Hvem er vi?

Historier

Links

Ansatte

Fakta og pris

Indmeldelse og forventninger

Bestyrelsen

Værdigrundlag og regler

Skolens ABC, skoleord og praktiske oplysninger

Eckersberg Børneunivers i tal

Eckersberg Børneunivers består pr. 1. april 2017 af

  • 150 elever og 38 børnehavebørn
  • 27 ansatte i Børneuniverset – heraf:
    • På skolen: 1 leder/lærer og 15 lærere
    • I børnehaven og SFO’en: 1 leder/Pædagog og 6 pædagoger

Karakterer kan følges på undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk –  søg på “Eckersberg Friskole”.

Det koster noget

Det er ikke gratis at have sit barn indskrevet i en friskole. Forældrebetalingen udgør sammen med statsstøtte, skolekredsens og friskolens støtteforening, det økonomiske fundament for skolens drift.

Skolepenge pr. måned i 11 måneder – juli er betalingsfri. Gældende fra 1. august 2018

1. barn (yngste) SFO 0. – 3. klasse Kr. 380
Skolepenge 0. – 3. klasse Kr. 1.460
Skolepenge 4. – 9. klasse Kr. 1.660

 

2. barn  SFO 0. – 3. klasse Kr. 380 
Skolepenge 0. – 3. klasse Kr. 1.100
Skolepenge 4. – 9. klasse Kr. 1.340

 

3. barn Skolepenge 0. – 3. klasse (inkl. SFO) Kr. 680 
Skolepenge 4. – 9. klasse Kr. 530

 

4. barn Skolepenge 0. – 3. klasse (inkl. SFO) Kr. 680 
Skolepenge 4. – 9. klasse Kr. 530

 

Eksempel – En familie med 2 børn på Eckersberg Børneunivers. Et barn i 0. klasse og et barn i 2. klasse:

Skolepenge SFO Summeret pris
1. barn 0. klasse Kr. 895 Kr. 895 Kr. 1.790
2. barn 2. klasse Kr. 545 Kr. 895 Kr. 1.440
Samlet pris Kr. 3.230

 

Det er altid ældste barn, der får rabat.
Skolepenge opkræves via PBS. Ønskes anden betalingsmåde, opkræves gebyr på kr. 50,- pr. måned. Der er rykkergebyr på kr. 100,-

Skolepengene vil som udgangspunkt dække alle omkostninger ved at have dit barn gående og f.eks. er lejrskoleophold inkluderet i prisen.

Priser for børnehave pr. måned. Gældende fra 1. januar 2020

Børn fra 2 år og 5 mdr. til 2 år og 8 mdr. Kr. 2.717
Børn fra 2 år og 9 mdr. Kr. 2.058
Deltidsplads: 2 år og 5 mdr. – 2 år 8 mdr. Kr. 1424
Deltidsplads over 2 år og 9 mdr. Kr. 1.132
Søskenderabat
Kr. 1.088
Søskenderabat 2 år og 5 mdr.
Kr. 1.294
Søskenderabat deltidsplads
Kr. 598

 

Prisen er uafhængig af hvilken kommune du bor i.
Børnehaven er betalingsfri i juli måned, med mindre barnet starter i juni eller juli og ikke holder 3 ugers sommerferie.

Søskenderabat: der ydes ikke søskenderabat, hvis et barn går i børnehave og et el. flere går i skolen. Da disse to institutioner er henholdsvis private og statslige, dette glæder også for SFO.

Ønsker du en friplads kan du kontakte skolens kontor.

Fripladstilskud

Egenbetalingen kan bortfalde eller nedsættes, når forældre kan godtgøre, at deres aktuelle indtægter ligger inden for nedennævnte beløb (1. januar 2019):

Indtægt Betaling i % af fuld takst
Under 177.601 kr. 0%
177.601 kr. til 181.538 kr 5%
181.539 kr. til 551.699 kr Betalingen forhøjes med 1 % for hver 3.938 kr. indtægtsstigning.
Over 551.699 kr.  100%

 

Er der mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første.

For enlige forsørgere forhøjes fripladsgrænsen med 62.139 kr.

Vær opmærksom på, at der her er tale om reelt enlige, hvilket betyder, at der ikke er nogen form for samlivsforhold.

Forældre, der er berettiget til at modtage fripladstilskud (hel eller delvis friplads) efter ovennævnte fripladsgrænser, men som ikke modtager friplads ved udgangen af 2018, kan søge om tilskuddet på Den Digitale Pladsanvisning på www.sonderborgkommune.dk eller www.borger.dk.

Vil du vide mere om Eckersberg Børneunivers?

Kom tættere på det, der gør Eckersberg Børneunivers til en unik oplevelse – fagligheden, fællesskabet, den personlige udvikling.

Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet!

Eckersberg Børneunivers

Eckersbergvej 1, Blans
6400 Sønderborg

Sekretær: +45 92448063

Ledelse: +45 23989372 eller +45 91526600
Lærerværelset: +45 92448064
SFO: +45 92448065
Børnehave – Lillegruppe: +45 29845793
Børnehave – Storegruppe: +45 61795793