Hvem er vi?

Støtteforening

Værdigrundlag

Lovpligtig info

Personale og bestyrelse

Forældreengagement

Værdigrundlag

 

For os er det vigtigt, at værdierne afspejler sig i hverdagen og ikke bare er flotte ord.

Vores univers har bestået i mere end 25 år, hvilket giver os et solidt fundament af traditioner og holdninger. Dette afspejles i vores fornemste opgave, som er dannelsen af hele mennesket, der skal klare sig i det videre liv.

Samtidig er det vigtigt, at universet er en dynamisk mekanisme, der følger med det omkringliggende samfund, i respekt for det grundlag, som universet udspringer af. Se vedtægterne under pkt. Lovpligtig info.

Værdierne bliver løbende opdateret og kommer derved “ind under huden” på det personale, der skal sikre, at værdierne udmøntes i hverdagen.

I et vellykket børnehave- og skoleliv er der tre vigtige parter; barnet, forældre og personalet, som alle skal trives i samarbejdet. Derfor er værdierne vigtige byggesten for alle tre parter. Sammen kan der skabes det bedste børnehave- og skoleliv, med barnet i centrum.

I 2021 fik værdierne sin seneste nyfortolkning, gennem nogle workshops, hvor hele universets personale og bestyrelse deltog.

 

Fællesskab

”Vi vil et sted, hvor man altid hører hjemme” 

Vi vil et univers, hvor man hører til og hvor det forpligtende fællesskab giver trivsel for den enkelte. Gennem gensidig respekt og forståelse for hinanden, skaber vi sammenhold på tværs af alder og forskellighed.

Rummelighed

”Du må være dig, og jeg må være mig”

Vi vil et rummeligt univers, hvor der er accept af forskellighed, så den enkelte føler sig mødt, set og anerkendt ligeværdigt for den man er.

Faglighed

”Jeg vil tage ansvar for min egen læring”

Vi vil et ambitiøst fagligt univers, hvor det er sjovt at lære, hvor den enkelte udfordres på sin kreativitet, nysgerrighed og har medindflydelse for egen læring.

Tryghed

”Eckersberg er livets prøverum”

Vi vil et univers, hvor den enkelte tør udfordre sig selv, i tillid til, at der altid er nogen der omsorgsfuldt griber en.

Glæde

”Jeg bliver mødt med et smil”

Vi vil et univers, hvor der er god stemning, hvor vi taler ordentligt til hinanden, og hvor man har frihed og tryghed til at udforske egne grænser og kreativitet.

Værdierne på børnesprog

 1. Jeg får anerkendelse og ros, for det jeg er og kan.
 2. Jeg har ret til, at være mig selv uden mobning.
 3. Jeg lærer at få og tage ansvar.
 4. Jeg har ret til at lære nyt.
 5. Jeg har ret til at lære med bøger, instrumenter, kroppen og pensel.
 6. Jeg arbejder med det, som jeg kan finde ud af.
 7. Mine forældre og personalet sørger for, at jeg har det godt
 8. Jeg bliver mødt venligt.
 9. Mine forældre deltager i mit skole- og børnehaveliv.
 10.  Jeg har ret til at være sammen med piger og drenge, mange og få, store og små.

 

Værdierne på forældresprog

 1. Vi/jeg deltager i arrangementer og møder på skolen eller i børnehaven.
 2. Vi/jeg deltager i rengøring, arbejdslørdage og arbejdsgrupper med de andre forældre.
 3. Vi/jeg hjælper vores/mit barn med at skabe legeaftaler i fritiden.
 4. Vi/jeg har ret til at blive hørt og mødt af personalet, når vi/jeg har spørgsmål eller bekymring for eget barn.
 5. Vi/jeg lytter til personalet, hvis de er bekymrede for vores/mit barns faglige, sociale eller personlige udvikling.
 6. Vi/jeg hjælper vores barn med lektier hjemme og følger op på aftaler lavet med personalet i skolen eller i børnehaven.
 7. Vi/jeg taler og skriver altid i en god tone til personalet.
 8. Vi/jeg taler altid med rette vedkommende.
 9. Vi/jeg taler altid positivt om universet og personalet, i barnets påhør.
 10.  Vi/jeg er en vigtig del af Eckersberg Børneunivers og altid velkommen i universets hverdag f.eks. til morgensamling, fællessamling mm.

 

Værdierne på personalesprog

 1. Jeg vægter FRI- skole- og børnehavetanken, hvor det er værdifuldt, at vi i fællesskab med forældrene løfter universet.
 2. Jeg vil et fællesskab, hvor vi har respekt og forståelse for hinandens forskelligheder.
 3. Jeg vægter fællesskabet, og at vi som personale kender hinanden på tværs af universet.
 4. Jeg møder forældrene med venlighed og forståelse for bekymringer vedrørende eget barn.
 5. Jeg har respekt for de andre faggruppers faglighed.
 6. Jeg har ambitioner på min egen faglighed, og ønsker at udvikle mig løbende.
 7. Jeg ser det værdifulde i kollegial sparring og inviterer gerne andre ind i mit faglige rum.
 8. Jeg ved, at faglig fleksibilitet er en vigtig faktor for at vores lille univers kan fungere optimalt.
 9. Jeg taler med rette vedkommende.
 10.  Jeg har ret til at blive mødt venligt af forældre, kolleger og andre brugere af universet – og møder andre med et smil.

 

 

Vil du vide mere om Eckersberg Børneunivers?

Kom tættere på det, der gør Eckersberg Børneunivers til en unik oplevelse – fagligheden, fællesskabet, den personlige udvikling.

Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet!

Eckersberg Børneunivers

Eckersbergvej 1, Blans
6400 Sønderborg

Sekretær: +45 92448063

Ledelse: +45 23989372 eller +45 91526600
Lærerværelset: +45 92448064
SFO: +45 92448065
Børnehave – Lillegruppe: +45 29845793
Børnehave – Storegruppe: +45 61795793