Persondata vedr. Eckersberg Børneunivers

De aktuelle databehandlere er identificeret, og der er lavet initiativer til hver enkelt, Eckersberg Børneunivers har derfor indgået databehandleraftale med flg leverandør:

 • It’s learning, skoleintra
 • Komit, bogføring, skolepengeafregning, børnehavebetaling, løn og personaleoplysninger, eksamen- og karakteradministration)
 • MV-Nordi, teleselskab
 • Undervisningsministeriet
 • Stil, karakterer
 • Optagelse.dk
 • Fordelingssekretariatet, ansøgning om friplads
 • Danmarks Statistik
 • Clio online, læringsprogrammer på nettet
 • Gyldendal, ordbøger på nettet
 • Share it, kopimaskine
 • PBS
 • Broager Sparekasse
 • Sønderborg og Aabenraa Kommune,  børnehavebørn, søskenderabat og fripladstilskud
 • Sydtrafik og Rejsekort, buskort
 • Office 365, cloud hosting
 • UnoEuro, hjemmeside hosting

Virksomheden har udpeget Anja Klindtworth Clausen som dataansvarlig.

Flg. dokumenter er relevante i forhold til Eckersberg Børneunivers persondataforordningen