Om skolen og undervisning

Ældstegruppen 8. til 9. klasse

Frie pladser

Lillegruppen 0. til 2. klasse

Om SFO’en

Skolepenge

Mellemgruppen 3. til 5. klasse

Bus

Skolens ABC

Storgruppen 6. til 7. klasse

Lejr og studieture

Om skolen og undervisning 

 

Friskolen er en almindelig fri grundskole der går fra 0.-9. klasse med eksamen. Vi står på mål med Folkeskolens afgangsprøve, hvor vores elever ofte kommer ud af skolen med nogle af de bedste karakterer i Sønderborg Kommune. Vi vægter en skole med høj grad af tryghed og trivsel blandt eleverne, og en ligelig fordeling af boglige og praktisk-musiske fag.

Vores skoledag starter hver morgen kl. 7.55 med morgensamling for hele skolen. Her synger vi nogle sange, giver fællesbeskeder og synger fødselsdagssang for dagens fødselarer med vores egen fødselsdagssang. Skoledagen slutter mandag til torsdag kl. 13.50 og om fredagen kl. 12.15. De ældste elever har en enkelt dag om ugen der slutter kl. 15.15. Efter skoletid hjælper alle elever fra 3. klasse med at gøre rent to gange om ugen, hvor tiden er tilrettelagt, så de eventuelt kan nå en bus hjem. Vi vægter, at vores elever lærer at tage ansvar, og at de i fællesskab, med os og forældrene, er med til at bevare vores skole pæn.

Gratis bus

Vi har vores eget gratis bustilbud der afhenter elever fra Gråsten, Egernsund, Broager, Ragebøl/Dybbøl, Sønderborg, Vester Sottrup, Avnbøl og Ullerup hver morgen. Se punktet Bus.

 

Drama

Alle er gode til noget. I vores årlige dramastykker ser vi ofte elever der stråler og er stolte af egne præstationer, som skuespiller, musiker, sanger eller bag scenen. I skolen værdsætter vi at eleverne har mulighed for at deltage i et dramastykke hvert år. Eleverne har i dramaforestillingen mulighed for at overskride egne grænser, og få lov til at vise andre talenter end de har mulighed for i undervisningen. Dette styrker selvtilliden og selvværdet – og så er det bare fedt at skabe en forestilling i fællesskab.

Fra 6. klasse og op, opføres hvert efterår et stykke, som der arbejdes intenst med i nogle uger. Derefter er der forestillinger for dagplejerne, børnehaven, skolen, forældre og andre interesserede. I dette stykke går drama, kulisser og musik op i en højere enhed.

Lillegruppeeleverne øver sig ligeledes på drama i løbet af året, og opfører et mindre stykke der vises for forældrene.

Musikskole

Se video her

Vi har på skolen et musikskoletilbud, hvor man kan tilkøbe individuel musikundervisning på et instrument eller i sang, på lige fod med et kommunalt musikskoletilbud. Undervisningen foregår i undervisningstiden og betyder, at vi altid har dygtige elever der kan spille eller synge i dagligdagen eller til vores arrangementer.

Familiedag

Familiedag er en social dag for hele skolen, hvor eleverne inddeles i familiegrupper på tværs af alle årgange. Til hver familiegruppe er der tilknyttet én lærer. Formålet med dagen er, at vi dyrker fællesskaber på tværs af alder og køn, så vi i dagligdagen kender hinanden, hvilket skaber yderligere tryghed, genkendelighed og glæde.

Familiedagen foregår nogle fredage i løbet af året, hvor familien laver aktiviteter sammen, spiser sammen mm.

Dagene kan eksempelvis indeholde: ture ud i naturen eller byen, en sports-aktivitet, en kreativ dag, temaer om f.eks. middelalder, de 17 verdensmål og meget andet. Det er kun fantasien, som sætter grænser for, hvad dagene kan indeholde.

Samlinger

Hver dag starter med morgensamling i gymnastiksalen, hvor hele skolen deltager. Det er eleverne der står for samlingen, præsenterer sangene og tager imod beskeder. Lærerne sidder blandt eleverne og er en naturlig del af samlingen. I løbet af ugen er det vores dygtige musiklærer, der spiller til sangene, mens det om fredagen er elever, der spiller guitar og synger for.

Nogle fredage afsluttes med fællessamling, hvor eleverne har mulighed for, at præsentere noget af deres arbejde fra timerne for de øvrige elever. Andre fredage har vi fælleslæsning, hvor store og små læser for hinanden eller der spilles brætspil i klasserne eller laves fælles aktiviteter udendørs.

Fælles for samlingerne er at det er elevernes tid, hvor de står for gennemførslen guidet af lærerne. Dette giver ejerskab og sammenhold på tværs af alder.

Skolens psykoterapeut og mindfulnesslærer

Ud over de generelle tiltag, som vi praktiserer for at sikre elevernes sociale trivsel, har vi også en uddannet familie- og psykoterapeut ansat på skolen. Hun tilbyder personlige samtaler til elever i skolen, som i en periode kan have det svært. Her kan der være tale om kortere eller længere terapiforløb.

Sideløbende har vi en lærer der er uddannet, som Mindfulnesslærer, på Dansk Center for Mindfulness Aarhus Universitet og MISP i England. Mindfulnessundervisningen foregår periodevis, som holdundervisning i kurser á 8 – 10 lektioner. Læse mere om tilbuddene her

Vi har, som univers, ligeledes et godt samarbejde med kommunens Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR), hvor man kan få hjælp til faglige, personlige eller familie rettede problematikker.

Arrangementer

I løbet af året laver vi flere arrangementer for elever og/eller forældre. En gang i kvartalet holder vi Åbent Hus for elever og forældre, hvor eleverne viser forældrene, hvad de arbejder med i hverdagen. Derudover er der andre arrangementer, som er fælles for hele skolen; Blans Børne Festival, 24 timers løb (hvert andet år), triatlon, julegåtur, dramaforestillinger, arbejdslørdage, generalforsamling, informationsaftner på de enkelte lag, sommerfest, dimissionsfest, sidste skoledag med flere. Derudover afholder de enkelte lag arrangementer, der passer til deres elever og forældre.

Undervisning

Hos os går eleverne i aldersintegrerede grupper, hvor de ældre elever er kulturbærere overfor de yngre elever. Hver gruppe har deres egen gruppelærer, som kender børnene rigtig godt og har kontakten til forældrene. I grupperne har eleverne grundfag, som er en blanding af dansk og matematik, hvor eleverne, alt efter alder, arbejder differentieret og individuelt i eget tempo. I løbet af en skoledag har eleverne ligeledes traditionelt boglige timer, med deres egen årgang samt på tværs af andre årgange i de praktisk-musiske fag. Vi har tidlig sprogstart med både engelsk og tysk fra 0. klasse. Praktisk-musiske fag er placeret, som blokke, primært over middag.

Se skoleskemaerne for de enkelte lag her

Fagfredag

Nogle fredage er der fagdag, hvor der er mulighed for at fordybe sig over længere tid i et bestemt fag, et emne eller ture ud af huset. Det giver en unik mulighed for at arbejde i dybden med et fag, få færdiggjort forløb i sammenhæng eller tilrettelægge undervisningen anderledes.

 

De traditionelt boglige fag

De teoretiske fag tager alle udgangspunkt i Fælles Mål, hvor vi krydrer undervisningen med vores unikke mulighed for at arbejde på tværs af alder og i små gruppestørrelser. Dette giver en god mulighed for at kende den enkelte elevs styrker, og heraf hjælpe og udfordre på rette niveau.

Der kan arbejdes forskelligt i forhold til alder gennem tilpassede materialer og målsætninger.

Fælles Mål for grundskolen: https://emu.dk/grundskole

 

Praktisk – musiske fag (PM-fag)

Vi vægter, at eleverne har mulighed for at lære på andre måder end traditionelt bogligt og på tværs af alder og grupper. De praktisk-musiske fag ligger primært over middag, og er på tværs af børnehave og lillegruppen, på tværs af lille- og mellemgruppen, på tværs af mellem- og storguppen eller på tværs af stor- og ældstegruppen. De fag der er beskrevet i PM-blokkene, skal alle elever stifte bekendtskab med i løbet af året. Derfor er alle fag ikke aktuelle i hver undervisningstime.

 

 

PM-fag: Madage

Denne side er et dynamisk redskab og udfyldes i løbet af året.

 

 

1. KVARTAL

 

LILLE- OG MELLEMGRUPPEN: FANTASI (LONE, RIKKE, ANNA)

MÅL:

 • At samarbejde på tværs af årgange
 • At arbejde innovativt med et emne
 • At lave rumlige figurer
 • At arbejde med forskellige materialer
 • At formulere og formidle

Lille og mellemgruppen skal skabe deres eget fantasidyr.  De skal arbejde sammen 2 og 2 og blandt andet arbejde med at udforme selve fantasidyret, udarbejde og opfinde fakta og historier om dyret, opleve dyrets forskellige måder at bevæge sig på, udtænke hvordan dyrets hule ser ud og endeligt vise det hele for de andre elever. Vi starter og slutter fælles.

 

STOR- OG ÆLDSTEGRUPPEN: MINDFULNESS, IDRÆT OG MUSIK (TOMMY, ANJA, JULIE, BRITTA)

Idræt og bevægelse

MÅL:

Socialt samvær på tværs af alder og grupper.

Kendskab til forskellige ”lege” og sportsgrene, hvor der vil være fokus på bevægelse og glæden i at være sammen med andre.

Timerne vil både foregå på sportspladsen og i gymnastiksalen.

 “Fit in”

Der arbejdes med forskellige fitness øvelser, bevægelsesformer og gruppeopgaver. Vi vil snakke om kropsidealer og om hvad det vil sige at have en stærk krop.

Der vil være fokus på:

 • Sundhed og trivsel
 • Kropspositivisme
 • Samarbejde

Vi vil være både ude og i grupperne og idrætstøj vil være at foretrække, da mange af øvelserne er svære at udføre i jeans.

Mindfulness med 9. klasse fra august til december

Formålet med kurset er at give eleverne viden om hvordan hjerne, krop og sind virker. Målet er gennem undervisning og øvelser, både i skolen og hjemme, at styrke klassens fælleskab, trivsel og mentale sundhed. Kurset er et evidensbaseret produkt, udviklet af Mindfulness in Schools projekt i England og hedder .b (Dotbe) Det er bragt til Danmark af Center for Mindfulness på Aarhus Universitet.

Musik

Ideen er, at vi finder to numre som vi godt kan lide. Derefter finder vi ud af hvordan numrene er bygget op, hvilke instrumenter der spilles på og hvilken genre nummeret er, hvorefter vi laver vores version.

Målet er at prøve forskellige ideer af og i fællesskab få de to numre til at fungere med den besætning vi er.

 

 

2. KVARTAL

 

LILLE- OG MELLEMGRUPPEN: IDRÆT OG HÅNDARBEJDE/HÅNDVÆRK (LONE, LAURA, RIKKE, ANNA)

Mål: Målet med mandags PM-fag er at eleverne gennem forskellige aktiviteter får trænet deres motorik, både fin og grov.  

Uge 43, eleverne vælger hvilket PM-hold de vil på. I ugerne 44, 47, 48, 49, 50. 

Uge 45, 46: Anna er til drama. Laura, Rikke og Lone laver noget samlet i de to uger. 

Lone: Strikke 

Laura: Idræt 

Rikke: Nålefilt 

Anna: Dukketeater, vi finder på små historier og laver dukker/kulisser med papir på pinde.  

 

STOR- OG ÆLDSTEGRUPPEN: MUSIK, MAD, HÅNDVÆRK OG DESIGN (TOMMY, JULIE, BRITTA, ANJA)

 

Håndværk og design

I dette kvartal skal vi lære at strikke. Eleverne vil lære at læse en opskrift, slå masker op og strikke ret og vrang. Der vil være fokus på processen fra ide til produkt og sværhedsgraden vil være, så alle kan være med. Er der nogle øvede strikkere i blandt, er det muligt at lave et mere krævende projekt. Jeg glæder mig til at se hvad vi får produceret.

 

Mindfulness med 9. klasse fra august til december

 
Formålet med kurset er at give eleverne viden om hvordan hjerne, krop og sind virker. Målet er gennem undervisning og øvelser, både i skolen og hjemme, at styrke klassens fælleskab, trivsel og mentale sundhed. Kurset er et evidensbaseret produkt, udviklet af Mindfulness in Schools projekt i England og hedder .b (Dotbe) Det er bragt til Danmark af Center for Mindfulness på Aarhus Universitet. 

 

Kost og motion 6-8  klasse

Mål: ud i naturen og bevæge jer sammen. Vi går ture i området, spiller spil på sportspladsen og indimellem skal vi i køkkenet og lave lækkert mad.

 

Musik:

Uge 43-46 vil vi øve på numrene der indgår i musicalen, i ugerne derefter øver vi julemusik. 

 

 

3. KVARTAL

 

LILLE- OG MELLEMGRUPPEN: CIRKUSFORESTILLING (LONE, LAURA, RIKKE, BRITTA)

Vi vil starte med at give alle børnene en introduktion til, hvad cirkus er og hvilke ting man kan lave. Alle børnene får mulighed for at prøve alle tingene, og kan herefter ønske, hvilken rolle de gerne vil have i vores cirkus.  

En del mellemgrupper vil gå fra til vores cirkusorkester, og nogle vil også være cirkushjælpere, og de sidste vil sammen med Lillegruppen være artister i vores cirkus som vi vil fremvise til foråret.  

Mål:  

 • At kunne optræde foran mennesker 
 • At øve motoriske færdigheder 
 • At overskride egne grænser 
 • At kunne samarbejde på tværs af årgange 

 

STOR- OG ÆLDSTEGRUPPEN: MINDFULNESS, INNOVATION OG UDVIKLING (GITTE, JULIE, TOMMY, ANNA)

Tommy har 8.klasse til mindfulness: Formålet med kurset er at give eleverne viden om hvordan hjerne, krop og sind virker. Målet er gennem undervisning og øvelser, både i skolen og hjemme, at styrke klassens fælleskab, trivsel og mentale sundhed. Kurset er et evidensbaseret produkt, udviklet af Mindfulness in Schools projekt i England og hedder .b (Dotbe) Det er bragt til Danmark af Center for Mindfulness på Aarhus Universitet. 

6-7.klasse: Kører 2 forløb med Anna og Julie. Der skiftes halvvejs, ved vinterferien.
Anna laver et innovationsforløb hvor eleverne i stil med “Løvens Hule” skal udvikle en ide og forsøge at bygge den og derefter sælge den. Der skal laves en plan over projektet, findes argumenter for projektet, bygges en prototype og der skal laves en salgs-tale. Temaet er “stop forurening”. 

Mål:  

 • At arbejde procesorienteret med en opgave 
 • At kunne udtænke en ide ud fra behovet om at nedbringe mængden af forurening 
 • Arbejde kreativt med design og form  
 • At kunne sælge et produkt. 

Julie går i køkkenet med en gruppe og laver sæson inspireret mad og bagværk. Vi vil lave mad med klimaet i fokus og herunder finde sunde og grønne alternativer. Der vil også være lidt teoretisk viden under forløbet. 

Mål: 

Eleverne skal kunne følge en opskrift og samarbejde om opgaven. 

Eleverne får viden om hvilke råvarer der er i sæson i vinter/foråret. 

Eleverne får viden om hvordan man kan spise en mere plantebaseret kost samt forståelse for hvordan det påvirker vores klima. 

 1. klasse: (Gitte)

Hvordan kan I finde på et ”system”, der mindsker jeres generering af plastik, aluminium og glasaffald, og gør jer bedre til at genanvende? Kan I lave et ”system”, der får elever på skolen til at blive bedre til at genanvende alt det skrald, vi producerer på en skoledag?  

 1. klasse er i gang med at forberede sig på livet efter skolen. Dette indebærer, at de reflekterer over deres egne vaner og rutiner samt overvejer, om noget bør laves om. I PM i dette kvartal skal eleverne reflektere over de valg og rutiner der præger deres hverdag, i forhold til deres daglige forbrug. De bliver derudover udfordret i at tænke kreativt og innovativt. De skal gennem observationer af dem selv og deres jævnaldrende finde på måder, hvorpå de kan ændre deres og andres vaner, både på skolen, men også når de skal videre i livet.

Mål: 

 • Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede 
 • Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser 
 • Eleven kan anvende og vurdere modeller 
 • Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold 
 • Eleven kan eksperimentere med udtryksformer, teknikker og materialer 
 • Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle ud fra disse 

 

4. KVARTAL

 

LILLE- OG MELLEMGRUPPEN: IDRÆT, MAD, HÅNDVÆRK/HÅNDARBEJDE (LONE, LAURA, RIKKE, ANNA)

 

STOR- OG ÆLDSTEGRUPPEN: MUSIK OG IDRÆT (TOMMY, BRITTA, ANJA)

PM- fag: Tirsdage

 

Denne side er et dynamisk redskab og udfyldes i løbet af året.

 

 

HELE ÅRET

 

LILLEGRUPPEN: MUSIK-DRAMA-IDRÆT (BRITTA OG TOBIAS)

Ramme: Skoleramme, hvor alle børn skal deltage. Samarbejde mellem lærerne. Lærerne tilrettelægger forløb, der kan have forskellig varighed alt efter indhold. Eleverne deles af lærerne, som det giver bedst mening.

Formål: At give mulighed for at tilrettelægge forløb, som munder ud i en form for optræden.

Idræt: Der tages udgangspunkt i Fælles Mål, så alle elever kommer omkring områderne: Redskabsaktiviteter – Boldbasis og boldspil – Dans og udtryk – Kropsbasis – Løb, Spring og kas, hent fil her!

Musik: Der tages udgangspunkt i Fælles Mål. Undervisningen tilrettelægges, så det giver bedst mulig mening i forhold til formålet f.eks. en optræden https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Musik.pdf

Drama: Her er der mulighed for i løbet af året, at dykke ned i en forestilling eller anden optræden. Det kunne f.eks. være cirkus, krybbespil, teater, samspil eller lignende, hvor alle elever er vigtige for at helheden fungerer. Dette forløb kan forbindes med nogle fagdage, hvor der er mere tid til fordybelse og flere voksne til at hjælpe, men hvor de almindelige timer er der dele af forarbejdet gøres.

 

 

1. KVARTAL

 

0.+ 1. KLASSE: BOLDSPIL OG LEG (LAURA)

MÅL:

Socialt samvær med hinanden

Lære de forskellige lege og idrætsgrene.

  

2.+ 3. + 4. KLASSE: IDRÆT OG HÅNDARBEJDE (ANNE OG LONE)

Syning og slagboldspil

MÅL: 

 • Kendskab til og anvendelse af nål, tråd og symaskine 
 • Styrkelse af kreativ tænkning og fantasi 
 • Styrkelse af motorik og kropsforståelse 
 • Træning af fairplay og holdånd 
 • Styrkelse af hånd-til-øje-koordination 

Syning

I denne periode, lærer eleverne et håndværk, hvor de kan man lærer at sy med nål og tråd og mulighed at sy 

på en symaskine og få et ”kørekort” ;o) 

Vi syer i filt og andre stoffer. Hånd/finger-dukker 

Materialer: Synåle, knappenåle, sytråd, filt, stof, sakse, blyant, mønsterpapir.  

Finmotorikken og kreativiteten kommer i højsædet. Vi taler om hvordan stof, og materialerne bliver lavet.   

Slagboldspil

Der vil primært være fokus på forskellige slagboldspil fra forskellige lande. Herunder finsk rundbold, softball og øvelser med ketcher. Hver lektion vil starte med opvarmningslege og legende tekniktræning. Der afsluttes med et færdigt spil eller konkurrence. Lektionerne vil i videst muligt omfang foregår udenfor. 

  

5.+ 6. KLASSE: HANDVÆRK (TOMMY OG TOBIAS)

Træværksted – Lav din egen boomerang

 

Faglig beskrivelse: Lær at save med en elektrisk dekupørsav. Lær om træ, finer, træets åreretninger.
Lær at kende redskabet høvl, fil, rasp og sandpapir. Lær at bruge høvle, file og raspe.
Lær at designe, male og eller lakere sit produkt.
Lær at kaste med boomerang, om kasteteknik, vurdering af vind og kasteretning, justering af kastet i forhold til hvor boomerangen skal lande, lære gribetektnik og sikkerhed ved kastning. 

Værksted med string art

Eleverne skal lære om processen fra idé til design, om at overføre fra et digitalt medie til et håndværksmæssigt produkt, at lære at måle op og strege op, at bruge en hammer korrekt. Opstart i Geogebra hvor vi designer og skitserer produktet. Dernæst arbejde med træ, søm og garn med henblik på kreativ udfoldelse i form af motiver.

 

 

2. OG 3. KVARTAL
 

SKOLEGRUPPE I BØRNEHAVEN OG 0. + 1. KLASSE: BILLEDKUNST OG HÅNDVÆRK/HÅNDARBEJDE (ANJA OG MARTIN)

 

2. kvartal: Jul og nisserier og andre kreativiteter

Vi skal lave ”hemmeligheder og styrke børnenes finmotorik, samt øve på at fastholde dem i en voksenvalgt opgave. Vi skal samtidig udvikle børnenes venskaber på tværs af årgange i vores univers.

3. Kvartal: Årstidskreativiteter 

Vi skal bl.a. male fastelavnstønder, klippe fastelavnspynt, samt hvad der ellers hører påsken til.

Formålet: lære om traditioner og udvikle børnenes kreative fantasi. Vi kommer bl.a. til at øve os i ”kunsten” i at klippe og klistre, og ikke mindst at samarbejde på tværs af alder.

Hilsen Asger og Anja

2. + 3. + 4. KLASSE: TEKNOLOGIFORSTÅELSE, MAD OG MUSIK (TOBIAS, LAURA OG LONE) 

Målet er at opnå en bedre forståelse for digitale teknologier. Der vil være fokus på de tekniske aspekter. Vi vil inddrage vinkler og aspekter fra naturfag. Vi vil derudover inkludere praktisk erfaring i køkkenet, hvor eleverne vil få kendskab til mål, vægt, læse opskrifter mm. Eleverne vil være blandet på årgange, så vi også tilgodeser de sociale egenskaber.

 

5 + 6. KLASSE: BILLEDKUNST OG IDRÆT (ANNE OG ANNA)

Vikingetiden gennem kreativitet og leg

Værkstedet strækker sig over 2. og 3. kvartal, således at årgangene inddeles i to hold, som skifter til nytår. De to årgange vil blive blandet, og eleverne vil selv være med til at ønske, hvilket fag  de ønsker i hvilket kvartal.

MÅL:

 • At eleverne for kendskab til perioden gennem kreativitet og idrætsmæssig udfoldelse
 • Skal have kendskab til runer, mønstre og smykker, som er typiske for perioden og selv kunne udtrykke dem
 • Kendskab til lege og slåskultur fra perioden

Billedkunst

Undersøge vikingernes kreative og kulturelle måder at udtrykke sig på. Der skal blandt andet arbejdes med særlige mønstre og deres betydning for vikingernes kultur, samt skriftsprog i form af runer.

Idræt

Blive bekendt med lege og spil fra perioden, samt prøve forskellige slåslege. Herunder hvilken betydning leg og slåslege har haft for det daglige liv i perioden.

 

 

4. KVARTAL

 

SKOLEGRUPPE I BØRNEHAVE OG 0. OG 1. KLASSE: BILLEDKUNST, IDRÆT OG HÅNDARBEJDE/HÅNDVÆRK (LAURA OG MALENE)

 

 2. + 3. + 4. KLASSE: MAD OG HÅNDARBEJDE7HÅNDVÆRK (ANNE, TOBIAS, LONE)

 

5. + 6. KLASSE: BILLEDKUNST (TOMMY OG ANNA)

PM-fag: Onsdage

Denne side er et dynamisk redskab og udfyldes i løbet af året.

 

 

1. KVARTAL

 

0.+ 1. KLASSE: BOLDSPIL OG LEG (ANJA)

 

2.+ 3. + 4. KLASSE: IDRÆT (TOMMY OG JULIE)

Vi vil lave et forløb hvor alle elever kommer igennem mange forskelligartede løbe-, springe- og kasteaktiviteter. Det vil være sjove og anderledes discipliner såvel som de kendte atletikdiscipliner.
Målet er at børnene lærer at kaste med forskellige ting, lærer kasteteknikker, lærer forskellige måde at hoppe og springe på, lærer at springe langt og højt, lærer om de forskellige løbediscipliner via lege og konkurrencer, lærer om start og afslutning i løb, lærer stafet med depeche igennem forskellige lege og rigtige løbediscipliner.
Vi skriver undervejs børnenes resultater og forbedringer ned således de kan samle point til enten Skoleidrætsmærket eller vores eget atletikdiplom, som alle vil få. Idrætstøj og sko vil være at foretrække.

 

5. + 6. KLASSE: NATUR OG TEKNOLOGIFORSTÅELSE (LAURA OG TOBIAS)

Målet er at opnå en bedre forståelse for digitale teknologier. Der vil være fokus på de tekniske aspekter såvel, som de sociale udfordringer der kan være i det digitale liv. Vi vil inddrage vinkler og aspekter fra naturfag.

Eleverne vil starte op på et fællesforløb i teknologiforståelse med et forløb om ozobotter og deres programmering. Derudover vil eleverne arbejde med en kritisk tankegang til sociale teknologier og medier.

 

 

2. + 3. + 4. KVARTAL

 

SKOLEGRUPPE I BØRNEHAVE OG 0. + 1. KLASSE: UDELIV OG KREATIVE ÅRSTIDSVÆRKSTEDER (ANJA OG MARTIN)

 

2. Kvartal: Jul og nisserier og andre kreativiteter

Vi skal lave ”hemmeligheder og styrke børnenes finmotorik, samt øve på at fastholde dem i en voksenvalgt opgave. Vi skal samtidig udvikle børnenes venskaber på tværs af årgange i vores univers. 

3. Kvartal: Årstidskreativiteter

Vi skal bl.a. male fastelavnstønder, klippe fastelavnspynt, samt hvad der ellers hører påsken til. 

Formålet: lære om traditioner og udvikle børnenes kreative fantasi. Vi kommer bl.a. til at øve os i ”kunsten” i at klippe og klistre, og ikke mindst at samarbejde på tværs af alder. 

Hilsen Asger og Anja 

2. + 3. + 4. KLASSE: IDRÆT OG BILLEDKUNST (TOMMY OG JULIE)

Børnene fra 2. til 4. klasse holdes i deres to hold fra første periode. 

Det ene hold skal have idræt i gymnastiksalen med Julie og det andet hold har billedkunst med Tommy.
Holdene har den samme aktivitet fire uger i træk og bytter i november.

Idræt 

Vi skal danse folkedans. 

Eleverne vil via dansen træne koordination og samarbejde, både i par og større grupper. De vil lære forskellige danse, der både rummer pardans og fællesdans.  

Vi skal snakke traditioner og historie, både indenfor musik og påklædning. 

Vi vil løbende vise dansene til fællessamling. 

Billedkunst

Vi skal arbejde med ler og lave relieffer.
Målet er at eleverne får en grundlæggende viden om arbejdet med det levende materiale ler.
Vi skal kigge på kunst, på billeder og relieffer, som eleverne efterfølgende skal tolke. Med deres egen fantasi og egne hænder skal de frembringe bybilleder, små huse i 2-D, som de kan sætte sammen til et personligt relief,
Leret skal brændes og til sidst gives med barnet hjem.
  

5. + 6. KLASSE: NATUR OG TEKNOLOGIFORSTÅELSE (TOBIAS OG LAURA) 

Målet er at opnå en bedre forståelse for digitale teknologier. Der vil være fokus på de tekniske aspekter såvel, som de sociale udfordringer der kan være i det digitale liv. Vi vil inddrage vinkler og aspekter fra naturfag. 

Vi vil arbejde videre med et forløb om robotter, hvor eleverne skal arbejde innovativt i processen med at udvikle og opfinde deres egen robot. Derefter vil vi arbejde med sikkerhed og samvær på sociale medier, hvor vi både vil gennemgå teori omkring emnet og hvor eleverne herefter skal lave en film med et rollespil om emnet.  

PM-fag: Torsdage

Denne side er et dynamisk redskab og udfyldes i løbet af året.

 

 

HELE ÅRET

 

LILLEGRUPPEN : MUSIK-DRAMA-IDRÆT (BRITTA OG TOBIAS)

Ramme: Skoleramme, hvor alle børn skal deltage. Samarbejde mellem lærerne. Lærerne tilrettelægger forløb, der kan have forskellig varighed alt efter indhold. Eleverne deles af lærerne, som det giver bedst mening.

Formål: At give mulighed for at tilrettelægge forløb, som munder ud i en form for optræden.

Idræt: Der tages udgangspunkt i Fælles Mål, så alle elever kommer omkring områderne: Redskabsaktiviteter – Boldbasis og boldspil – Dans og udtryk – Kropsbasis – Løb, Spring og kast, hent fil her!

Musik: Der tages udgangspunkt i Fælles Mål. Undervisningen tilrettelægges, så det giver bedst mulig mening i forhold til formålet f.eks. en optræden https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Musik.pdf

Drama: Her er der mulighed for i løbet af året, at dykke ned i en forestilling eller anden optræden. Det kunne f.eks. være cirkus, krybbespil, teater, samspil eller lignende, hvor alle elever er vigtige for at helheden fungerer. Dette forløb kan forbindes med nogle fagdage, hvor der er mere tid til fordybelse og flere voksne til at hjælpe, men hvor de almindelige timer er der dele af forarbejdet gøres.

 

 

1. KVARTAL

 

LILLE- OG MELLEMGRUPPEN: KREATIV GENBRUG/BÆREDYGTIGHED OG IDRÆT (ANNE, ANJA, RIKKE, JULIE, LONE)

Bier og mariehøner

I denne periode, arbejder eleverne med genbrugs sodavandsdåser, som de vil lave om til bier og mariehøner til haver og pynte ophæng.

Materialer: dåser, sandpapir, maling, pensler, kapsler, rulleøjne, piberenser, ståltråd, garn, perler

Mål: Skabe et brugbart genbrugsmateriale, som kan pryde i haven eller i blomsterkassen.

At få en sund og kreativ viden, lære at genbruge simple materialer. Samarbejde.

 

Fra yt til nyt

MÅL:

 • Kendskab til kreativ udnyttelse af dagligdagsting (bæredygtig og genbrug)
 • Idrætsfaglig fokus på dans og udtryk

Undervisningen vil have fokus på genanvendelse og bæredygtighed. Der vil blive arbejdet med upcyckling af hverdagsting, herunder ting der går under kategorien affald og skrald. Det værende sig plast, karton, tøj og lignende. Eleverne vil komme til at bruge deres fantasi og kreativitet i processen med at skabe nyt af brugt.

Idræt

I idræt vil der være fokus på forskellige bevægelseslege, hvor samspil og fællesskab vil blive prioriteret. Eleverne vil komme igennem både kendte og alternative spil og lege. Vi vil såfremt vejret tillader det, være ude. Idrætstøj og sko vil være at foretrække.

Målet er at opnå forståelse for samspillet, samt glæden ved at bevæge sig og bruge sin krop.

 

STOR- OG ÆLDSTEGRUPPEN: MUSIK, DRAMA OG TEKNOLOGIFORSTÅELSE (BRITTA, GITTE, TOBIAS, ANNA)

Drama

6.-9. klasse er fælles om at lave en musical, hvor der både skal laves musik, kulisser og skuespil.

MÅL:

 • At lære at udtrykke sig kreativt, musisk og kropsligt
 • At arbejde på tværs af alder
 • Lære at stå frem og udtrykke sig på en scene
 • Arbejde med forskellige materialer og teknikker for at lave rekvisitter
 • At opnå et fællesskab
 • At arbejde frem mod en forestilling hvor alle deltagere har ansvar og vigtig funktion for at det lykkes.

Dramaugerne bliver uge 45+46.

Teknologiforståelse

I faget teknologforståelse vil undervisningen fokusere på vores hverdag med digitale artefakter og teknologier, der er relevante for nutiden- og fremtidens samfund. Vi kigger på hvordan vi behandler data gennem internettet og prøver at stille os skarpt på, at vi lever en digital æra, som stadig er sit spæd.

Programmering, forståelse for digitale data, databaser og hvordan vi angriber problemstillingerne ud fra en konvergent tankegang, vil være målet for dette forløb.

 

 

2. KVARTAL

 

LILLE – OG MELLEMGRUPPEN: KREATIV GENBRUG/BÆREDYGTIGHED OG IDRÆT (ANNE, ANJA, RIKKE, JULIE)

 

Efterår

 MÅL:

 • Kendskab til værktøj og anvendelse heraf
 • Brug af genbrugsmaterialer til fremstilling af kreative produkter

Undervisningen vil have fokus på årstiden efterår, hvor der vil blive arbejdet i træ og med andre materialer til fremstilling af blandt foderbrætter, lyslygter og lys. Eleverne er med i en skabende proces frem til det endelige produkt.

Idræt

Vi vil have fokus på boldbasis. Vi træner kaste- og gribeteknik med forskellige boldtyper og vil herunder spille forskellige boldspil og boldlege. 

Der skal medbringes indendørs idrætstøj og sko, da vi vil få sved på panden. Der vil selvfølgelig være tid til omklædning. 

Målet er at: 

 • Blive tryg ved bolden 
 • Træne kaste- og gribeteknik 
 • kende regler for forskellige spil 

 

STOR- OG ÆLDSTEGRUPPEN: MUSIK, MAD OG TEKNOLOGIFORSTÅELSE (BRITTA, LONE, TOBIAS, ANNA)

 

Musical uge 43 – 46

Alle er gode til noget. I vores årlige dramastykker ser vi ofte elever der stråler og er stolte af egne præstationer, som skuespiller, musiker, sanger eller bag scenen. I skolen værdsætter vi at eleverne har mulighed for at deltage i et dramastykke hvert år. Eleverne har i dramaforestillingen mulighed for at overskride egne grænser, og få lov til at vise andre talenter end de har mulighed for i undervisningen. Dette styrker selvtilliden og selvværdet – og så er det bare fedt at skabe en forestilling i fællesskab.

Der er forestillinger d. 16 og 17. november om aftenen.

Jul fra flere vinkler uge 47 – 50

Temaet for de sidste fire uger inden ferien bliver jul fra flere vinkler. Der skal spilles julemusik, laves juleinspireret pynt, bages i køkkenet og …. Eleverne bliver på samme PM-hold i alle fire uger. 

Madkundskab 

Julebagningen og andre julesmagsinspirerede produktioner 

Musik

Vi øver et eller flere julenumre. 

Teknologiforståelse

Vores vaner og brug af teknologi har ændret sig drastisk de seneste år, især i højtiden. Vi arbejder med den moderne juletid og prøver at perspektiverer den teknologiske fremgang. 

Billedkunst/kreativt

Vi laver juletegneserier i programmet Pixton https://www.skoletube.dk/

Mål:

 • At skabe noget kreativt i et fællesskab 
 • Fremvise og nyde hinandens produktioner i en fælles afslutning 

 

3. + 4. KVARTAL

 

LILLE- OG MELLEMGRUPPEN: MAD OG HÅNDVÆRK/HÅNDARBEJDE (LONE, ANJA, RIKKE, JULIE, ANNA)

Anja: “Mad med mere”. Let og hurtig mad.  

Mål:  

 

Lone “Mosaik i børnehøjde”: 

Her får eleverne indblik i hvad mosaik er og håndtering af forskellige materialer af glas og porcelæn. Målet er at kreativiteten og finmotorikken kommer i højsædet, og eleverne samarbejder tværfagligt.

Rikke “Formgivning”:

Vi skal formgiver figurer i saltdej og papmache, der senere skal indgå i et fælles univers, som udstilles på skolen. Den enkeltes fantasi bliver udfordret i planlægningsfasen, og kreativiteten får frit spil når de enkelte ideer skal føres ud i livet. 

Mål:  

 • At kunne gå fra ide til færdigt produkt. 
 • At arbejde kreativt og finmotorisk indenfor de afstukne rammer af emne- og materialevalg. 

 

Anna: “Byg dit eget brætspil”:

Vi skal selv lave brætspil, primært af karton. Der skal findes på et spil eller man kan lade sig inspirere af f.eks. ludo. Der skal laves et nyt og spændende design, spilleregler, selve brætspillet og brikker og så skal spillene testes godt igennem. 

Mål: 

 • At kunne udtænke et regelsæt (gerne inspireret af kendte regler) som virker 
 • At arbejde kreativt og finmotorisk med at bygge et spil op 

 

Julie: “Byg et hus”:

Vi bygger huse af perler i forskellige farver og faconer. Her kan du udleve en arkitektdrøm og samtidig udforske farvekombinationer og forskellige bygningskonstruktioner. Vi indretter også rum og udstiller til sidst vores lille by. 

 

STOR- OG ÆLDSTEGRUPPEN: MUSIK, IDRÆT OG HÅNDVÆRK/HÅNDARBEJDE (BRITTA, ANNE, TOBIAS)

Britta: Band: Vi vælger i fællesskab 2-3 musik numre som vi arbejder med. Meningen er at vi spiller til åbent hus og Dimissionsfesten for 9. klasse.  Repertoiret kan spænde vidt fra popsange, ballader, danske sange, evergreens til rock.  

Målet er: Arbejde med forskellige musikalske genre. 

At spille sammen, lytte til hinanden, bidrage til fælles udtryk og få en forståelse af egen rolle i helheden. 

Vil du vide mere om Eckersberg Børneunivers?

Kom tættere på det, der gør Eckersberg Børneunivers til en unik oplevelse – fagligheden, fællesskabet, den personlige udvikling.

Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet!

Eckersberg Børneunivers

Eckersbergvej 1, Blans
6400 Sønderborg

Sekretær: +45 92448063

Ledelse: +45 23989372 eller +45 91526600
Lærerværelset: +45 92448064
SFO: +45 92448065
Børnehave – Lillegruppe: +45 29845793
Børnehave – Storegruppe: +45 61795793