Velkommen til Eckersberg Friskoles SFO.

Friskolens pasningsordning er for alle skolens elever uanset alder!

Der er morgenpasning hver morgen i Børnehaven fra kl.6.15 til kl.7.45, hvor børnene går i skole.

Åbningstider:

Mandag – torsdag fra kl.14.10 – 16.30

Fredag fra kl. 12.15 – 16.00

I ferier og på fridage er pasningsordningen åben efter behov. Dog holdes der lukket i ugerne 29 – 31, samt i juleferien.

SFOen er lukket Dagen efter Kr. Himmelfart og Grundlovsdag.

Telefon SFO: 92448065 – kun i SFO åbningstiden
Mail: sfo@eckersberg-friskole.dk

Værdigrundlaget for SFO

Børnene tilbringer mange timer i skolen, hvor indholdet ofte er bestemt af de voksne, derfor skal SFOén ses som et frirum for eleverne.

Vi vil gerne, at SFOén bliver en hjælp for børnene til selv at få noget ud af deres fritid i samvær med eller samarbejde med andre. Vi stræber efter, at børnene selv er med til at bestemme og formulere deres ønsker. Endvidere lægger vi vægt på, at planlægningen tager udgangspunkt heri. Det vil i praksis sige at:

• børnene skal opleve tryghed over for hinanden og de voksne

• have respekt for, at vi som mennesker er forskellige

• have ret til at vælge legerelationer og aktiviteter til og fra ud fra de givne rammer

• kunne fordybe sig uden at blive forstyrret.

 

SFO holder til i den tidligere lærerbolig på skolen, men gør iøvrigt flittigt brug af resten af skolen og naturen i lokalområdet.

Pasningsordningen er en naturlig forlængelse af dagligdagen på skolen og ligger på linie med skolens pædagogiske målsætning.

Foruden det faste personale, deltager forældre på skift hver eftermiddag i pasningen af børnene.

Pasningsordningen giver børnene plads til selv at planlægge deres fritid.

 

De praktiske detaljer

Garderobe
Garderoben er i kælderen, hvor barnet har en plads til tøj, sko, taske og evt. skiftetøj.

Magnettavle
Alle nye børn får en brik med billede. Den skal sættes på magnettavlen på “ude” eller “inde” – og flyttes på “hjem”, når barnet bliver hentet/går hjem.

Barnet skal altid melde sin ankomst til en voksen i SFO og ligeledes altid sige farvel, når barnet går hjem.

Udenoms-arealer

Børnene kan bevæge sig på et stort område omkring skolen. Vi har tillid til, at de kan forvalte denne frihed under ansvar. De er dog ikke uden opsyn.

Aktiviteter
Der er dage med aktiviteter, planlagt af personalet eller SFO-passerne, men der er altid plads til fri leg. Det er helt på børnenes præmisser.

Madpakke
Det er en god idé at give sit barn noget eftermiddagsmad med. Der er køleskab i SFOéns køkken. HUSK navn på det hele!

Legeaftaler
Legeaftaler til efter SFO-tid skal tilstræbes lavet dagen før. Legeaftaler til samme dag, laves når den ene forældre er kommet.

Afhentning
Giv jer tid til at hente jeres barn, da barnet selv skal rydde op efter sig.

Hvis man pr. telefon sender sit barn hjem, ligger ansvaret hos forældrene, når barnet forlader SFO’en. Bliver barnet hentet af en anden end forældrene selv, skal dette altid meddeles og skrives i kalenderen, der ligger i SFO’en.

Parkering
Parkering på skolens P-plads er kun tilladt efter kl. 15:30. Vi henviser til P-plads ved købmanden eller klubhuset. Vi vil gerne opfordre til at køre med lav hastighed på og omkring skolens område. Disse hensyn er nødvendige for at reducere risikoen for ulykker, når vores børn færdes omkring skolen!

Ferie
SFO’en har lukket i 3 uger i sommerferien, samt fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag og i skolens juleferie.

Efterårsferie, vinterferie, 3 dage før påske har SFO’en åbent, medmindre der kun er tilmeldt 6 børn eller færre fra 0 til 3. klassetrin. I de tilfælde har SFO’en lukket, mulighed jeres børn har mulighed for pasning i børnehaven.

Vi vil gerne opfordre til, at man kun melder sit barn til ved reelt pasningsbehov af ressourcemæssige årsager og fordi SFO’en delvist kører vha. forældretimer.