearbejde sammen med støtteforening og skoleleder.
Din rolle i Eventgruppen er at bage og levere velsmagende kager på aftalte tidspunkter.

Julelotto (Eventgruppe)

Støtteforeningens Julelotto er en special udgave af Lotto den første torsdag i december.
Der er brug for ekstra hænder netop denne dag, for at skabe den rigtige og hyggelige julestemning.
Støtteforeningen er tovholder og vil sørge for, at du bliver kontaktet og får information om møder, opgaver m.m. Din rolle som medlem er at deltage aktivt i forberedelserne og selve julelottoet.