Børnehave

Børnehavens ABC

Hverdagen og aktiviteter

Lejr

Forældrebetaling

Børnehavens ABC

I Eckersberg Børneunivers bruger vi en række ord om de specielle ting, der foregår hér. Når man har været her et stykke tid, glemmer man helt, at det er vores egne ord, som ikke alle kender. Hér kan du se en lille forklaring på de vigtigste ord og de praktiske ting, der gælder for vores skole i Børneuniverset.

Vi håber, at ordene kan hjælpe jer godt på vej. Synes du som ny forældre, at der mangler
noget, må du gerne fortælle det til os, så vi kan få det med i vores ABC.

Aflevering og afhentning af jeres børn

Hvis barnet afleveres/hentes af andre end forældrene, vil vi også gerne have besked herom.

Arbejdsgrupper

Alle forældre deltager i en arbejdsgruppe. Bestyrelsen står for organiseringen, og forældre vælger sin ind på en gruppe efter evner og interesser. Tovholderen i gruppen indkalder og organiserer derefter gruppens opgaver.

Der er følgende grupper:

  1. Udeområde
  2. Vinduespudser
  3. Aftenpedel
  4. Støtteforening
  5. Arbejdslørdage/bygning/ad hoc
Blans-garanti

Skolen har en Blans-garanti. Det betyder, at familier bosiddende i eller tilflyttere til Blans, vil have første prioritet uanset placering på en evt. venteliste. Det kræver dog, at der er plads i børnehaven. For børn der starter i 0. klasse fra skoleårets start, garanteres der plads for børn fra Børnehuset og andre børn bosiddende i Blans.

Ble

Bleer medbringes og der gives besked, når der skal suppleres op.

Børneunivers

Vi består af børnehave, friskole og SFO.

Ferie/fridag

Holder barnet en fridag eller er fraværende pga. sygdom, beder vi jer om at give os besked fra morgenstunden (senest kl.9). Ligeledes vil vi gerne have besked, når barnet holder ferie.

Børnehuset holder ferielukket i uge 29 og 30 og er lukket på helligdage, dagen efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag og mellem jul og nytår.

Tryghed og genkendelig voksne er et af nøglebegreberne for vores børnehave. Vi ønsker ikke at personalets ferieafvikling gør perioden med anderledes bemanding unødig lang for børnene. Derfor holder vi lukkedage, der hvor det giver allermest mening. På denne måde sikrer vi den højeste kvalitet på årets øvrige dage, til gavn for det enkelte barns tryghed og det pædagogiske indhold.

I skolernes øvrige ferie vil vi altid spørge forældre til pasningsbehov, så vi kan tilpasse personaleressourcerne dertil. Melder forældre ikke tilbage på forespørgsel om ferie, forventer vi at barnet holder ferie.

Forsikring

Universet har de forsikringer, der kræves, men det er vigtigt, at du som forælder har børnenes forsikring i orden. De vigtigste forsikringer i den sammenhæng er:
• Familiens basisforsikring, dvs. den forsikring der dækker indbo, ansvar, retshjælp og
rejseforsikring for husstanden.
• Heltidsulykkesforsikring.
Hvis dit barn fx er skyld i ting- eller personskade overfor andre (3. mand), vil det være familiens basisforsikring, der har en ansvarsdækning, som kommer i brug, hvis det ender med, at dit barn har et ansvar. Et andet eksempel er, at dit barn kommer til skade i Børneuniverset. Her vil det være den privattegnede heltidsulykkesforsikring, der fx dækker tandskader, m.m.

Forældrebestyrelse

Den bestyrelse, som I har valgt til generalforsamlingen. Bestyrelsen består både af forældre, der er knyttet til børnehaven og skolen.

Forældreengagement

At være forældre i Eckersberg Børneunivers betyder, at man er engageret i livet i Børneuniverset. Alle kan og skal yde en indsats. Vi har en forventning til hinanden om, at alle forældre yder et bestemt antal timer, som er fastsat af bestyrelsen. Arbejdet udføres i én eller flere af de faste arbejdsgrupper. Ud over dette arbejde forventes det, at man sammen med sit barn deltager arrangementer og lign. Husk at have din ulykkesforsikring i orden – det er den, der skal dække, hvis der sker dig noget.

Fotografering

Der vil komme tilbud om fotografering én gang årligt.

Fødselsdag

Børnefødselsdage kan holdes i huset eller hjemme, dog skal man selv kunne klare kørsel fra og til børnehaven. Snak med os, når dagen nærmer sig.

Førskoleprogram

De kommende skolebørn deltager året før skolestart i praktisk-musiske fag på skole. Fra maj måned er der deltager de i hele skoledage, en emneuge og prøver at være i SFO.

Generalforsamling

Afholdes hvert år i marts-april måned.

Indmeldelse

Vi kan tage imod børnene fra de er 2 år og 5 måneder. Kontakt børnehaven ved ønske om indmeldelse.

Legetøjsdag

Dagen hvor barnet må medbringe legetøj, ligger fast den sidste torsdag i hver måned. Det er på eget ansvar, hvis man har legetøj med til legetøjsdag. Øvrige dage ønsker vi ikke, at barnet har legetøj med.

Lågen (indgangen til børnehaven)

Børnene må ikke selv åbne lågen, f.eks. ved at stikke armen ind mellem låge og stolpe eller kravle op på lågen og åbne. Det er den voksne, der åbner og sørger for, at der bliver lukket igen.

Mad/drikke m.m.

Madpakke og frugt medbringes hver dag, medmindre der gives anden besked. Der serveres mælk til vand til.

 

Oprydning

Vi forventer, at I som forældre bakker os op, når det gælder oprydning. Børnene skal hjælpe til med oprydningen i det daglige.

Praktisk-musiske fag (PM-fag)

To gange om ugen deltager de ændste børnehavebørn i de praktisk-musiske fag på skolen sammen med lillegruppeeleverne. Timerne indeholder kreative fag på tværs og er en del af vores førskoleprogram.

Priser

Priser for børnehave findes under forældrebetaling.

Rygepolitik

Det er IKKE tilladt for personale, forældre og elever at ryge på Børneuniversets områder.

Skolekreds

Skolekredsen er skolens højeste myndighed. Medlem af skolekredsen er enhver, som har børn på skolen eller i børnehaven. Skolekredsen vælger en bestyrelse ved den årlige generalforsamling.

Skolens kontor

Sekretæren kan kontaktes mandag – torsdag i tidsrummet fra kl. 8:00 til 15:00 og fredag fra 8:00 til 12:00 på tlf. 92 44 80 63. I skoleferierne er kontoret lukket.

Skolegruppe

De kommende skolebørn er den sidste tid inden skolestart tilknyttet en gruppe der laver førskole aktiviteter.

Skolepsykolog/PPR

Børnehaven er tilknyttet pædagogisk psykologiske rådgivning (PPR) i Sønderborg Kommune. Vi har en fast månedlig dag, hvor både psykolog, sundhedsplejersken og en socialrådgiver møder ind til konsultative møder i Børneuniverset.

.

Sorg- og kriseplan

Universet har en sorg- og kriseplan for både børn og ansatte.

.

Sovebørn

Sovebørn får egen seng og sengelinned stillet til rådighed.

.

Støtteforening

Udenfor skolekredsen er der oprettet en selvstændig støtteforening. Støtteforeningens midler kan søges, og være med til at give børn og voksne i Børneuniverset mulighed for at få andre oplevelser, og lave “specielle / ekstraordinære” investeringer. Ansøgninger
til støtteforeningen skal altid gå via skolelederen. Medlemmer af støtteforeningens bestyrelse, der har børn på skolen, er fritaget for at bidrage med arbejdstimer på skolen.

.

Sundhedsplejersken

Er tilknyttet børnehaven.

.

Transport

Transport af børnene til fx lejr eller udflugt, foretages af frivillige forældre i privatbiler. Derfor er det vigtigt, at vi har jeres kørselstilladelser. Børn medtages ikke uden kørselstilladelse.

.

Tovholder

Den person, der er ansvarlig for en specifik arbejdsgruppe eller arbejdsområde.

.

Tøj/garderobe

Barnet har en kasse i garderoben til skiftetøj. Hver fredag skal garderobepladsen ryddes helt. Tag evt. kassen med skiftetøj med hjem og få den suppleret op.

.

Udlån af lokaler og udstyr

Lån af lokaler: Børn der er indskrevet i universet, må gratis låne gymnastiksalen, aula m. toiletter og køkken (inkl. borde, stole og service) til sin egen fødselsdag med kammerater og/eller familie. Ligeledes kan lokalerne lånes gratis af Blans Landsbylaug eller til klasse/gruppe/lag-arrangementer med børn og/eller forældre. Der skal efter arrangementer gøres grundigt rent, gymnastiksalens redskabsrum ryddes op og evt. ødelagte ting erstattes. Skolens øvrige lokaler må ikke benyttes. Henvendelse omkring lån skal ske til skolens sekretær.

Leje af lokaler: Foreninger i Blans, forældre med børn i universet og medarbejdere kan leje gymnastiksalen, aula m. toiletter og køkken (inkl. borde, stole og service) til egne private arrangementer. Det betyder, at lokalerne kan lejes til forældre/samlevers og samboende søskendes fødselsdage o. Lign. Lokalerne kan ikke lejes til bedsteforældre, andre familiemedlemmers eller venners arrangementer. Der skal efter arrangementer gøres grundigt rent, gymnastiksalens redskabsrum ryddes op og evt. ødelagte ting erstattes. Skolens øvrige lokaler må ikke benyttes. Prisen er 1200 kr. Henvendelse omkring leje skal ske til skolens sekretær, hvor der aftales, hvornår man kan begynde at gøre klar.  

.

.

Udmeldelse

Sker skriftligt til børnehaven eller skolens sekretær med en måneds varsel til d. 1. eller 15. i måneden.

Vedtægter

Kan læses her under punktet Lovpligtig info.

.

.

Venteliste

Vi er desværre tit i den situation, at der ikke er flere ledige pladser på en årgang. Man er velkommen til at skrive sit barn på venteliste. Er der en ledig plads, bliver man kontaktet. Se Blans-garanti.

.

.

Værdier

Universets værdier er: Fællesskab – Tryghed – Glæde – Faglighed – Rummelighed. Se under Om os-værdigrundlag.

.

.

Åbningstider

Åbningstider

Mandag – torsdag kl. 6.15 – 16.45

Fredag kl. 6.15 – 15.45

Børnehaven holder ferielukket i uge 29 og 30 og er lukket på helligdage, dagen efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag og mellem jul og nytår.

Åbningstid deltidsbørn

Mandag – torsdag kl. 7.30 – 13.15

Fredag kl. 7.30 – 12.30

.

.

Vil du vide mere om Eckersberg Børneunivers?

Kom tættere på det, der gør Eckersberg Børneunivers til en unik oplevelse – fagligheden, fællesskabet, den personlige udvikling.

Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet!

Er du nysgerrig?

Læs mere om børnehavens stuer her

Find mere information om vores børnehave.

Eckersberg Børneunivers

Eckersbergvej 1, Blans
6400 Sønderborg

Sekretær: +45 92448063

Ledelse: +45 23989372 eller +45 91526600
Lærerværelset: +45 92448064
SFO: +45 92448065
Børnehave – Lillegruppe: +45 29845793
Børnehave – Storegruppe: +45 61795793