Hvem er vi?

Historier

Links

Ansatte

Fakta og pris

Indmeldelse og forventninger

Bestyrelsen

Værdigrundlag og regler

Skolens ABC, skoleord og praktiske oplysninger

Hvordan bliver mit barn indskrevet på skolen?

I kan her downloade en indmeldelsesblanket til indskrivning på skolen. Blanketten kan afleveres på skolens kontor, i postkassen, eller sendes via mail eller brev.

I er altid velkomne til at kontakte skolen for et besøg eller yderligere oplysninger. Efter et besøg på skolen aftales et evt. videre forløb.

For at være sikre på, at vi er det rigtige tilbud for dit barn og jer, tilbyder vi en uges undervisning, som afsluttes med en samtale. Dette er nærmere beskrevet her.

Vi ønsker også at hente oplysninger fra tidligere skole og PPR. Dette gøres naturligvis kun med forældrenes accept.

Børn, der skal begynde i lillegruppens 0 klasse, opfordrer vi til at begynder i vores børnehave året inden skolestart. Det er ikke et krav, men på den måde deltager børnene i førskoleforløbet, som strækker sig over hele skoleåret. Børnene bliver fortrolige med skolen og de voksne i vores ”univers”. De kommende skolebørn vil deltage i fortælling, værkstedsfag og arrangementer sammen med en pædagog. Fra maj tilbydes en ugentlig undervisningsdag, samt et forløb med SFO’en i juni.

Indmeldelse i børnehaven, finder du mere om under Børnehaven.

Forventninger til alle på skolen

I har som forældre en naturlig forventning om, at skoledagen er en positiv og lærerig oplevelse for jeres barn. Den forventning gør vi ansatte her på stedet alt for at indfri. Fundamentet for at leve op til dette kan læses i skolens værdigrundlag, som er formuleret i målsætningen. Én af de væsentlige forhold er, at trivsel er fundamentet for optimal læring.

Vi har også forventninger til jer forældre. Skolen er jeres og det er derfor også jer, der er med til at skabe skolen. Bestyrelsen har I valgt til at sætte de overordnede rammer, men hverdagen er I med til at forme med jeres deltagelse og input til skolen.

Husk altid: Hvis du undrer dig over noget, er utilfreds, synes noget kunne være bedre eller anderledes eller har du bare lyst til at fortælle om alt det gode, skolen gør for dig og din familie, så ring til rette vedkommende: Dit barns klasselærer, skolelederen eller evt. faglæreren.

Vi har nogle traditioner på skolen, som man som forældre må være indstillet på at følge og faktisk er det samtidigt anledning til at hygge sig sammen.

  • Forældrene er altid repræsenteret ved arrangementer, hvor eleverne viser resultatet af det store arbejde, de udfører. Det er naturlig interesse for det børnene laver!
  • Alle tager del i at holde vores skole, f.eks. ved at deltage i en arbejdsgruppe, komme til arbejdslørdage og rengøringslørdage. Det er med til, at vi alle bliver en del af skolen og kender hinanden. Det giver ansvarsfølelse og gør det meget nemmere at løse opgaver og evt. problemer, når vi har arbejdet sammen og derfor kender hinanden.

Hvordan bliver mit barn meldt ud af børnehave eller skole:

Hvis dit barn skal meldes ud af Eckersberg Børneunivers, skal I sende en skriftlig udmelding til kontoret, enten et brev eller mail. Der er en måneds opsigelse, og udmeldingen skal senest være Børneuniverset i hænde d. 15. i måneden eller ved udgangen af måneden.

Vil du vide mere om Eckersberg Børneunivers?

Kom tættere på det, der gør Eckersberg Børneunivers til en unik oplevelse – fagligheden, fællesskabet, den personlige udvikling.

Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet!

Eckersberg Børneunivers

Eckersbergvej 1, Blans
6400 Sønderborg

Sekretær: +45 92448063

Ledelse: +45 23989372 eller +45 91526600
Lærerværelset: +45 92448064
SFO: +45 92448065
Børnehave – Lillegruppe: +45 29845793
Børnehave – Storegruppe: +45 61795793