På Eckersberg Friskole ønsker vi en undervisning med et højt fagligt niveau. I vores undervisning tager vi først og fremmest udgangspunkt i de værdier og regler der gælder for vores Børneunivers (se mere her). Fagligt bruger vi Undervisningsministeriets fælles mål, da vi ønsker at stå mål med den offentlige skole. Vi gør det bare på vores måde tilpasset friskolelivet. Ved udgangen af niende klasse står vi mål med dem, fordi vi sender eleverne til “Folkeskolen Prøve 9. klasse” (FP9) hvert år.

Du kan finde de fælles målbeskrivelser på Undervisningsministeriets hjemmeside – her er den side vores lærere selv bruger: UVM Fag oversigt.

Vi stræber efter at give en personlig, kvalificeret og levende undervisning med fokus på høj faglighed. Den daglige undervisning omfatter ofte tværfaglige emner og samlæsning af flere årgange, hvilket medvirker til at styrke det sociale element.

Vi har valgt at prioritere boglige og kreative fag ligeligt, hvilket kan ses af timefordelingen. De kreative fag kommer specielt til udtryk i værkstederne om eftermiddagen.

Værksteder (valgfag) er hovedsagligt praktiske. Eleverne vælger (sammen med deres forældre), hvilke værksteder de kunne tænke sig 4 gange om året.

Daglig bevægelse er kommet på skemaet. Inspirationen kommer fra vore årlige ture til Kina med 9. klasse. Her mødes kineserne i parkerne og laver forskellige aktiviteter. Vi har efter morgentimen afsat 25 minutter, hvor lærerne vil tilbyde forskellige bevægelsesaktiviteter.

Tidlig sprogstart. Engelsk fra 1. og tysk fra 5. klasse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, al eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

Den aldersintegrerede undervisning er et vigtigt princip for at opfylde skolens værdigrundlag.

Eleverne er opdelt i følgende grupper:

  • Lillegruppen: elever fra børnehaveklasse til 2. kl. opdelt på tværs i 3 grupper
  • Mellemgruppen: elever fra 3. kl. til 5. kl. opdelt på tværs i 3 grupper
  • Storgruppen: elever fra 6. kl. til 7. kl. opdelt på tværs i 2 grupper
  • Ældstegruppen: elever i 8. kl. og 9. kl.