Eckersberg Børneunivers i tal

Eckersberg Børneunivers består pr. 1. april 2017 af

  • 150 elever og 38 børnehavebørn
  • 27 ansatte i Børneuniverset – heraf:
    • På skolen: 1 leder/lærer og 15 lærere
    • I børnehaven og SFO’en: 1 leder/Pædagog og 6 pædagoger

Karakterer kan følges på undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk –  søg på “Eckersberg Friskole”.

Det koster noget

Det er ikke gratis at have sit barn indskrevet i en friskole. Forældrebetalingen udgør sammen med statsstøtte, skolekredsens og friskolens støtteforening, det økonomiske fundament for skolens drift.

Skolepenge pr. måned i 11 måneder – juli er betalingsfri. Gældende fra 1. august 2017

1. barn (yngste) SFO (kan ikke fravælges) 0. – 3. kl.

kr. 880,-

  Skolepenge 0. – 3. kl.

kr. 880,-

  Skolepenge 4. – 9. kl.

kr. 1600,-

       
2. barn SFO (kan ikke fravælges) 0. – 3. kl.

kr. 880,-

  Skolepenge 0. – 3. kl.

kr. 530,-

  Skolepenge 4. – 9. kl.

kr. 1250,-

       
3. barn Skolepenge  

kr. 440,-

       
4. barn Skolepenge    kr. 440,-
       

 

Eksempel – En familie med 2 børn på Eckersberg Børneunivers. Et barn i 0. klasse og et barn i 2. klasse:

  Skolepenge SFO Summeret pris
1. barn 0. kl. 880,- 880,- 1760,-
2. barn 2. kl. 530,- 880,- 1410,-
Samlet pris     3170,-

 

Det er altid ældste barn, der får rabat.
Skolepenge opkræves via PBS. Ønskes anden betalingsmåde, opkræves gebyr på kr. 50,- pr. måned.
Der er rykkergebyr på kr. 100,-

Skolepengene vil som udgangspunkt dække alle omkostninger ved at have dit barn gående og f.eks. er lejrskoleophold inkluderet i prisen.

 

Priser for børnehave pr. måned. Gældende til 31.12.2018

Børn fra 2 år og 5 mdr. til 2 år og 8 mdr. kr. 2551,-  
     
Børn fra 2 år og 9 mdr. kr. 2087,-  
Søskenderabat for børn fra 2 år og 9 mdr.
(Gælder alle søskende også i børnehave)
kr. 1043,-  
     
Deltidsplads kr. 1148,-  
Søskenderabat ved deltidsplads kr. 574,-  

Prisen er uafhængig af hvilken kommune du bor i.

Søskenderabat: der ydes ikke søskenderabat, hvis et barn går i børnehave og et el. flere går i skolen. Da disse to institutioner er henholdsvis private og statslige, dette glæder også for SFO.

Ønsker du en friplads kan du kontakte skolens kontor.