Om skolen og undervisning

Ældstegruppen 8. til 9. klasse

Frie pladser

Lillegruppen 0. til 2. klasse

Om SFO’en

Skolepenge

Mellemgruppen 3. til 5. klasse

Bus

Skolens ABC

Storgruppen 6. til 7. klasse

Lejr og studieture

SFO’en

 

Hver morgen åbner morgen-SFO i køkkenet kl. 6.20, hvor Jonna hygger om børnene med friskbagte boller.

Eftermiddags-SFO hører til i sit eget lokale på skolen og bruger hele skolen til deres aktiviteter. Der er ofte gang i kreative sysler, bagning i køkkenet, bevægelse og leg i gymnastiksalen eller leg og aktiviteter ude på legepladsen eller sportspladsen. Ofte er der også ture ud af huset, hvor nærmiljøet og naturen benyttes.

Friskolens pasningsordning er for alle skolens elever uanset alder.

 

Åbningstider

Morgen-SFO mandag – fredag fra kl.6.20 til kl.7.45.

Eftermiddags-SFO mandag – torsdag fra kl.14.00 – 16.45 og fredag fra kl. 12.15 – 15.45.

I ferier og på fridage er pasningsordningen åben efter behov. Dog holdes der lukket i ugerne 29 – 31, samt i juleferien.

SFO’en er lukket dagen efter Kr. Himmelfart og Grundlovsdag.

Telefon SFO: 92448065 – kun i SFO åbningstiden

Hverdagen i SFO

Børnene tilbringer mange timer i skolen, hvor indholdet ofte er bestemt af de voksne, derfor skal SFO’en ses som et frirum for børnene.

Vi vil gerne, at SFO’en bliver en hjælp for børnene til selv at få noget ud af deres fritid i samvær med eller samarbejde med andre. Vi stræber efter, at børnene selv er med til at bestemme og formulere deres ønsker. Endvidere lægger vi vægt på, at planlægningen tager udgangspunkt heri.

Det vil i praksis sige at:

• børnene skal opleve tryghed overfor hinanden og de voksne

• have respekt for, at vi som mennesker er forskellige

• have ret til at vælge legerelationer og aktiviteter til og fra ud fra de givne rammer

• kunne fordybe sig uden at blive forstyrret.

Eftermiddags-SFO har sit eget lokale på skolen, men gør i øvrigt flittigt brug af resten af skolen og naturen i lokalområdet.

Pasningsordningen er en naturlig forlængelse af dagligdagen på skolen og ligger på linje med skolens pædagogiske målsætning.

Foruden det faste personale, er forældre velkommen i pasningen af børnene.

Pasningsordningen giver børnene plads til selv at planlægge deres fritid.

De praktiske detaljer

Barnet skal altid melde sin ankomst til en voksen i SFO og ligeledes altid sige farvel, når barnet går hjem.

 

Garderobe

Garderoben er ved børnenes klasselokaler, hvor barnet har en plads til tøj, sko, taske og evt. skiftetøj.

Udenoms-arealer

Børnene kan bevæge sig på et stort område omkring skolen. Vi har tillid til, at de kan forvalte denne frihed under ansvar. De er dog ikke uden opsyn.

Aktiviteter

Der er dage med aktiviteter, planlagt af personalet eller SFO-passerne, men der er altid plads til fri leg. Det er helt på børnenes præmisser.

Madpakke

Det er en god idé at give sit barn noget eftermiddagsmad med. Der er køleskab i SFO’ens lokale. HUSK navn på det hele!

Legeaftaler

Legeaftaler til efter SFO-tid skal tilstræbes lavet dagen før. Legeaftaler til samme dag, laves når den ene forældre er kommet.

Afhentning

Giv jer tid til at hente jeres barn, da barnet selv skal rydde op efter sig.

Hvis man pr. telefon sender sit barn hjem, ligger ansvaret hos forældrene, når barnet forlader SFO’en. Bliver barnet hentet af en anden end forældrene selv, skal dette altid meddeles og skrives i kalenderen, der ligger i SFO’en.

Parkering

Parkering på skolens P-plads er kun tilladt efter kl. 15:30. Vi henviser til P-plads ved købmanden eller klubhuset. Vi vil gerne opfordre til, at køre med lav hastighed på og omkring skolens område. Disse hensyn er nødvendige for at reducere risikoen for ulykker, når vores børn færdes omkring skolen!

Ferie

SFO’en har lukket i 3 uger i sommerferien, samt fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag og i skolens juleferie.

Efterårsferie, vinterferie, 3 dage før påske har SFO’en åbent, medmindre der kun er tilmeldt 6 børn eller færre fra 0 til 3. klassetrin. I de tilfælde har SFO’en lukket, mulighed jeres børn har mulighed for pasning i børnehaven.

Vi vil gerne opfordre til, at man kun melder sit barn til ved reelt pasningsbehov af ressourcemæssige årsager og fordi SFO’en delvist kører vha. forældretimer.

Vil du vide mere om Eckersberg Børneunivers?

Kom tættere på det, der gør Eckersberg Børneunivers til en unik oplevelse – fagligheden, fællesskabet, den personlige udvikling.

Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet!

Eckersberg Børneunivers

Eckersbergvej 1, Blans
6400 Sønderborg

Sekretær: +45 92448063

Ledelse: +45 23989372 eller +45 91526600
Lærerværelset: +45 92448064
SFO: +45 92448065
Børnehave – Lillegruppe: +45 29845793
Børnehave – Storegruppe: +45 61795793