Om skolen og undervisning

Ældstegruppen 8. til 9. klasse

Frie pladser

Lillegruppen 0. til 2. klasse

Om SFO’en

Bus

Mellemgruppen 3. til 5. klasse

Lejr og studieture

Skolens ABC

Storgruppen 6. til 7. klasse

Skolepenge

Mellemgruppen

 

Vi er to aldersintegrerede grupper bestående af elever fra 3. til 5. klasse. Aldersintegrationen betyder meget for børnene. Den betyder blandt andet, at det er lige meget hvem man leger med fra de tre årgange og på den måde, har man mulighed for mange flere kammerater.

Samarbejde

Vi arbejder meget på tværs af de to grupper både fagligt og socialt. Til sammen kalder vi os et lag.
Børnene får ofte lov til at sidde i hinandens klasseværelser og arbejde når grundfagstiden starter.

Legeaftaler

Hver dag styrkes fællesskabet ved at alle børn har legeaftaler i den store pause. I slutningen af spisepausen spørger læreren til legeaftaler og børnene gives tid til at finde en eller flere at være sammen med. Efter behov styrer læreren mere eller mindre legeaftalerne. Ved fælleslege må alle være med og man behøver ikke have en aftale.

Læsehold

Vi prioriterer dansk og læsning på de daglige læsehold. Læsehold er som udgangspunkt på årgangene, men vi vurderer børnenes faglige niveau og derfor kan der være en eller flere elever, der rykker læsehold alt efter fagligt behov.
På læsehold træner vi alle danskdisciplinerne.

Grundfag

Grundfagene er dansk, matematik og klasselæreropgaver. I grundfagstiden vælger eleven individuelt hvad han/hun ønsker at arbejde med.

Målseddel

Alle børn i gruppen udfylder hver mandag en målseddel for ugen. Målene kan sættes for hele ugen eller efter behov; dag for dag. I løbet af ugen kigger vi målsedlen igennem og ser hvordan det går.

Fredagssnak

Nogle fredage samles hele laget og vi tager en runde, hvor hver elev får lov at fortælle, hvordan ugen er gået og hvad de glæder sig til i weekenden. Fredagssnak bruges også til at lærerne kan tage vigtige fællessnakke op.
Fredagssnak kan også bruges til at børnene viser ting. Det kan være PowerPoint, dans, akrobatik og andre aktiviteter. Vi kan også finde på at gå ud og lave spark til dåsen eller andre lege.

Ansvarsopgaver

Hver dag efter spisning skal der laves ansvarsopgaver. Det betyder at hvert barn har en rengøringsopgave i klassen og fællesområderne af ca. fem minutters varighed. Det kan være at feje, at tørre borde af, at ordene bogreolerne, at tømme skraldespand, at tørre tavlen af, at lufte ud osv.

Rengøring

Hver uge hjælper alle elever med til at gøre skolen rent to dage efter skoletid. Her skal der støvsuges, ryddes op, vaskes gulve osv. Det tager ca. 20 minutter. Alle børn har fri så de kan nå bussen

Konfliktløsning

Samværsregler er noget vi har til fælles med hele skolen. Hvert år starter vi med en at friske vores tre samværsregler op. Det gøres med samtale og cases. Vores tre grundregler er: Man må ikke såre andre med ord. Man må ikke tage andres ting uden at spørge. Man må ikke såre andre med vold.

 

Vil du vide mere om Eckersberg Børneunivers?

Kom tættere på det, der gør Eckersberg Børneunivers til en unik oplevelse – fagligheden, fællesskabet, den personlige udvikling.

Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet!

Eckersberg Børneunivers

Eckersbergvej 1, Blans
6400 Sønderborg

Sekretær: +45 92448063

Ledelse: +45 23989372 eller +45 91526600
Lærerværelset: +45 92448064
SFO: +45 92448065
Børnehave – Lillegruppe: +45 29845793
Børnehave – Storegruppe: +45 61795793