Hvem er vi?

Støtteforening

Værdigrundlag

Lovpligtig info

Personale og bestyrelse

Forældreengagement

Hvem er vi?  se video her

Eckersberg Friskole blev en realitet i 1995. Forud for opstarten lå et stort forældrearbejde fra nogle af byens borgere, der ikke ville acceptere, at Blans by skulle være uden den lokale kommunale folkeskole. Eckersberg Friskole var derfor en “protest-skole” etableret efter lukningen af den kommunale folkeskole. Eckersberg friskole blev en helt ny og meget anderledes skole.

Senere tilkøbte skolen den lokale børnehave i Blans og derved opstod Eckersberg Børneunivers. Der vægtes, at vi både er den lokale skole og børnehave, og at universet er åbent for alle der deler vores værdier, uanset hvor man bor. Universet ligger i naturskønne omgivelser, tæt på skov og strand, og med gode udendørs arealer såsom; fodboldbaner, multibaner og en stor naturlegeplads. Sidstnævnte etableret af foreningen “Blans i bevægelse”. 

I universet er der ansat ca. 20 medarbejdere og tre ledere. I dagligdagen får vi universet til at fungere, fordi vi er forskellige og både rummer pædagoger, pædagogmedhjælpere, pedel, sekretær og lærere. Nogle er ansat fuldtid, andre deltid og nogle har et fleksjob.

Vi værdsætter, at ledelsen af universet er et team og fælles om de ledelsesmæssige beslutninger, hvor styrken ligger i forskellighed, ejerskab og sparring. Samtidig er ledelsen synlig og har “fingrene i mulden”, da ledelsen er en del af det daglige pædagogiske og faglige virke, sammen med børnene og de øvrige ansatte.

Bestyrelsen er universets øverste myndighed, som har tæt kontakt til den daglige ledelse. Bestyrelsen er med til at sætte rammerne for de visionære tanker omkring universet, og organiserer ligeledes forældrearbejdet. Vi har, som et FRI-univers, ingen kommunal myndighed over os. Derfor har man, som medlem af bestyrelsen, en reel indflydelse på universets udvikling.

Forældre er vigtige medspillere til børnenes hverdag, aktører i arbejdsgrupper og universets udvikling. Er du forældre i universet, er du automatisk medlem af skolekredsen, som danner grundlag for skolens og børnehavens eksistens.

 

 

Vil du vide mere om Eckersberg Børneunivers?

Kom tættere på det, der gør Eckersberg Børneunivers til en unik oplevelse – fagligheden, fællesskabet, den personlige udvikling.

Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet!

Eckersberg Børneunivers

Eckersbergvej 1, Blans
6400 Sønderborg

Sekretær: +45 92448063

Ledelse: +45 23989372 eller +45 91526600
Lærerværelset: +45 92448064
SFO: +45 92448065
Børnehave – Lillegruppe: +45 29845793
Børnehave – Storegruppe: +45 61795793