Om skolen og undervisning

Ældstegruppen 8. til 9. klasse

Frie pladser

Lillegruppen 0. til 2. klasse

Om SFO’en

Bus

Mellemgruppen 3. til 5. klasse

Lejr og studieture

Skolens ABC

Storgruppen 6. til 7. klasse

Skolepenge

Storgruppen

 

Storgruppen består af 6. og 7. årgang som er fordelt på 2 grupper, Annas gruppe og Annes gruppe. Man går altså i en “klasse” der er blandet af elever fra de to årgange.
Mandag morgen starter vi med at gennemgå ugens matematiklektier, som skrives på en målseddel, så forældrene kan følge med i hvilke sider der arbejdes med.

Vi anvender Office365/Teams til opgaveaflevering, dog foregår matematik oftest i deres hæfter. Der gives lektier for i dansk, matematik og sprogfagene. Til tider vil der også være afleveringsopgaver i naturfag og engelsk.

Vi bruger Matematiktak for 6. og 7., samt e-mat og kopisider. Desuden anvendes Geogebra (geometriprogram) samt Wordmat (især 7. klasse) som it-baserede matematikværktøjer.
I matematik arbejder vi emnebaseret og prioriterer at alle elever kommer omkring alle emner på det niveau de matcher. Eleverne arbejder herefter selvstændigt med deres opgaver og får individuel hjælp. Det er vigtigt for os at alle elever føler sig trygge i at løse deres opgaver, uanset hvilket tempo og fagligt niveau de har. Matematiktimerne er gruppebaserede, dvs. 6. og 7. klasse sidder sammen og arbejder i hver deres bøger sammen med deres gruppelærer.
Matematikken er en del af vores grundfagstid og i storgruppen har vi valgt at vi laver matematik mandag og onsdag i hele grundfagstiden.

Tirsdag og torsdag har vi i hele grundfagstiden, dansk, som vi kalder “læsehold”.
På læsehold arbejder vi med de dansk-faglige ting som læsetræning, litteraturundervisning og retskrivning. Eleverne har ikke en danskbog. I stedet læser vi romaner, artikler og bruger kopi-kompendier samt online portaler.
Løbende gennem året laver vi læsetest og retskrivning. Vi bruger Gyldendal webprøver hertil. Desuden vil der mindst to gange årligt være matematiktest på e-mat i matematiske færdigheder.

Fredag fordyber vi os i andre opgaver, her har vi historie, engelsk, naturfag eller lidt anderledes undervisning en hel skoledag.

I spisepausen spiser vi madpakker og bagefter laves der ansvarsopgaver i gruppen. Alle har en opgave, f.eks. feje klasse, tørre borde af eller være kontrollør. Hver uge skifter man opgave så alle kommer til at prøve det hele flere gange. Når man er færdig med sin ansvarsopgave, holder man frikvarter.

Efter skoletid er der afsat 20 minutter til rengøring på skolen. Det er eleverne der i hold gør rent på hver deres område. Man har rengøring 2 gange om ugen. De dage man ikke har rengøring, har man fri kl. 14.00.

Det sociale arbejde 

I storgruppen følger vi skolens værdier om konfliktløsning. Dette indebærer, at vi (elever og voksne) accepterer at konflikt er almindeligt og naturligt mellem mennesker, hvorfor en konflikt også skal løses mellem parterne.
Lærerens rolle er i den sammenhæng at være mægler, ikke dommer, således at de to eller flere parter kan gå fra situationen med en følelse af, at konflikten er løst. Dette er naturligvis ikke altid muligt, men vi tilstræber at skabe forståelse mellem parterne og få talt tingene igennem. Det er vigtigt i situationen at markere en forsoning, når dette opnås. Dette kan gøres ved håndtryk, knus eller en anden løsning parterne finder rigtig for dem.

Ved større konflikter eller konflikter hvor der kan være et offer/krænker-forhold inddrages forældrene enten via Viggo eller telefonisk.

Selve proceduren for konfliktløsning finder I rundt omkring på skolen eller på skolens hjemmeside.

Vi starter skoleåret med at tale om vores samværsregler. I bund og grund har vi 3 regler der gælder fra 0-9 klasse: “Vi sårer ikke andre med ord”, “vi sårer ikke andre fysisk” og “vi tager ikke hinandens ting”.
Det er forskelligt hvordan vi griber snakken an, men vi kommer altid igennem en runde hvor alle fortæller om noget der er skrøbeligt for dem. Enten en situation de har oplevet eller en situation de ikke ønsker skal ske. Vi placerer så de forskellige udsagn under vores 3 grundregler og formulerer sammen med eleverne hvordan ordlyden af de 3 regler skal være.
Samværsreglerne bruger vi når der har været en konflikt mellem eleverne, hvor vi kan spørge ind til hvilken regel man har brudt og hvordan vi får konflikten løst.

Eleverne har mange gode sociale aktiviteter i gang omkring online-spil og sociale medier, derfor er det tilladt for dem at have deres mobiltelefoner i alle pauserne. Når timen starter, afleveres mobilerne i en kasse. Har man et behov for f.eks. at søge information på nettet eller høre musik mens man arbejder, kan man få lov til dette.

Skole/hjemsamarbejde

To gange om året holder vi skolehjem-samtaler hvor gruppelærer, forældre og eleven mødes til en snak om faglig og social udvikling. Elevens forskellige faglærere skriver en udtalelse om eleven. Denne gengives ved samtalen. Desuden udleveres op til samtale et samtaleark, som anvendes som en status på elevens egne oplevelser fagligt og socialt. Herunder også mål for det kommende skoleår. Ved afslutningen af 7. tales der desuden om forventninger til ældstegruppe-livet.

Lejr 

Vi tager på to typer af lejr i Storgruppen – en laglejr og en fælleslejr. Dette skifter hvert andet år. Begge lejre har en varighed af 5 skoledage (mandag til fredag)

På laglejren går turen til en destination i Danmark eller nærmeste udland (Sverige, Norge, Tyskland). Lejren ligger altid i starten af skoleåret. Turen har to formål, nemlig at blive rystet sammen som gruppe og finde styrke i fællesskabet, samtidig med at blive fagligt klogere. Fagene, der indgår i en sådan tur, afhænger af destination og personale.

Fælleslejren foregår på Stevninghus og er en lejr for alle skolens elever og personale.

Arrangementer 

Ved fødselsdage gælder de samme regler som for resten af skolen. Det betyder, at hvis fødselaren inviterer til fest, skal ingen være udenfor fællesskabet indenfor en gruppe. En gruppe kan være piger/drenge, Annas/Annes gruppe, årgangen. Ved tvivl kontakt da gerne gruppelæreren.

Ved skoleårets afslutning sender vi 7. godt videre til ældstegruppelaget med en afslutningsfest, hvor årgangen selv er med til at bestemme indholdet. 6. klasse deltager også i festen så vi i fællesskab får sendt 7.klasse godt afsted.

Traditioner

Omkring jul har vi flere faste traditioner. I slutningen af november eller start december har vi klippe/klistredag, hvor klasserne bliver pyntet op og hvor der høres masser af julemusik og spises småkager.

Igennem hele måneden har vi nisser, som giver små gaver og måske udfordringer. Eleverne trækker et navn fra storgruppen som de er nisse for. Nisserne afsløres den sidste dag inden jul.

Vi har også pakkekalender, hvor hver elev har en gave med. Hver dag finder vi en vinder af dagens pakke, hver gruppe har deres egne traditioner for hvordan der trækkes en vinder.

Vi holder fastelavn hvert år og også i storgruppen skal man klædes ud. Vi slår katten af tønden gruppevis i vores gymnastiksal. Dagen sluttes af med at vi alle ser på mens ældstegruppen slår katten af tønden. Der uddeles præmier for forskellige kategorier af udklædning.

Hvert år har vi nogle større sportslige begivenheder. Vi har triatlon hvor 5-9 klasse kan deltage, nogle deltager selv andre deltager i hold hvor de deler disciplinerne mellem sig. Resten af skolen hepper på imens.
Vi afholder også af og til et 24 timers løb, hvor eleverne i hver gruppe løber på skift i en time, så er det næste gruppe og sådan fortsætter vi i 24 timer. Løbet hjælper os med at indsamle penge til projekter der kommer eleverne til gavn. 24 timers løbet er med overnatning på skolen for 3-9 klasse og der er også løb midt om natten.

I storgruppetiden tager vi hul på seksualundervisning og en genopfriskning af pubertetsundervisningen som de har fået i mellemgruppetiden. Det er oftest lærere fra skolen der står for undervisningen. Vi prioriterer også i hverdagen at få talt åbent om blandt andet seksualitet og kønsidentitet når snakken naturligt falder på det.

Vil du vide mere om Eckersberg Børneunivers?

Kom tættere på det, der gør Eckersberg Børneunivers til en unik oplevelse – fagligheden, fællesskabet, den personlige udvikling.

Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet!

Eckersberg Børneunivers

Eckersbergvej 1, Blans
6400 Sønderborg

Sekretær: +45 92448063

Ledelse: +45 23989372 eller +45 91526600
Lærerværelset: +45 92448064
SFO: +45 92448065
Børnehave – Lillegruppe: +45 29845793
Børnehave – Storegruppe: +45 61795793