Om skolen og undervisning

Ældstegruppen 8. til 9. klasse

Frie pladser

Lillegruppen 0. til 2. klasse

Om SFO’en

Bus

Mellemgruppen 3. til 5. klasse

Lejr og studieture

Skolens ABC

Storgruppen 6. til 7. klasse

Skolepenge

Skolepenge

 

Vores samlede pris for skole og SFO ligger under Sønderborg Kommunes forældrebetaling for SFO alene. Derfor vil der i de første år af barnets skoletid ikke være den store økonomiske forskel at have sit barn indskrevet hos os.

Forældrebetalingen udgør sammen med statsstøtte, skolekredsens og friskolens støtteforening, det økonomiske fundament for skolens drift.

I prisen er inkluderet:

  • alle undervisningsmaterialer
  • alle lejr og studieture
  • vores egen morgenbus der afhenter elever i Gråsten, Broager, Dybbøl, Sønderborg, V. Sottrup, Avnbøl og Ullerup.

Skolepenge betales pr. måned i 11 måneder – juli er betalingsfri. Gældende fra 01.08.2022.

SFO kan ikke fravælges.

1. barn (yngste) SFO 0. – 3. kl.

kr. 380,-

  Skolepenge 0. – 3. kl.

 kr. 1490,-

  Skolepenge 4. – 9. kl.

 kr. 1690,-

       
2. barn SFO 0. – 3. kl.

kr. 380,-

  Skolepenge 0. – 3. kl.

 kr. 1100,-

  Skolepenge 4. – 9. kl.

 kr. 1340,-

       

3.  barn

og efterfølgende

Skolepenge
0.-3. klasse (incl. SFO)
 

kr. 300,-

  Skolepenge
4.-9. klasse: kr. 450
                        kr. 530,-

 

Eksempel – En familie med 2 børn på Eckersberg Børneunivers. Et barn i 0. klasse og et barn i 2. klasse:

  Skolepenge SFO Summeret pris
1. barn 0. kl. 1.460,- 380,- 1.840,-
2. barn 2. kl. 1.110,- 380,- 1490,-
Samlet pris     3330,-

Skolepenge opkræves via PBS. Ønskes anden betalingsmåde, opkræves gebyr på kr. 50,- pr. måned. Der er rykkergebyr på kr. 100,-

 

 

Søskenderabat

Der gives søskenderabat ved flere børn på skolen. 

Fripladstilskud

Man kan ikke få nedsat skolepenge beløbet af skolen.

Man kan søge fripladstilskud af staten. Kontakt vores sekretær Susanne Holm på susanne@eckbu.dk eller telefon 92448063 for yderligere information.

Egenbetalingen kan nedsættes, når forældre kan godtgøre, at deres aktuelle indtægter ligger inden for nedennævnte beløb (1. januar 2019):

Indtægt Betaling i % af fuld takst
Under 177.601 kr. 0 %
177.601 kr. til 181.538 kr 5 %
181.539 kr. til 551.699 kr Betalingen forhøjes med 1 % for hver 3.938 kr. indtægtsstigning.
Over 551.699 kr.  100 %

Er der mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første.

For enlige forsørgere forhøjes fripladsgrænsen med 62.139 kr.

Vær opmærksom på, at der her er tale om reelt enlige, hvilket betyder, at der ikke er nogen form for samlivsforhold.

Forældre, der er berettiget til at modtage fripladstilskud (hel eller delvis friplads) efter ovennævnte fripladsgrænser, men som ikke modtager friplads ved udgangen af 2018, kan søge om tilskuddet på Den Digitale Pladsanvisning på www.sonderborgkommune.dk eller www.borger.dk.

Vil du vide mere om Eckersberg Børneunivers?

Kom tættere på det, der gør Eckersberg Børneunivers til en unik oplevelse – fagligheden, fællesskabet, den personlige udvikling.

Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet!

Eckersberg Børneunivers

Eckersbergvej 1, Blans
6400 Sønderborg

Sekretær: +45 92448063

Ledelse: +45 23989372 eller +45 91526600
Lærerværelset: +45 92448064
SFO: +45 92448065
Børnehave – Lillegruppe: +45 29845793
Børnehave – Storegruppe: +45 61795793