Børnehave

Lovpligtig info

Hverdagen og aktiviteter

Børnehavens ABC

Lejr

Forældrebetaling

Det lovpligtige

 

Se børnehavens vedtægter her

Børnehavens vedtægter

Se børnehavens vedtægter her 

Skolens tilsyn

Efter § 1, stk. 1 i lov om friskoler og private grundskoler (Friskoleloven), skal undervisningen i en fri grundskole stå mål med det, der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Skolen er underlagt offentligt tilsyn (jf. Friskolelovens § 9, stk. 2), som skal vurdere om undervisningen i dansk, matematik og engelsk står mål med det, der kræves i Folkeskolen.

Ellen Kathrine Fangel (kaldet Trine) er valgt af generalforsamlingen til at udføre det offentlige tilsyn med Eckersberg Friskole og afleverer hvert år en tilsynsrapport. I lige så høj grad, som at være en sikkerhed for myndighederne, er den input til os, der fortæller, hvordan vores skole ser ud til at fungere, set udefra – og dermed en hjælp til at holde skolen i topform. I kan se mere om hendes opgaver her

Ellen Kathrine Fangel er en erfaren tidligere lærer og certificeret tilsynsførende.

Se tilsynsrapporter for skoleåret 20-21 her

Se tidligere tilsynsrapporter her

Forældretilsyn tager alle forældre del i

På en friskole er vi også forpligtet til at have forældretilsyn. Du er derfor som forældre, forpligtet til at tage del i tilsynet. Du skal have adgang til skolen og skal reagere, hvis du observerer noget, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Det skal ikke forstås sådan, at du skal kende lovgivningen ud og ind, men hvis du med din sunde fornuft, mener at se noget, der ikke er i orden, har du pligt til at informere relevante myndigheder. Det er en god måde at sige, at vi er en åben skole og vi hjælper alle med til, at tingene går ordentligt til.

Kapitel 21 Forældrekredsens tilsynsforpligtelse

Jfr. vedtægternes § 4 stk. 2, § 6 og § 14 stk.2. samt nedenstående. Forældrekredsens overordnede tilsynsforpligtelse skal opfyldes på følgende måde: Der er i løbet af skoleåret flere arrangementer (generalforsamling, første skoledag, åbent hus), hvor forældrene forventes at deltage. Afholdelse af 2 årlige forældre/elev samtaler med gruppelæreren. Afholdelse af lag-forældremøde i begyndelsen af skoleåret. Der er adgang for forældrene til at deltage i undervisningen.

Vedtægternes § 4 stk. 2, § 6 og § 14 stk.2.

§ 4 stk. 2. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

§ 6. I henhold til § 4 stk. 3 påhviler det forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver undervisning og sprogstimulering, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Jf. i øvrigt tilsynsreglerne i Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

I Undervisningsmiljølovens §§ 6-7, står der at:

 • uddannelsesstedets ledelse sørger for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet.
 • undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på uddannelsesstedet for elever og studerende og andre interesserede.
 • undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år.
 • undervisningsmiljøvurderingen mindst skal indeholde følgende elementer:
  1) Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervis-ningsmiljø,
  2) beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer
  3) udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses, og
  4) forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.
 • uddannelsesstedets ledelse skal inddrage undervisningsmiljørepræsentanterne i planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af samt opfølgningen på undervisningsmiljøvurderingen.

Den sidste UMV vi har gennemført, kan du finde her

Antimobbestartegi

Skolens antimobbestrategi kan hentes her

Undervisningsmiljøvurdering

Skolens undervisningsmiljøvurdering kan hentes her

Karakterer for skolen

Skolen afholder 9. kl. afgangsprøve og karakterer kan følges på undervisningsministeriets hjemmeside.   

Her kan også ses overgangsfrekvenser til ungdomsuddannelser:
www.uvm.dk – søg på “Eckersberg Friskole”.

Se overblikket her

Persondata

Persondata kan læses her

Arbejdsgange omkring persondata på Eckersberg kan læses her

Vil du vide mere om Eckersberg Børneunivers?

Kom tættere på det, der gør Eckersberg Børneunivers til en unik oplevelse – fagligheden, fællesskabet, den personlige udvikling.

Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet!

Eckersberg Børneunivers

Eckersbergvej 1, Blans
6400 Sønderborg

Sekretær: +45 92448063

Ledelse: +45 23989372 eller +45 91526600
Lærerværelset: +45 92448064
SFO: +45 92448065
Børnehave – Lillegruppe: +45 29845793
Børnehave – Storegruppe: +45 61795793