Eckersberg Børneunivers i tal

Eckersberg Børneunivers består pr. 1. april 2017 af

  • 150 elever og 38 børnehavebørn
  • 27 ansatte i Børneuniverset – heraf:
    • På skolen: 1 leder/lærer og 15 lærere
    • I børnehaven og SFO’en: 1 leder/Pædagog og 6 pædagoger

Karakterer kan følges på undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk –  søg på “Eckersberg Friskole”.

Det koster noget

Det er ikke gratis at have sit barn indskrevet i en friskole. Forældrebetalingen udgør sammen med statsstøtte, skolekredsens og friskolens støtteforening, det økonomiske fundament for skolens drift.

Skolepenge pr. måned i 11 måneder – juli er betalingsfri. Gældende fra 1. august 2018

1. barn (yngste) SFO 0. – 3. kl.

kr. 380,-

  Skolepenge 0. – 3. kl.

kr. 1460,-

  Skolepenge 4. – 9. kl.

kr. 1660,-

       
2. barn SFO 0. – 3. kl.

kr. 380,-

  Skolepenge 0. – 3. kl.

kr. 1100,-

  Skolepenge 4. – 9. kl.

kr. 1340,-

       
3.  barn Skolepenge
0.-3. klasse (incl. SFO)
 

kr. 680,-

 

Skolepenge
4.-9. klasse: kr. 450

   kr. 530,-
4. barn Skolepenge
0.-3. klasse (incl. SFO)
   kr. 680,-
  Skolepenge
4.-9. klasse: kr. 450
   kr. 530,-

 

Eksempel – En familie med 2 børn på Eckersberg Børneunivers. Et barn i 0. klasse og et barn i 2. klasse:

  Skolepenge SFO Summeret pris
1. barn 0. kl. 895,- 895,- 1790,-
2. barn 2. kl. 545,- 895,- 1440,-
Samlet pris     3230,-

 

Det er altid ældste barn, der får rabat.
Skolepenge opkræves via PBS. Ønskes anden betalingsmåde, opkræves gebyr på kr. 50,- pr. måned.
Der er rykkergebyr på kr. 100,-

Skolepengene vil som udgangspunkt dække alle omkostninger ved at have dit barn gående og f.eks. er lejrskoleophold inkluderet i prisen.

 

Priser for børnehave pr. måned. Gældende fra 1. januar 2020

Børn fra 2 år og 5 mdr. til 2 år og 8 mdr. kr. 2717,-  
Børn fra 2 år og 9 mdr. kr. 2058,-  
Deltidsplads: 2 år og 5 mdr. – 2 år 8 mdr. kr. 1424,-  
Deltidsplads over 2 år og 9 mdr. kr. 1132,-  
Søskenderabat kr. 1088,-  
Søskenderabat 2 år og 5 mdr kr. 1294,-  
Søskenderabat deltidsplads kr. 598,-  

Prisen er uafhængig af hvilken kommune du bor i.
Børnehaven er betalingsfri i juli måned, med mindre barnet starter i juni eller juli og ikke holder 3 ugers sommerferie.

Søskenderabat: der ydes ikke søskenderabat, hvis et barn går i børnehave og et el. flere går i skolen. Da disse to institutioner er henholdsvis private og statslige, dette glæder også for SFO.

Ønsker du en friplads kan du kontakte skolens kontor.

Fripladstilskud

Egenbetalingen kan bortfalde eller nedsættes, når forældre kan godtgøre, at deres aktuelle indtægter ligger inden for nedennævnte beløb (1. januar 2019):

Indtægt     Betaling i % af fuld takst
Under 177.601 kr. 0 %
177.601 kr. til 181.538 kr 5 %
181.539 kr. til 551.699 kr Betalingen forhøjes med 1 % for hver 3.938 kr. indtægtsstigning.
Over 551.699 kr.   100 %

Er der mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første.

For enlige forsørgere forhøjes fripladsgrænsen med 62.139 kr.

Vær opmærksom på, at der her er tale om reelt enlige, hvilket betyder, at der ikke er nogen form for samlivsforhold.

Forældre, der er berettiget til at modtage fripladstilskud (hel eller delvis friplads) efter ovennævnte fripladsgrænser, men som ikke modtager friplads ved udgangen af 2018, kan søge om tilskuddet på Den Digitale Pladsanvisning på www.sonderborgkommune.dk eller www.borger.dk.